FSFE-BNL Digest, Vol 31, Issue 1

Sander Scheepens s.scheepens at planet.nl
Sun Dec 4 17:23:28 CET 2011


Ik wil me wel beschikbaar stellen voor punt 3:

Samenstellen whitepaper over alternatieven voor Magister/Silverlight die
voldoen aan open standaarden vereiste.

Een aantal voorbeelden heb ik reeds gevonden:
SchoolTool
OpenSIS
Kuali Student
Fedena

Laat me weten wat de software moet kunnen.


 
	 Jan Verlaan (coördinator)
On Sun, 2011-12-04 at 15:16 +0100, fsfe-bnl-request at fsfeurope.org wrote:
> Send FSFE-BNL mailing list submissions to
> 	fsfe-bnl at fsfeurope.org
> 
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> 	https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> 	fsfe-bnl-request at fsfeurope.org
> 
> You can reach the person managing the list at
> 	fsfe-bnl-owner at fsfeurope.org
> 
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of FSFE-BNL digest..."
> 
> 
> Today's Topics:
> 
>    1. Hello, this is a newbie (michel)
>    2. [Unlocking education campaign] Nieuwsbrief/ Newsletter, no. 1
>       (sandwitch at fsfe.org)
> 
> 
> ----------------------------------------------------------------------
> 
> Message: 1
> Date: Sun, 04 Dec 2011 13:12:18 +0100
> From: michel <michel.kapel at gmail.com>
> To: FSFE-BNL <fsfe-bnl at fsfeurope.org>
> Subject: Hello, this is a newbie
> Message-ID: <1323000738.2036.12.camel at laptop-michel>
> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
> 
> Hello, everybody,
> just subscribed to this mailing list,
> not sure yet what I can do for you guys :-) ...
> I have a simple (probably FAQ) question.
> The OpenPGP card issued by the Fellowship ... Can it be used with the
> same card readers we use for the belgian identity card?
> I looked up the list of usable readers on the fellowship site but did
> not find the ACR38U model.
> Might have been forgotten.
> I have no knowledge of smartcard technology :-)
> 
> Michel K.
> 
> 
> 
> ------------------------------
> 
> Message: 2
> Date: Sun, 4 Dec 2011 15:16:03 +0100
> From: sandwitch at fsfe.org
> To: fsfe-bnl at fsfeurope.org
> Subject: [Unlocking education campaign] Nieuwsbrief/ Newsletter, no. 1
> Message-ID: <20111204141603.GA2241 at htn-nb-4146>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> 
>  Beste ondertekenaar,
> 
> Op de eerste plaats willen we je graag bedanken voor het ondertekenen van
> de petitie voor het verplichte gebruik van open standaarden in het
> onderwijs. Je hebt daarbij aangegeven dat we je via de mail op de hoogte
> mogen houden en van die gelegenheid maken we nu graag gebruik. Deze mail is
> zowel Nederlands- als Engelstalig, vanwege het internationale karakter en
> de Nederlandse oorsprong van de petitie.
> 
> Dear supporter,
> 
> First of all we would like to thank you for supporting the petition to make
> the use of open standards mandatory for educational institutions in the
> Netherlands. While doing so you have indicated that you allow us to inform
> you by e-mail, we would like to do so now. This e-mail is both in Dutch and
> English, because of the international character and Dutch origin of the
> petition (for English, see below).
> 
> *Inhoud*
> 
> 1. Wat is tot dusver bereikt
> 2. Waar zijn we op dit moment mee bezig
> 3. Hoe jij kunt helpen
> 
> *Wat hebben we al bereikt?*
> 
> De campagne heeft de aandacht getrokken van de Tweede Kamer en
> verschillende media. De GroenLinks-fractie heeft naar aanleiding van de
> open brief en de petitie vragen gesteld aan de minister van Onderwijs. Uit
> de antwoorden van minister Van Bijsterveldt bleek dat zij weliswaar achter
> het open standaardenbeleid staat, maar tegelijkertijd niet van plan is om
> leveranciersafhankelijkheid aan te pakken. Wij hebben een uitgebreide
> reactie geschreven en dat vormde de basis voor een tweede ronde vragen. De
> GroenLinks-fractie heeft ons gevraagd die vragen te formuleren en dat is
> inmiddels gebeurd.
> 
> 05-10-2011: Arjan el Fassed en Jesse Klaver (GroenLinks) stellen
> Kamervragen aan MinOCW over de petitie en de open brief
> *http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148*<http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148>
> 
> 
> 28-10-2011: MinOCW geeft antwoord op Kamervragen
> *
> http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf
> *<http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf>
> 
> 
> 04-11-2011: uitgebreide reactie op antwoorden van MinOCW
> *
> http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/
> *<http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/>
> 
> We zijn er ook in geslaagd ons verhaal via de media naar buiten te brengen.
> In de decemberuitgave van C't Magazine stond een artikel over de campagne.
> In Linux Magazine van deze maand staat een hoofdartikel van twee pagina's,
> inclusief een reactie van Schoolmaster, het bedrijf achter Magister. Het
> bedrijf is niet blij met onze campagne, noemt de actie eigenlijk complete
> onzin. De reactie van Schoolmaster laat zien dat zij in ieder geval niet
> bezig zijn om het open standaardenbeleid van de overheid serieus te nemen.
> Tot slot heeft digitale burgerrechtenorganisatie EDRi in haar nieuwsbrief
> een artikel over de campagne opgenomen.
> 
> Artikel EDRi:
> http://www.edri.org/edrigram/number9.22/unlocking-education-netherlands
> 
> De stap naar een Europese campagne hebben we een paar weken geleden gezet.
> De Free Software Foundation Europe (FSFE) schaart zich achter ons werk en
> we werken nu nauw samen om de uiteindelijke doelen te bereiken. De leiding
> van de campagne wordt gedeeld door Jan Stedehouder en Mark Lamers, de
> co?rdinator van FSFE voor Nederland.
> We werken aan een goed plan voor de campagne. Immers, het realiseren van
> nieuwe wetgeving voor het onderwijs vereist inzet op verschillende sporen.
> 
> FSFE: Nederlandse overheid draagt toegang tot onderwijs over aan Microsoft
> http://fsfe.org/news/2011/news-20111107-01.nl.html
> 
> FSFE campagnepagina:
> http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.nl.html
> 
> Voor de samenwerking tussen de Nederlandse vrijwilligers en de
> internationale fellows van FSFE maken we gebruik van verschillende tools
> voor communicatie en co-creatie. Om de Nederlandstalige activiteiten te
> volgen ben je van harte welkom in de online werkruimte op Pleio. De FSFE
> maakt gebruik van een mailinglist, waarvoor je je hier kunt aanmelden.
> 
> Pleio workspace:
> https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/
> 
> Mailing list:
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
> 
> De campagne heeft inmiddels ook een nieuwe naam gekregen. In het Engels
> spreken we over 'Unlocking education, for growth without limits'. De
> Nederlandse naam is 'Open toegang tot onderwijs, voor groei zonder
> grenzen'.
> 
> *Waar zijn we mee bezig?*
> 
> Goede PR helpt bij het op de agenda zetten van het onderwerp, maar voor het
> realiseren van nieuwe wetgeving is meer nodig. In deze periode vormen we
> teams die zich met de volgende activiteiten bezig gaan houden:
> 
> 1. het samenstellen van een whitepaper over goede alternatieven voor
> Magister die wel aan de vereiste van open standaarden voldoen;
> 2. het samenstellen van een overzicht van problemen die ouders en
> leerlingen ondervinden door het gebruik van gesloten standaarden;
> 3. het schrijven van een handreiking voor scholen die hun leerlingen niet
> langer leveranciersspecifiek willen scholen;
> 4. het onderzoeken van de toegankelijkheid van online schoolgebouwen;
> 5. het onderzoeken van de precieze relatie tussen Silverlight en Moonlight;
> 6. het benaderen en informeren van de Tweede Kamerfracties, en het
> ondersteunen bij het realiseren van een nieuwe motie en wetgeving;
> 7. het benaderen van relevante maatschappelijke en onderwijsorganisaties om
> zodoende het draagvlak te verbreden onder de campagne;
> 8. het indienen van klachten bij scholen die met Magister werken en
> daardoor leerlingen buitensluiten, zo nodig uitmondend in juridische
> procedures;
> 9. het informeren van ouders en leerlingen over de beste manier om
> problemen met gesloten standaarden aan te kaarten bij hun scholen.
> 
> Dit is best veel en misschien zelfs wat overweldigend, maar wel
> noodzakelijk. Het gaat hier over het doorvoeren van een verandering in het
> onderwijsveld met een onderwerp (Open Standaarden) waar het ministerie van
> Onderwijs de afgelopen vier jaar maar weinig mee heeft gedaan.
> 
> *Hoe kunnen jullie helpen?*
> 
> De campagne 'Unlocking education' is gebaat bij het volgende.
> 
> 1. Schrijf er over op je weblog, via de sociale media, in kranten en
> tijdschriften
> Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan snappen waarom we deze
> campagne voeren, waarom het niet alleen een probleem is in Nederland, en
> hoe eenvoudig de oplossing eigenlijk is.
> 
> 2. Stel tijd beschikbaar
> Er zijn veel grotere en kleinere klussen: onderzoek, uitzoeken,
> samenvatten, testen, schrijven, et cetera. We zouden graag een lijst
> samenstellen van mensen die we direct kunnen benaderen voor concrete
> klussen. Dus laat het ons gerust weten. Voel je ook vrij om op basis van de
> informatie op Pleio of de FSFE-mailinglist naar voren te stappen en te
> zeggen: "Dat doe ik wel".
> 
> Actuele klussenlijst:
> https://www.pleio.nl/pg/pages/view/505393/klussenlijst
> 
> 3. Draag financieel bij
> We maken maximaal gebruik van gratis tools en tijd en energie van
> vrijwilligers, maar helemaal zonder kosten zal het niet blijven. De
> juridische procedures gaan straks geld kosten. Onze advocaat heeft al
> aangegeven niet de hoofdprijs te rekenen, maar iedere stap richting de
> rechtbank kost geld. Vandaar ook de oproep om via je donatie de campagne te
> ondersteunen (In Nederland, Duitsland en Zwitserland zijn jouw bijdragen
> aftrekbaar voor de belastingen).
> 
> FSFE donatiepagina:
> http://fsfe.org/donate/donate.en.html
> 
> We willen je graag op de hoogte houden van de campagne. Dat gaan we niet
> vaak doen, alleen als er echt iets te melden is. Maar als je geen prijs
> stelt op een volgende e-mail, laat het dan even weten. Wij halen jouw naam
> dan uit ons bestand.
> 
> Bedankt voor jouw ondersteuning,
> 
> Mark Lamers en Jan Stedehouder
> 
> ================================================================
> 
> Newsletter in English
> 
> Dear supporter,
> 
> First of all we would like to thank you for supporting the petition to make
> the use of open standards mandatory for educational institutions in the
> Netherlands. While doing so you have indicated that you allow us to inform
> you by e-mail, we would like to do so now. This e-mail is both in Dutch and
> English, because of the international character and Dutch origin of the
> petition.
> 
> *Contents*
> 
> 1. What has been achieved so far
> 2. What is going on right now
> 3. How you can help
> 
> *What has been achieved so far*
> 
> The campaign has drawn attention from both Parlaiment and various media. In
> the light of the open letter and the petition the GroenLinks party has put
> questions before the Minister of Education. From the answers of minister
> Van Bijsterveldt can be concluded that though she is supporting the open
> standards policy, she is not planning to take on vendor lockin. We have
> drawn up an extensive response wich was basis for a second round of
> questions. The Groen Links party has asked us to formulate these questions
> which meanwhile has been done.
> 
> 05-10-2011: Questions by Parliament (Arjan el Fassed and Jesse Klaver
> (GroenLinks)), for the Minister of Education, about the petition and the
> open letter:
> *http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148*<http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148>
> 
> 
> 28-10-2011: Response by Minister of Education
> *
> http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf
> *<http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf>
> 
> 
> 04-11-2011: Response to the Minister of Education, by the campaign team
> *
> http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/
> *<http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/>
> 
> We also succeeded in getting our story out through the media. The december
> edition of C't magazine featured an article about the campaign. This
> months' Linux Magazine features a two-page lead article, inclusing a
> response from Schoolmaster, the company behind Magister. The company is not
> happy with our campaign, actually it states the campaign is complete
> nonesense. Schoolmaster's response shows that they at the least are not
> taking the Dutch governments open standards policy seriously. To conclude:
> the digital civilrights organisation EDRi included an article on the
> campaign in their newsletter.
> 
> Artikel EDRi:
> http://www.edri.org/edrigram/number9.22/unlocking-education-netherlands
> 
> A few weeks ago we made the step to a European campaign. The Free Software
> Foundation Europe (FSFE) has joined our efforts and we are working closely
> together the achieve our goals. Leadership of the campaign is shared by Jan
> Stedehouder en Mark Lamers, the FSFE coordinator for the Netherlands. We
> are working on a sound plan for the campaign. After all realising new
> legislation for education requires effort on various tracks.
> 
> FSFE: Dutch government hands over education's keys to Microsoft
> http://fsfe.org/news/2011/news-20111107-01.en.html
> 
> FSFE campaign page:
> http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.en.html
> 
> To facilitate the cooperation between the Dutch volunteers and the
> international fellows of the FSFE we make use of various tools  for
> communication and co-creation. In order to follow the Dutch activities we
> welcome you in the online workspace at Pleio. The FSFE uses a mailinglist,
> for wich you can register here.
> 
> Pleio workspace:
> https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/
> 
> Mailing list:
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
> 
> Meanwhile the campaign has changed name. In English we refer to 'Unlocking
> education, for growth without limits'. The Dutch name is 'Open toegang tot
> onderwijs, voor groei zonder grenzen'.
> 
> *What is going on right now*
> 
> Strong PR helps in getting attention for the issue, but more is needed to
> achieve new legislation. We are setting up teams to take care of the
> following:
> 
> 1. Writing a whitepaper on solid Magister alternatives that comply with the
> Open Standards requirement;
> 2. Compiling a list of issues, resulting from the use of proprietary
> standards, that parents and students run into;
> 3. Writing a guide for schools that want to train vendor-independent skills
> to their students;
> 4. Researching the accessibility of online school environments;
> 5. Researching the exact relationship between Silverlight and Moonlight;
> 6. Lobbying Parliament, and supporting it in passing new legislation;
> 7. Approaching relevant (educational) organisations to broaden support for
> the campaign;
> 8. Filing complaints with schools that use Magister and, if needed, start
> legal procedures against them;
> 9. Informing parents and students on how to address issues with proprietary
> school to their school boards.
> 
> Granted, this is a lot of work and might appear overwhelming. But it is
> necessary as well. We are trying to implement changes in the field of
> education on an issue (Open Standards) the ministry of Education mostly
> ignored in the last four years.
> 
> *How you can help*
> 
> You can support the 'Unlocking education' campaign by the following:
> 
> 1. Write about it on your blog, via social media, in newspapers and
> magazines. It's important that as many people as possible understand why
> this campaign is important, and not just for the Netherlands, and how
> simple it is to solve the problem that we are addressing.
> 
> 2. Offer some of your time
> There's a lot of work to be done: research, fact finding, summarizing,
> testing, writing, et cetera. We would like to compile a list of volunteers
> that we can approach directly for specific tasks. So please inform us if
> you are available to help out. Via the Pleio workspace and the FSFE
> mailinglist we will also put out requests for assistance. Feel free to step
> forward and say: "Let me take care of that".
> 
> Things to do:
> https://www.pleio.nl/pg/pages/view/505393/klussenlijst
> 
> 3. Contribute financially
> This campaign leverages free tools and the time and energy of our
> volunteers. But it won't be without costs for long. Especially the legal
> procedures will incur costs. Our lawyer won't charge his normal fees, but
> other legal costs stay the same. Your donation is much appreciated (Your
> donations are tax deductable in the Netherlands, Germany and Switzerland).
> 
> FSFE donation page:
> http://fsfe.org/donate/donate.en.html
> 
> We'd like to keep you updated on our campaign, but only when we have solid
> news. However, if you prefer to opt-out for the next e-mail, please reply
> and let us know. We won't bother you next time.
> 
> Thank you very much for supporting the Unlocking education - campaign,
> 
> Mark Lamers en Jan Stedehouder
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20111204/5e14c318/attachment.html>
> 
> ------------------------------
> 
> _______________________________________________
> FSFE-BNL mailing list
> FSFE-BNL at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl
> 
> 
> End of FSFE-BNL Digest, Vol 31, Issue 1
> ***************************************
More information about the FSFE-BNL mailing list