[Fsfe-se] FSF India

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Mon Jun 13 10:49:06 CEST 2005


I augusti, närmare bestämt 11-14e augusti, kommer Dr. Nagarjuna från 
Indien till Sverige för att delta i en konferens i Lund. Nagarjuna är 
bland annat en av de som är bakom FSF India.

Han frågade mig om det finns någon här i Lund som har möjlighet att 
husera honom för den tiden. Så om det är någon som bor i Lund och som 
skulle ha den möjligheten i augusti så skulle han vara väldigt tacksam 
om ni kontaktade honom på nagarjun at gnowledge.org.


-- 
Jonas Öberg					t. +46-31-773 2717
Free Software Foundation Europe			f. +46-31-773 4754
Lecturer, PhD Student, Gothenburg University
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050613/27ece466/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list