[Fellowship-Slovenia] Sestanek 2.11.2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Nov 3 11:11:29 UTC 2010


Dne sreda 3. novembra 2010 ob 12:07:27 je Andrej Čremožnik napisal(a):
> >To ni še javno objavljeno (naj bi bilo konca oktobra), info imam preko
> > FSFE, ker so zaprosili za pomoč pri draftanju, da bi bila peticija in 
> > ostali dokumenti tudi pravno pravilno formulirani.
> 
> Se pravi, da prevajanje pride na vrsto, ko bo angleški tekst pravno
> korekten in dodelan?

Yup.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101103/be51371a/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list