FSFE Netherlands online get-together on 15th of December

Geert-Jan gj at freedom.nl
Wed Dec 8 22:45:26 UTC 2021


Hoi Allen,

Kan er zelf wss niet bijzijn, wel even een korte update van mijn kant:

- Qua onderwijs project lijken we politieke wind mee te hebben:
https://www.agconnect.nl/artikel/nederland-wil-europees-onderwijsplatform-ontwikkelen-en-big-tech-omzeilen
, nu nog zaak daar goed gebruik van te maken.

- Qua Principes voor Digitale Soevereiniteit gaat Mathijs Pontier morgen
inspreken in de Amsterdamse gemeenteraad:
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/926769/Raadscommissie%20Algemene%20Zaken%2009-12-2021

Met vriendelijke groet, Geert-Jan

On 08-12-2021 20:17, Nico Rikken wrote:
> [Nederlands]
> Op woensdag 15 december zal FSFE Nederland wederom hun online
> localgroup meeting hebben. De bijeenkomst zal van 20:00 tot 21:00 CET
> zijn op de conference server. De vorige keren was het erg gezellig en
> dus bleven de meesten tot 22:30, maar je kan op elk moment afzwaaien.
> De meeting is open voor iedereen en we schakelen naar het Engels als
> niet iedereen Nederlands begrijpt. Meer informatie is te vinden op de
> wiki: https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2021-12-15 Bij de
> bijeenkomsten hanteren we de gedragscode van de FSFE. Stuur om deel te
> nemen a.u.b. een e-mail naar country coordinator Nico Rikken
> (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), hij zal je de link en toegangscode
> sturen.
>
> [English]
> On Wednesday the 15th of December, the FSFE Netherlands will have
> another online localgroup meeting. The meeting will be from 20:00 until
> 21:00 CET on the conference server. It is usually quite 'gezellig' and
> so most stay until 22:30, but you can leave whenever you see fit. The
> meeting is open for everybody, and we'll switch to English if not
> everybody understands Dutch. More information can be found on the wiki:
> https://wiki.fsfe.org/Events/Netherlands/2021-12-15 At the meetings we
> abide by the FSFE Code of Conduct. To join the meeting please send an
> email to country coordinator Nico Rikken
> (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link
> and access code.
>
> Groeten,
> Nico Rikken
>
>
> _______________________________________________
> FSFE-BNL mailing list
> FSFE-BNL at lists.fsfe.org
> https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
>
> This mailing list is covered by the FSFE's Code of Conduct. All
> participants are kindly asked to be excellent to each other:
> HTTPS://fsfe.org/about/codeofconductMore information about the FSFE-BNL mailing list