[Fsfe-se] Möte 6/4 kl 16.00

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Thu Mar 31 10:50:54 CEST 2005


Nästa veckas möte blir på entréplan, Viktoriagatan 13. Vi samlas klockan 
16.00 i rum 256. Du ser var det ligger på den här kartan:

   http://www.informatik.gu.se/images/drift/entreplan.png

Med andra ord, gå in genom huvudentrén, gå ut på "torget" rakt fram och 
välj andra dörren till vänster.

-- 
Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050331/22a6d87a/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list