[Fsfe-se] FSFE-möte på tisdag?

Henrik Sandklef hesa at gnu.org
Tue Mar 21 00:03:29 CET 2006


Hejsan 

 Tanken var (och är) att ha vecko-möten. Som det ser ut nu har jag svårt
att hinna med desa möten, även om jag tycker de är kul och viktiga. Då
listan är publik får svaret bli så här tråkigt och opersonligt.

 En tanke var att alternera GNU- och FSFE-möten. Ett problem här var att
"dra igång" GNU-mötena. Jag tror att vi behöver vara fler som hjälper
till med detta, kanske mha en datorförening på en skola?

 Vilket av mötena är du mest intresserad av?
 

/h

On Tue, 2006-03-14 at 12:59 +0100, Leif-Jöran Olsson wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Henrik Sandklef skrev:
> > kul :)
> > 
> 
> Är det fortfarande möten på tisdagar eller? Har inte sett nån kallelse
> den senaste månaden.
> 
> Leif-Jöran
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
> 
> iD8DBQFEFrAchcIn5aVXOPIRAjL5AKCodrxywAbGBs8LiDLdE7RMq9u7yACfTmja
> ihNO20f+b1/2GW+fz4NT9LU=
> =+XrO
> -----END PGP SIGNATURE-----
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060321/ed6c96f3/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list