FSFE Netherlands online get-together on 15th of December

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Wed Dec 8 19:17:02 UTC 2021


[Nederlands]
Op woensdag 15 december zal FSFE Nederland wederom hun online
localgroup meeting hebben. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CET
zijn op de conference server. De vorige keren was het erg gezellig en
dus bleven de meesten tot 22:30, maar je kan op elk moment afzwaaien.
De meeting is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als
niet iedereen Nederlands begrijpt. Meer informatie is te vinden op de
wiki: https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2021-12-15 Bij de
bijeenkomsten hanteren we de gedragscode van de FSFE. Stuur om deel te
nemen a.u.b. een e-mail naar country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), hij zal je de link en toegangscode
sturen.

[English]
On Wednesday the 15th of December, the FSFE Netherlands will have
another online localgroup meeting. The meeting will be from 20:00 until
21:00 CET on the conference server. It is usually quite 'gezellig' and
so most stay until 22:30, but you can leave whenever you see fit. The
meeting is open for everybody, and we'll switch to English if not
everybody understands Dutch. More information can be found on the wiki:
https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2021-12-15 At the meetings we
abide by the FSFE Code of Conduct. To join the meeting please send an
email to country coordinator Nico Rikken
(nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link
and access code.

Groeten,
Nico Rikken

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20211208/3ba7f609/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list