[Fsfe-se] Reset

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Fri Jan 28 09:16:04 CET 2005


Det verkar som om julzonken har börjat lägga sig så smått nu (även om vi 
fått in snön över oss igen), så det är väl dags att få lite gjort nu igen.

För er som är intresserade så träffas vi varje onsdag kl 16.00 på 
Viktoriagatan i Göteborg för ett litet kort koordinerings-möte (en 
halvtimme eller så bara). Om någon vill komma dit så är ni välkomna; säg 
bara till lite i förväg så vi vet att ni kommer :-)

För er som inte kan vara med så ska jag försöka göra lite enkla 
protokoll så ni kan följa med ändå i vad som händer.

Vad som händer just nu är att Henrik har pratat med en kille på Comdex 
och försökt få till det så att vi kan ställa ut där. Själv är jag lite 
tveksam till om det leder till någonting. Jag tror mer på något i stil 
med vad FFII gjorde förra året, dvs att stå utanför Svenska Mässan och 
dela ut information om FSF Europe och fri programvara.

En sån grej skulle man kunna göra utanför Chalmers, IT-Univeristetet och 
andra ställen också för att få, framförallt studenterna, att få upp 
ögonen för fri programvara och kanske göra nånting åt det. Jag vet ett 
par studenter redan som ska skriva sin magisteruppsats om patenterbarhet 
på mjukvara och varför det är så illa.


Några saker som vi har "droppat" är exempelvis att skicka brev till 
Ibrahim Baylan och Jens Orback. Till Baylan för att pusha på vikten av 
fri programvara i skolan, och till Orback för att lyfta fram fri 
programvara ur demokrati- och jämställdhetssynpunkt.

Vi skulle även behöva några systemadministratörer som kan hjälpa till 
att ta hand om lite datorer. Sen behövs det såklart alltid 
översättningar av FSF Europes webbsidor, och så hjälp att hålla koll på 
vilka konferenser som anordnas runt om i Sverige där vi borde synas.

Den som vill göra något behöver bara skrika till :-)Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050128/ad167abb/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list