[FSFE PR][SV] Svensk aktivist erhåller Nordic Free Software Award 2011

Free Software Foundation Europe press at fsfeurope.org
Mon Nov 14 18:09:26 CET 2011


= Svensk aktivist erhåller Nordic Free Software Award 2011 =

[ http://fsfe.org/news/2011/news-20111114-01.sv.html ]

Erik Josefsson är mottagare av the Nordic Free Software Award 2011. Med
utmärkelsen uppmärksammar Föreningen Fri Kultur och Programvara (FFKP)
Josefsson för hans insatser i kampanjen för frihet i
infomationssamhället.

"Det är en glädje för oss att få uppmärksamma Erik för det oerhört
viktiga arbete han har utfört under de senaste 10 åren", säger FFKP:s
vice direktör Jonas Öberg. "Erik har en exceptionell förmåga att förstå
och förklara sambandet mellan teknik och politik. Vi är oerhört
tacksamma för hans insats. Hans arbete inspirerar oss alla." 

Från en karriär som professionell basviolinist har Josefsson gradvis
gått över till att bli heltidsaktivist för frihet i
informationssamhället. Han grundade den svenska grenen av Föreningen för
en Fri Informationsinfrastruktur (FFII) år 2004. Året därefter listades
han som en av Sveriges 30 främsta makthavare inom teknik, i samband med
den stora debatten om patent på mjukvara inom EU. Josefsson räknas som
en av de främsta försvararna av fri programvara i Europa.

Som aktivist i Bryssel 2005, hade Josefsson en nyckelroll i att få
EU-parlamentet att förkasta förslaget till direktiv om patent på
programvara. I fjol hade han en lika viktig roll i att förhindra
lagstiftning som skulle stänga av människor från Internet utan
föregående juridisk prövning. För närvarande bekämpar han en
ratificering av ACTA-fördraget. [1]

Josefsson är för närvarande anställd av den Gröna gruppen i
EU-parlamentet, som rådgivare i internetfrågor. Han arbetar på att bygga
upp verktyg, som t.ex. ParlTrack [2], som gör parlamentets arbete mer
transparent för unionens medborgare. "Det är en källa till verklig
makt", says Henrik Sandklef, vice ordförande i Free Software Foundation
Europe (FSFE) [3]. "Att förstå hur parlamentet arbetar och kunna påverka
vid rätt tid i processen är oerhört viktigt om rörelsen för fri
programvara ska få något inflytande alls. Erik är oerhört duktig på att
förklara filosofin bakom fri programvara för politiker, och på att
hjälpa frihetsaktivister att förstå maktstrukturen inom EU."

Varje år sedan 2007 har FFKP [4] delat ut Nordic Free Software Award för att
uppmärksamma och belöna personer, projekt och organisationer i de
Nordiska länderna, som har gjort betydande bidrag till framsteg inom Fri
Programvara. Tidigare mottagre har varit Bjarní Runar Einarsson (2010),
Simon Josefsson och Daniel Stenberg (2009), Mats Östling (2008), samt
Skolelinuxprojektet (2007). 

 1. http://en.act-on-acta.eu/
 2. http://parltrack.euwiki.org/
 3. http://fsfe.org
 4. http://ffkp.se


== Press contact ==

 Jonas Öberg
  Executive Director, FFKP
  Email: jonas at ffkp.se
  Phone: +46 31 780 21 61
 

= Om Free Software Europe =

 Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en icke-statligt
 organisation hängiven alla aspekter inom Fri Programvara i Europa.
 Tillgång till programvara bestämmer vem som får delta i ett digitalt
 samhälle. Friheterna att använda, kopiera, modifiera och
 vidaredistribuera programvara - som beskrivs i definitionen av Fri
 Programvara - gör att all kan deltaga på lika villkor i
 informationsåldern. Att skapa medvetenhet kring dessa frågor, att
 säkerställa Fri Programvara politiskt och juridiskt samt att ge
 människor frihet genom att stödja utvecklingen av Fri Programvara är
 centrala frågor för FSF Europe, vilken grundades 2001 som den
 europeiska systerorganisationen till Free Software Foundation i USA.

 http://www.fsfe.org/


More information about the Press-release-sv mailing list