[Fsfe-se] Groklaw om OpenDocument

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Fri Feb 4 20:51:31 CET 2005


Hej Michael!

> Jag ser inget om detta på FSFE-SEs hemsida, och har inte läst de 700
> sidorna teknisk specifikation själv, men detta låter väl som något som
> FSF (på alla nivåer) borde anamma? Blir detta såväl en standard inom

Fritt tillgängliga specifikationer för filformat är tyvärr inte den 
heliga graal som många verkar tro. Vi vet sen tidigare att för många 
företag och organisationer så är det väldigt lockande att även med fria 
format göra förändringar till formaten för att skapa motsvarande 
inlåsningseffekt som med icke-fria format.

Vi kan också se det från en annan vinkel genom att titta på hur snabbt 
teknikuteckligen går och jämföra det med de flesta kommitté-processer. 
Många av de "standarder" som finns idag blev inte primärt till för att 
man kom överens om det i en kommitté utan för att ett antal företag gick 
före processen och faktiskt gjorde något. Att det blev "standarder" är 
en fabrikation i efterhand, och i de flesta fall fanns det flera andra 
"standarder" under övervägande, och den som blev dominerande var helt 
enkelt den med störst användarbas.

FSFE är av åsikten att det enda sättet att på riktigt få fria format och 
protokoll är om produkterna också är licenserade som fri programvara så 
att eventuella format och protokoll blir direkt tillgängliga och 
transparenta mot användaren.Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050204/16402088/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list