FSFE Netherlands online get-together on 15th September

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Sat Sep 11 07:00:28 UTC 2021


[Nederlands]
Op 15 september zal FSFE Nederland wederom hun online localgroup
meeting hebben. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CEST zijn op de
conference server. De vorige keren was het erg gezellig en dus bleven
de meesten tot 22:30, maar je kan op elk moment afzwaaien. De meeting
is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als niet iedereen
Nederlands begrijpt. Meer informatie is te vinden op de wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2021-09-15  Bij de
bijeenkomsten hanteren we de gedragscode van de FSFE. Stuur om deel te
nemen a.u.b. een e-mail naar country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), hij zal je de link en toegangscode
sturen.

[English]
On the 15th of September, the FSFE Netherlands will have another online
localgroup meeting. The meeting will be from 20:00 until 21:00 CEST on
the conference server. It is usually quite 'gezellig' and so most stay
until 22:30, but you can leave whenever you see fit. The meeting is
open for everybody, and we'll switch to English if not everybody
understands Dutch. More information can be found on the wiki: Meer
informatie is te vinden op de wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2021-09-15 At the meetings we
abide by the FSFE Code of Conduct. To join the meeting please send an
email to country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link
and access code.

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coordinator Nederland, Free Software Foundation Europe
GnuPG public key | 0x1A3C51D11C81AB68
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! | https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20210911/c7b94d25/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list