[Fsfe-se] Översättningar

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Thu Mar 10 15:40:27 CET 2005


Jon Kristensen wrote:

> Finns det fortfarande ett behöv av översättare?
> 
> Jag vet att min förra översättning var _lite_ bökig för alla men jag
> tror att jag skulle kunna göra ett bättre jobb idag. ;-)

Det finns alltid behov av översättare. I princip alla som vill översätta 
borde nästan vara med på translators at fsfeurope.org. Det är där den mesta 
kommunikationen angående översättningar sker, främst av press-releaser 
och liknande, men även lite om webbsidor och så.


Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050310/1bab12dc/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list