[Fsfe-se] GNU Business Network

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Wed Mar 30 16:47:46 CEST 2005


För er som funderar på företagande inom fri programvara kan ni titta på 
den här draften för kriterier för medlemskap i GNU Business Network. 
Nätverket har inte kommit igång än, men det går att kommentera på 
kriterierna, och det kan nog fungera som någon slags bas för vad man 
betraktar som bra affärsidéer.

http://mail.fsfeurope.org/pipermail/gnubiz-disc/2000-December/000014.html

-- 
Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050330/82a1e892/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list