Re: [Fsfe-se] Översättningar

Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Thu Mar 3 11:26:51 CET 2005


Japp, okej.

Säg bara till när det finns någonting att göra...

/Jon

-----Original message-----
From: Henrik Sandklef hesa at sandklef.com
Date: Wed, 2 Mar 2005 22:35:25 +0100
To: Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Subject: Re: [Fsfe-se] Översättningar

> Hej Jon!
> 
> Visst finns behov. Det är nog dags för en liten task-list eller
> liknande där vi kan ta på oss uppgifter och även följa upp med
> statusrapporter. 
> 
> 
> Hmmm, skillnaden mellan dina översättningat var att du åtminstone fic> k
> lite gjort :)
> 
> 
> 
> On Wed, 2005-03-02 at 12:50 +0100, Jon Kristensen wrote:
> > Finns det fortfarande ett behöv av översättare?
> > 
> > Jag vet att min förra översättning var _lite_ bökig för alla me> n jag
> > tror att jag skulle kunna göra ett bättre jobb idag. ;-)
> > 
> > /Jon
> > 
> > _______________________________________________
> > Fsfe-se mailing list
> > Fsfe-se at fsfeurope.org
> > https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
> -- 
> Henrik Sandklef               hesa at gnu.org   
> Xnee maintainer              http://www.gnu.org/software/xnee
> Free Software Foundation Europe  http://www.fsfeurope.org 
> 
> 
> 
> 
> 
> More information about the Fsfe-se mailing list