[Fsfe-se] Svensk GNU/Linux-distribution

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Fri May 20 11:48:35 CEST 2005


Jon Kristensen wrote:
>>Däremot ska MÖJLIGHETEN att välja enskilda paket/program naturligtvis
>>finnas. Tycker jag i alla fall.
> 
> 
> Absolut. Synaptic Package Manager eller dylikt måste ju finnas kvar.

Fast det kan vara bra att gömma den lite under installationen. Jag
talade nyligen med en kille som just installerat en
GNU/Linux-distribution för första gången. Eftersom listan på saker man
kunde välja var *väldigt* lång och han inte visste något om programmen
gjorde han helt enkelt så att om han inte visste om han ville ha ett
visst paket installerade han det.

>>Nykomlingen till Linux vet knappast vad cron, Abiword eller GIMP är -
>>eller hur man använder vi. Hittar man däremot ikoner på skrivbordet i
>>stil med "ordbehandling", "webbläsare", "e-post", "bildbehandling" och
>>så vidare så är det betydligt lättare.

Jag tror det kan vara bra. (Samtidigt tycker jag själv att det är
väldigt irriterande eftersom jag, som vet vilka program jag vill starta,
inte hittar dem lika snabbt i menyerna.)

/Kalle

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050520/6cdbea8f/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list