Problems with Frimedia - was: [Fsfe-se] FSFE-möte på tisdag (2006-02-07) i Göteborg

Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Tue Feb 7 11:54:29 CET 2006


Detta är ett svar på Jeremiahs brev angående Frimedia.

>I think Frimedia lacks a mission, it lacks transparency, and it lacks
>clarity.

Det verkar inte som att du har läst på webbplatsen över huvud taget. Jag 
tycker att mycket du tar upp saknar förankring i verkligheten vilket jag
kommer att redogöra för nedan. Jag vill dock tacka dig för kritiken, den
hjälper oss att utveckla vidare Frimedia åt rätt håll.

> What is at issue is;
>
>	- Why Frimedia?

Detta är klart och tydligt formulerat på webbplatsen.

"Målet med detta forum är att skapa en trovärdig nyhets- och 
informationsportal om fri programvara, upphovsrätt mm som representeras 
av de frivilliga organisationer som vill vara med. Tanken är också att 
det i framtiden skall finnas ett omfattande bibliotek med artiklar, en 
up-to-date kalender samt dokument om hur du som intresserad kan engagera 
dig i de frågor som vi tar upp."*

>	- Who is responsible?

"De organisationer som deltar än så länge är Creative Commons, Dedikerad,
EF-Sverige, FFII, FSF Europe och Svenska Linuxföreningen."*

>	- How does the ordinary person get involved?

"Du kan hjälpa oss att förbättra Frimedia genom att komma med synpunkter
angående hur applikationen skall utvecklas. Nedan är en lista med synpunkter
som har skickats in."**

Det borde vara en länk till Frimedias e-postlista där men då den är 
relativt nyuppsatt har jag inte hunnit skapa den länken ännu.

> Right now the web site does not answer those questions, mostly because
> Frimedia itself does not know the answers.

Fel. Se ovan.

> Is Frimedia the organ of libre.se?

Nej, inte vad jag vet.

> Is it the public face of a group of föreningar that promote free
> software and culture?

Japp, se "Who is responsible?".

> Is it a alternative source of cultural criticism?

Det beror ju på vilka nyheter som postas.

> Is it a free software news channel?

Delvis.

> A Gnuheter clone?

Delvis, men tanken är enligt ovanstående resonemang även att Frimedia 
skall kunna täcka upp andra områden.

> A Swedish Slashdot?

Se "A Gnuheter clone?".

> These things need to be decided and clarified. A responsible redaktor
> needs to be named who can field contacts from the outside world should
> there be the need, and a clear path shown to those who would like to
> participate. People need to be able to do more than just leave 
> comments.

Dem är redan tydliga. Huruvida vi skall ha en redaktör kan vi endast 
bestämma efter vi har skapat "styrgruppen". Hittils har tankegången 
varit så att det inte skall vara toppstyrt, dvs. att alla 
föreningsrepresentanter skall  vara redaktörer. Om detta skall ändras 
får vi fatta ett demokratiskt beslut i "styrgruppen" då den är bildad.

Folk kan göra mer än att lämna kommentarer; dem kan diskutera Frimedia 
på listan eller posta en nyhet.

Mer om detta nedan.

> The last thing we need is the smothering bureaucracy of a föreningen 
> but we do need to know there is some sort of structure and shared
> responsibility should Henrik have to stop carrying the entire 
> workload.

Varför vi har beslutat att skapa den här "styrgruppen".

Att Henrik bär hela arbetsbördan är ett ganska vinklat påstående och 
sårar mig en aning, då jag varje vecka försöker lägga tid på Frimedia.
Henrik är grym och har absolut släppt igenom flest nyheter och förtjänar
all beröm för det men jag tycker att det är viktigt att poängtera att
det är fler saker som behöver göras än att släppa igenom nyheter, till 
exempel fixa buggar, göra om gränssnittet, implementera önskade 
funktioner. Vi delar på arbetet och jag har inte hört att någon 
(involverad) person har varit missnöjd med hur det har fungerat. Skulle 
detta komma upp, vilket jag hoppas att det gör om det är så, så får vi 
strukturera om arbetet på något sätt. Det är inte mer med det.   

> I say;
>	- Define Frimedia's purpose

Se ovan.

>	- Clarify who stands behind Frimedia and its role in the world

Se ovan.

>	- Encourage more openness and participation from the community

Jag anser att vi redan gör detta men om du har några konstruktiva 
förslag på hur vi kan bli bättre så kan du posta det någonstans, 
förslagsvis på Frimedias e-postlista*** (där detta brevet kanske 
egentligen hör hemma).

> My suggestions;
>
> Why couldn't we have a rotating redaktor? A different person would 
> have the lion's share of responsibility for six months, or a topic chosen 
> for deeper presentation.

Om vi vill göra detta kan det inte beslutas förrän "styrgruppen" är 
bildad. Jag är skeptisk för förslaget då det kan tyckas gå emot 
principen om att sajten inte är toppstyrd, samt att jag inte vet någon 
som skulle ha tid att göra det. Hittils har vi hjälpts åt och det tycker 
jag har fungerat bra. Men det tåls givetvis att diskuteras!

> What about releasing a tar ball of the entire site to others and say 
> that the most useful technical feature added by _any_ hacker would 
> get included in the new revision?

Källkoden finns tillgäng på både Dedikerads webbplats**** och Frimedia. 
Vi välkomnar som sagt att folk hjälper till. Vad får dig att anta att vi 
inte gör det?

> More than anything, Frimedia needs a compelling vision so that others
> join the cause.

Det finns redan, som sagt.*

*) http://www.frimedia.se/about.php
**) http://www.frimedia.se/improve.php
***) http://www.frimedia.se/cgi-bin/mailman/listinfo/frimedia
****) http://www.dedikerad.se/

--
Jon Kristensen
President of Dedikerad


More information about the Fsfe-se mailing list