Netherlands mailinglist as alternative for BNL subscribers

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Thu Nov 24 06:07:49 UTC 2022


[Nederlands, English further down]
Nu een Belgische groep begint te vormen wil ik aandacht vragen voor de Netherlands mailinglijst https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/netherlands

Tot op heden heb ik ze als vergelijkbaar en als toevoeging aan elkaar gebruikt. Dat zal waarschijnlijk veranderen in de toekomst.

Dus als je je nog niet had aangemeld, meld je dan alsjeblieft aan voor de Netherlands mailinglijst als je geïnteresseerd bent in de Nederlandse lokale groep.

[English]
Now that a Belgium local group is forming I'd like to raise awareness to the Netherlands mailinglist https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/netherlands

Until now I've used Netherlands and BNL as complimentary mailinglist that were almost synonymous. That will probably change in the future.

So if you haven't already, please sign up to the Netherlands mailinglist if you are interested in the Netherlands local group.

Groeten, regards,
Nico Rikken
Coordinator Netherlands
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 244 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20221124/0e30023c/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list