[Fsfe-se] Tredje utkastet till översättning (och ordlista)

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Mon Sep 20 16:11:25 CEST 2004


Oj det här blev visst liggande i någon outbox...

On Mon, Sep 20, 2004 at 01:34:29PM +0200, Jon Kristensen wrote:
> Jag har även lärt mig hur CVS fungerar, någonting som vi talade om
> tidigare att det skulle vara bra. Det skulle vara gott att inte behöva
> dumpa dessa översättningar i listan gång efter gång. :-)

Någon som kan hänvisa till en snabbguide till CVS? Jag har för tillfället varken tid eller lust att lära mig alltför komplicerade nya saker just nu men jag skulle gärna ha möjlighet att hjälpa till lite med översättningarna när jag har tid. 
> 
> Ordlista:
> 
> Free Software          Fri Programvara

Även jag föredrar egentligen fri programvara med små bokstäver.

> ip, intellectual property*   immateriellt ägande*

Immaterialrätt (dock även "IP" eller "IPR") är den vanligaste termen bland jurister.Fast ägande/property kan ju ha en viss propagandaeffekt, från båda håll.

/Kalle
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20040920/b889abfb/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list