[Fsfe-se] Bodströms förslag

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Tue Jan 25 10:43:28 CET 2005


Henrik Sandklef wrote:
> Hejsan!
> 
>  Har någon (Kalle?) granskat Bodströms remiss för ändring av upphovsrätten?
> 
> 
> 
> 
> /h
> 
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se

Njae, jag har laddat ner det... ;-)

Pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/5069/a/37383
Fulltext: http://www.regeringen.se/sb/d/5072/a/37443

Jag har inte hört något om att det skulle vara några stora ändringar 
jämfört med Ds 2003:35 (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/630) men jag 
hoppas hinna titta lite på den.

/Kalle
-- 
Karl Jonsson
e-mail:	  kj at cyberlaw.se
Blog:	  http://www.cyberlaw.se/kalle
Jabber:	  jonsson at jabber.org
GPG key:  http://www.cyberlaw.se/gpgkey.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050125/0abc35cb/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list