[Fellowship-Slovenia] Evropsko Sodišče odloči , da je davek za privatno kopiranje na praznih medijih protipraven

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Nov 4 07:33:42 UTC 2010


Hoj,

Evropsko Sodišče (bivši ECJ) je ravno dosodilo[1], da je pobiranje dajatev s 
katerimi so obremenjeni prazni mediji (CD, DVD, trdi in flash diski ipd.) 
dovoljene *le* za privatno kopiranje, ne pa za drugo uporabo (npr. 
gospodarskih družbah).

Torej v kolikor ni mogoče temu primerno omejiti tako obdavčitev, je le-ta v 
nasprotju z EU pravom in s tem ni dovoljena.

Sicer gre v sodbi za Španijo, ampak v kolikor se zelo ne motim, je v Sloveniji 
(kot marsikje drugje po EU) situacija zelo podobna.


Več na EDRi[2]


lp,
Matija

-.-.-
[1] 	PR: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-467/08
	Sodba: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-10/cp100106en.pdf
[2]	http://www.edri.org/edrigram/number8.21/private-copy-levy-ecj-ruling
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101104/ffc237cf/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list