[Fsfe-se] Groklaw om OpenDocument

Michael Kjorling michael at kjorling.com
Fri Feb 4 19:51:25 CET 2005


Jag såg en länk på Gnuheter till en artikel på Groklaw som säkert de
flesta här redan känner till, men verkar väldigt intressant, om
OpenDocument-formatet (eller kanske snarare -formaten). Det är fråga
om en familj av XML-baserade filformat för alla typer av
"kontorssvitsdokument" (ordbehandling, kalkyler, databas, osv osv).
Artikeln finns att läsa på <http://tinyurl.com/446pe> eller
<http://www.groklaw.net/article.php?story=20050130002908154>.

Jag ser inget om detta på FSFE-SEs hemsida, och har inte läst de 700
sidorna teknisk specifikation själv, men detta låter väl som något som
FSF (på alla nivåer) borde anamma? Blir detta såväl en standard inom
EU som en ISO-standard, vilket jag förstår av artikeln är mer eller
mindre tanken, så torde inte ens Microsoft ha något egentligt
alternativ till att åtminstone stödja OD som ett alternativ i sina
programvaror - även om de säkert gärna behåller sina proprietära
format som förstahandsalternativ om de kan.

-- 
Michael Kjörling, michael at kjorling.com - http://michael.kjorling.com/
* ASCII Ribbon Campaign: Against HTML Mail, Proprietary Attachments *
* No bird soars too high if he soars with his own wings. -*- SM0YBY *


More information about the Fsfe-se mailing list