[Fsfe-se] Uppdaterat CC Sverige

Mathias Klang klang at informatik.gu.se
Fri Jun 10 12:49:48 CEST 2005


Hej,
Här kommer (före deadline!) den nya licenstexten. Vi har bearbetat 
mycket och hoppas att ni kommer att läsa och kommentera det ni ser. 
Utgångspunkten i vårt arbete har varit att tänka om licensen genom att 
utgå från nordisk rätt.

Detta innebär att vi har kunnat ta bort ganska mycket text.

Vi kommer att fortsätta arbeta. Nu måste vi köra översättning & 
kommentarer. Vi emotser era kommentarer och synpunkter före 28 juni.

Mathias & Kalle

-- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mathias Klang
Dept. of Informatics, University of Goteborg, Box 620, 405 30 Goteborg, Sweden.
Tel:+46-31 773 55 63 (Fax:+46-31 773 47 54) Cell: +46 705 43 22 13.
http://www.informatik.gu.se/~klang
~~~~~~~~~~~~~~~~~
NEW BOOK: Klang & Murray "Human Rights in the Digital Age" (http://digital-rights.net) Glasshouse Press 2005. 


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: draft_CC_10_juni_2005.pdf
Type: application/pdf
Size: 87996 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050610/529c1b75/draft_CC_10_juni_2005-0001.pdf


More information about the Fsfe-se mailing list