FSFE-BNL Digest, Vol 31, Issue 1

Jan Verlaan jan at verlaan.org
Mon Dec 5 09:15:00 CET 2011


Dag Sander,

we zijn deze lijst aan het samenstellen in de wiki op onze online werkplaats in Pleio.
Ik nodig je van harte uit om daar mee te schrijven aan de alternatieven.
https://www.pleio.nl/pg/pages/view/529827/whitepaper-open-standaard-alternatieven-voor-magistersilverlight
Indien je nog geen pleio account hebt kan je deze daar eenvoudig aanmaken.
Ik hoop je daar snel te mogen begroeten.

M.vr.gr. Jan Verlaan

Op 4 dec 2011, om 17:23 heeft Sander Scheepens het volgende geschreven:

> Ik wil me wel beschikbaar stellen voor punt 3:
> 
> Samenstellen whitepaper over alternatieven voor Magister/Silverlight die
> voldoen aan open standaarden vereiste.
> 
> Een aantal voorbeelden heb ik reeds gevonden:
> SchoolTool
> OpenSIS
> Kuali Student
> Fedena
> 
> Laat me weten wat de software moet kunnen.
> 
> 
> 
> 	 Jan Verlaan (coördinator)
> On Sun, 2011-12-04 at 15:16 +0100, fsfe-bnl-request at fsfeurope.org wrote:
>> Send FSFE-BNL mailing list submissions to
>> 	fsfe-bnl at fsfeurope.org
>> 
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>> 	https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> 	fsfe-bnl-request at fsfeurope.org
>> 
>> You can reach the person managing the list at
>> 	fsfe-bnl-owner at fsfeurope.org
>> 
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of FSFE-BNL digest..."
>> 
>> 
>> Today's Topics:
>> 
>>   1. Hello, this is a newbie (michel)
>>   2. [Unlocking education campaign] Nieuwsbrief/ Newsletter, no. 1
>>      (sandwitch at fsfe.org)
>> 
>> 
>> ----------------------------------------------------------------------
>> 
>> Message: 1
>> Date: Sun, 04 Dec 2011 13:12:18 +0100
>> From: michel <michel.kapel at gmail.com>
>> To: FSFE-BNL <fsfe-bnl at fsfeurope.org>
>> Subject: Hello, this is a newbie
>> Message-ID: <1323000738.2036.12.camel at laptop-michel>
>> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>> 
>> Hello, everybody,
>> just subscribed to this mailing list,
>> not sure yet what I can do for you guys :-) ...
>> I have a simple (probably FAQ) question.
>> The OpenPGP card issued by the Fellowship ... Can it be used with the
>> same card readers we use for the belgian identity card?
>> I looked up the list of usable readers on the fellowship site but did
>> not find the ACR38U model.
>> Might have been forgotten.
>> I have no knowledge of smartcard technology :-)
>> 
>> Michel K.
>> 
>> 
>> 
>> ------------------------------
>> 
>> Message: 2
>> Date: Sun, 4 Dec 2011 15:16:03 +0100
>> From: sandwitch at fsfe.org
>> To: fsfe-bnl at fsfeurope.org
>> Subject: [Unlocking education campaign] Nieuwsbrief/ Newsletter, no. 1
>> Message-ID: <20111204141603.GA2241 at htn-nb-4146>
>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>> 
>> Beste ondertekenaar,
>> 
>> Op de eerste plaats willen we je graag bedanken voor het ondertekenen van
>> de petitie voor het verplichte gebruik van open standaarden in het
>> onderwijs. Je hebt daarbij aangegeven dat we je via de mail op de hoogte
>> mogen houden en van die gelegenheid maken we nu graag gebruik. Deze mail is
>> zowel Nederlands- als Engelstalig, vanwege het internationale karakter en
>> de Nederlandse oorsprong van de petitie.
>> 
>> Dear supporter,
>> 
>> First of all we would like to thank you for supporting the petition to make
>> the use of open standards mandatory for educational institutions in the
>> Netherlands. While doing so you have indicated that you allow us to inform
>> you by e-mail, we would like to do so now. This e-mail is both in Dutch and
>> English, because of the international character and Dutch origin of the
>> petition (for English, see below).
>> 
>> *Inhoud*
>> 
>> 1. Wat is tot dusver bereikt
>> 2. Waar zijn we op dit moment mee bezig
>> 3. Hoe jij kunt helpen
>> 
>> *Wat hebben we al bereikt?*
>> 
>> De campagne heeft de aandacht getrokken van de Tweede Kamer en
>> verschillende media. De GroenLinks-fractie heeft naar aanleiding van de
>> open brief en de petitie vragen gesteld aan de minister van Onderwijs. Uit
>> de antwoorden van minister Van Bijsterveldt bleek dat zij weliswaar achter
>> het open standaardenbeleid staat, maar tegelijkertijd niet van plan is om
>> leveranciersafhankelijkheid aan te pakken. Wij hebben een uitgebreide
>> reactie geschreven en dat vormde de basis voor een tweede ronde vragen. De
>> GroenLinks-fractie heeft ons gevraagd die vragen te formuleren en dat is
>> inmiddels gebeurd.
>> 
>> 05-10-2011: Arjan el Fassed en Jesse Klaver (GroenLinks) stellen
>> Kamervragen aan MinOCW over de petitie en de open brief
>> *http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148*<http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148>
>> 
>> 
>> 28-10-2011: MinOCW geeft antwoord op Kamervragen
>> *
>> http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf
>> *<http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf>
>> 
>> 
>> 04-11-2011: uitgebreide reactie op antwoorden van MinOCW
>> *
>> http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/
>> *<http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/>
>> 
>> We zijn er ook in geslaagd ons verhaal via de media naar buiten te brengen.
>> In de decemberuitgave van C't Magazine stond een artikel over de campagne.
>> In Linux Magazine van deze maand staat een hoofdartikel van twee pagina's,
>> inclusief een reactie van Schoolmaster, het bedrijf achter Magister. Het
>> bedrijf is niet blij met onze campagne, noemt de actie eigenlijk complete
>> onzin. De reactie van Schoolmaster laat zien dat zij in ieder geval niet
>> bezig zijn om het open standaardenbeleid van de overheid serieus te nemen.
>> Tot slot heeft digitale burgerrechtenorganisatie EDRi in haar nieuwsbrief
>> een artikel over de campagne opgenomen.
>> 
>> Artikel EDRi:
>> http://www.edri.org/edrigram/number9.22/unlocking-education-netherlands
>> 
>> De stap naar een Europese campagne hebben we een paar weken geleden gezet.
>> De Free Software Foundation Europe (FSFE) schaart zich achter ons werk en
>> we werken nu nauw samen om de uiteindelijke doelen te bereiken. De leiding
>> van de campagne wordt gedeeld door Jan Stedehouder en Mark Lamers, de
>> co?rdinator van FSFE voor Nederland.
>> We werken aan een goed plan voor de campagne. Immers, het realiseren van
>> nieuwe wetgeving voor het onderwijs vereist inzet op verschillende sporen.
>> 
>> FSFE: Nederlandse overheid draagt toegang tot onderwijs over aan Microsoft
>> http://fsfe.org/news/2011/news-20111107-01.nl.html
>> 
>> FSFE campagnepagina:
>> http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.nl.html
>> 
>> Voor de samenwerking tussen de Nederlandse vrijwilligers en de
>> internationale fellows van FSFE maken we gebruik van verschillende tools
>> voor communicatie en co-creatie. Om de Nederlandstalige activiteiten te
>> volgen ben je van harte welkom in de online werkruimte op Pleio. De FSFE
>> maakt gebruik van een mailinglist, waarvoor je je hier kunt aanmelden.
>> 
>> Pleio workspace:
>> https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/
>> 
>> Mailing list:
>> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
>> 
>> De campagne heeft inmiddels ook een nieuwe naam gekregen. In het Engels
>> spreken we over 'Unlocking education, for growth without limits'. De
>> Nederlandse naam is 'Open toegang tot onderwijs, voor groei zonder
>> grenzen'.
>> 
>> *Waar zijn we mee bezig?*
>> 
>> Goede PR helpt bij het op de agenda zetten van het onderwerp, maar voor het
>> realiseren van nieuwe wetgeving is meer nodig. In deze periode vormen we
>> teams die zich met de volgende activiteiten bezig gaan houden:
>> 
>> 1. het samenstellen van een whitepaper over goede alternatieven voor
>> Magister die wel aan de vereiste van open standaarden voldoen;
>> 2. het samenstellen van een overzicht van problemen die ouders en
>> leerlingen ondervinden door het gebruik van gesloten standaarden;
>> 3. het schrijven van een handreiking voor scholen die hun leerlingen niet
>> langer leveranciersspecifiek willen scholen;
>> 4. het onderzoeken van de toegankelijkheid van online schoolgebouwen;
>> 5. het onderzoeken van de precieze relatie tussen Silverlight en Moonlight;
>> 6. het benaderen en informeren van de Tweede Kamerfracties, en het
>> ondersteunen bij het realiseren van een nieuwe motie en wetgeving;
>> 7. het benaderen van relevante maatschappelijke en onderwijsorganisaties om
>> zodoende het draagvlak te verbreden onder de campagne;
>> 8. het indienen van klachten bij scholen die met Magister werken en
>> daardoor leerlingen buitensluiten, zo nodig uitmondend in juridische
>> procedures;
>> 9. het informeren van ouders en leerlingen over de beste manier om
>> problemen met gesloten standaarden aan te kaarten bij hun scholen.
>> 
>> Dit is best veel en misschien zelfs wat overweldigend, maar wel
>> noodzakelijk. Het gaat hier over het doorvoeren van een verandering in het
>> onderwijsveld met een onderwerp (Open Standaarden) waar het ministerie van
>> Onderwijs de afgelopen vier jaar maar weinig mee heeft gedaan.
>> 
>> *Hoe kunnen jullie helpen?*
>> 
>> De campagne 'Unlocking education' is gebaat bij het volgende.
>> 
>> 1. Schrijf er over op je weblog, via de sociale media, in kranten en
>> tijdschriften
>> Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan snappen waarom we deze
>> campagne voeren, waarom het niet alleen een probleem is in Nederland, en
>> hoe eenvoudig de oplossing eigenlijk is.
>> 
>> 2. Stel tijd beschikbaar
>> Er zijn veel grotere en kleinere klussen: onderzoek, uitzoeken,
>> samenvatten, testen, schrijven, et cetera. We zouden graag een lijst
>> samenstellen van mensen die we direct kunnen benaderen voor concrete
>> klussen. Dus laat het ons gerust weten. Voel je ook vrij om op basis van de
>> informatie op Pleio of de FSFE-mailinglist naar voren te stappen en te
>> zeggen: "Dat doe ik wel".
>> 
>> Actuele klussenlijst:
>> https://www.pleio.nl/pg/pages/view/505393/klussenlijst
>> 
>> 3. Draag financieel bij
>> We maken maximaal gebruik van gratis tools en tijd en energie van
>> vrijwilligers, maar helemaal zonder kosten zal het niet blijven. De
>> juridische procedures gaan straks geld kosten. Onze advocaat heeft al
>> aangegeven niet de hoofdprijs te rekenen, maar iedere stap richting de
>> rechtbank kost geld. Vandaar ook de oproep om via je donatie de campagne te
>> ondersteunen (In Nederland, Duitsland en Zwitserland zijn jouw bijdragen
>> aftrekbaar voor de belastingen).
>> 
>> FSFE donatiepagina:
>> http://fsfe.org/donate/donate.en.html
>> 
>> We willen je graag op de hoogte houden van de campagne. Dat gaan we niet
>> vaak doen, alleen als er echt iets te melden is. Maar als je geen prijs
>> stelt op een volgende e-mail, laat het dan even weten. Wij halen jouw naam
>> dan uit ons bestand.
>> 
>> Bedankt voor jouw ondersteuning,
>> 
>> Mark Lamers en Jan Stedehouder
>> 
>> ================================================================
>> 
>> Newsletter in English
>> 
>> Dear supporter,
>> 
>> First of all we would like to thank you for supporting the petition to make
>> the use of open standards mandatory for educational institutions in the
>> Netherlands. While doing so you have indicated that you allow us to inform
>> you by e-mail, we would like to do so now. This e-mail is both in Dutch and
>> English, because of the international character and Dutch origin of the
>> petition.
>> 
>> *Contents*
>> 
>> 1. What has been achieved so far
>> 2. What is going on right now
>> 3. How you can help
>> 
>> *What has been achieved so far*
>> 
>> The campaign has drawn attention from both Parlaiment and various media. In
>> the light of the open letter and the petition the GroenLinks party has put
>> questions before the Minister of Education. From the answers of minister
>> Van Bijsterveldt can be concluded that though she is supporting the open
>> standards policy, she is not planning to take on vendor lockin. We have
>> drawn up an extensive response wich was basis for a second round of
>> questions. The Groen Links party has asked us to formulate these questions
>> which meanwhile has been done.
>> 
>> 05-10-2011: Questions by Parliament (Arjan el Fassed and Jesse Klaver
>> (GroenLinks)), for the Minister of Education, about the petition and the
>> open letter:
>> *http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148*<http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148>
>> 
>> 
>> 28-10-2011: Response by Minister of Education
>> *
>> http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf
>> *<http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf>
>> 
>> 
>> 04-11-2011: Response to the Minister of Education, by the campaign team
>> *
>> http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/
>> *<http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/>
>> 
>> We also succeeded in getting our story out through the media. The december
>> edition of C't magazine featured an article about the campaign. This
>> months' Linux Magazine features a two-page lead article, inclusing a
>> response from Schoolmaster, the company behind Magister. The company is not
>> happy with our campaign, actually it states the campaign is complete
>> nonesense. Schoolmaster's response shows that they at the least are not
>> taking the Dutch governments open standards policy seriously. To conclude:
>> the digital civilrights organisation EDRi included an article on the
>> campaign in their newsletter.
>> 
>> Artikel EDRi:
>> http://www.edri.org/edrigram/number9.22/unlocking-education-netherlands
>> 
>> A few weeks ago we made the step to a European campaign. The Free Software
>> Foundation Europe (FSFE) has joined our efforts and we are working closely
>> together the achieve our goals. Leadership of the campaign is shared by Jan
>> Stedehouder en Mark Lamers, the FSFE coordinator for the Netherlands. We
>> are working on a sound plan for the campaign. After all realising new
>> legislation for education requires effort on various tracks.
>> 
>> FSFE: Dutch government hands over education's keys to Microsoft
>> http://fsfe.org/news/2011/news-20111107-01.en.html
>> 
>> FSFE campaign page:
>> http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.en.html
>> 
>> To facilitate the cooperation between the Dutch volunteers and the
>> international fellows of the FSFE we make use of various tools  for
>> communication and co-creation. In order to follow the Dutch activities we
>> welcome you in the online workspace at Pleio. The FSFE uses a mailinglist,
>> for wich you can register here.
>> 
>> Pleio workspace:
>> https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/
>> 
>> Mailing list:
>> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
>> 
>> Meanwhile the campaign has changed name. In English we refer to 'Unlocking
>> education, for growth without limits'. The Dutch name is 'Open toegang tot
>> onderwijs, voor groei zonder grenzen'.
>> 
>> *What is going on right now*
>> 
>> Strong PR helps in getting attention for the issue, but more is needed to
>> achieve new legislation. We are setting up teams to take care of the
>> following:
>> 
>> 1. Writing a whitepaper on solid Magister alternatives that comply with the
>> Open Standards requirement;
>> 2. Compiling a list of issues, resulting from the use of proprietary
>> standards, that parents and students run into;
>> 3. Writing a guide for schools that want to train vendor-independent skills
>> to their students;
>> 4. Researching the accessibility of online school environments;
>> 5. Researching the exact relationship between Silverlight and Moonlight;
>> 6. Lobbying Parliament, and supporting it in passing new legislation;
>> 7. Approaching relevant (educational) organisations to broaden support for
>> the campaign;
>> 8. Filing complaints with schools that use Magister and, if needed, start
>> legal procedures against them;
>> 9. Informing parents and students on how to address issues with proprietary
>> school to their school boards.
>> 
>> Granted, this is a lot of work and might appear overwhelming. But it is
>> necessary as well. We are trying to implement changes in the field of
>> education on an issue (Open Standards) the ministry of Education mostly
>> ignored in the last four years.
>> 
>> *How you can help*
>> 
>> You can support the 'Unlocking education' campaign by the following:
>> 
>> 1. Write about it on your blog, via social media, in newspapers and
>> magazines. It's important that as many people as possible understand why
>> this campaign is important, and not just for the Netherlands, and how
>> simple it is to solve the problem that we are addressing.
>> 
>> 2. Offer some of your time
>> There's a lot of work to be done: research, fact finding, summarizing,
>> testing, writing, et cetera. We would like to compile a list of volunteers
>> that we can approach directly for specific tasks. So please inform us if
>> you are available to help out. Via the Pleio workspace and the FSFE
>> mailinglist we will also put out requests for assistance. Feel free to step
>> forward and say: "Let me take care of that".
>> 
>> Things to do:
>> https://www.pleio.nl/pg/pages/view/505393/klussenlijst
>> 
>> 3. Contribute financially
>> This campaign leverages free tools and the time and energy of our
>> volunteers. But it won't be without costs for long. Especially the legal
>> procedures will incur costs. Our lawyer won't charge his normal fees, but
>> other legal costs stay the same. Your donation is much appreciated (Your
>> donations are tax deductable in the Netherlands, Germany and Switzerland).
>> 
>> FSFE donation page:
>> http://fsfe.org/donate/donate.en.html
>> 
>> We'd like to keep you updated on our campaign, but only when we have solid
>> news. However, if you prefer to opt-out for the next e-mail, please reply
>> and let us know. We won't bother you next time.
>> 
>> Thank you very much for supporting the Unlocking education - campaign,
>> 
>> Mark Lamers en Jan Stedehouder
>> -------------- next part --------------
>> An HTML attachment was scrubbed...
>> URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20111204/5e14c318/attachment.html>
>> 
>> ------------------------------
>> 
>> _______________________________________________
>> FSFE-BNL mailing list
>> FSFE-BNL at fsfeurope.org
>> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
>> 
>> 
>> End of FSFE-BNL Digest, Vol 31, Issue 1
>> ***************************************
> 
> 
> _______________________________________________
> FSFE-BNL mailing list
> FSFE-BNL at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnlMore information about the FSFE-BNL mailing list