[Fsfe-se] GFDL Derivative Works

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Tue Aug 30 14:06:59 CEST 2005


Hej Martin!

> Wikipedia IRC kanalen medvetna om detta och en ny version av GFDL håller 
> på att att tas fram för att ordna detta

Man tittar givetvis på alla licenser kontinuerligt för att se om, vad 
och när något behöver göras. Under 2006 kommer den största energin att 
läggas på GPL. Det kommer troligen att anordnas en serie konferenser på 
ämnet, tillsammans med att olika grupper ska konsulteras och få 
möjlighet att kommentera.

Eventuella förändringar till GFDL tror jag inte blir aktuella innan dess.

> Jag läste faktiskt den delen precis tvärtom. Om man tar tex ett Word 
> dokument som exempel så tycker jag inte att GFDL bilden infogad i 
> dokumentet utgör en:
> 
> "compilation with other separate and independent documents"

Jag skulle rekommendera att du skickar din fråga till licensing at gnu.org. 
Personerna som svarar på mail till den adressen är specialiserade på 
just den här typen av frågor och kan ge ett mycket bättre och 
utförligare svar än någon annan av oss kan.

Men om du gör det, kan du inte skicka vidare svaret du får till den här 
listan då, så att andra får ta del av det också?

-- 
Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe
Phone. +46-31-7804105 (extension 4001)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050830/cf5b86a4/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list