[Fellowship-Slovenia] Fwd: Mod(r/n)i nasvet

Igor Kolar igor.kolar at gmail.com
Wed May 26 16:38:53 UTC 2010


Pozabil poslati na listo.


---------- Forwarded message ----------
From: Igor Kolar <igor.kolar at gmail.com>
Date: 2010/5/26
Subject: Re: [Fellowship-Slovenia] Mod(r/n)i nasvet
To: Matija Šuklje <hook at fsfe.org>


Dobro predavanje; in tale slika je daleč najbolj zgovorna.

Kaže prihodke iz sektorjev z nizko IP zaščito in v tistiih z visoko
Zanimivo vprašanje je, koliko potrošniškega dobička je izgubljenega
zaradi monopola, ki ga omogogata (c) in (patent).
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gross_sales_in_low_ip_industries.jpg
Type: image/jpeg
Size: 50163 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100526/b67f5539/attachment.jpg>


More information about the FSFE-SI mailing list