[FSFE PR][SV] 10,000 kronor till två bra idéer

Jonas Öberg jonas at fsfe.org
Fri Jan 16 10:13:38 CET 2009


2009-01-16

Föreningen fri kultur och programvara utlyser tävlingen Idépriset '09
där två bra idéer belönas med 10,000 kronor vardera. Tävlingens ska
uppmuntra ett kreativt tänkande och visa att även begränsade resurser
kan få stora resultat för fri kultur och fri programvara. Juryn består
av Oscar Swartz, Rasmus Fleischer och Patrik Wallström.

Utifrån genomförbarhet, nyskapande, relevans och kreativitet kommer
juryn att bedöma de idéer som skickas in. De två vinnarna kommer att
belönas med 10,000 kronor vardera. Pengarna ska gå till att inom ramen
för föreningen genomföra deras idé.

Med Idépriset '09 vill föreningen lyfta fram sådana projekt som med
relativt små medel kan betyda mycket för rörelserna kring fri kultur
och fri programvara. De två vinnande bidragen kommer att presenteras i
april. För att delta i tävlingen ska idéerna ha inkommit senast den 1
mars 2009, ligga inom området för fri kultur och/eller fri programvara
samt vara genomförbara med 10,000 kronor.


  Information om idépriset och anmälan finns på
   www.idepriset.se

  Information om Föreningen fri kultur och programvara finns på
   www.ffkp.se

Ytterligare frågor besvaras av:

Jonas Öberg
Tel: 0733-423962
E-post: jonas at ffkp.se
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv/attachments/20090116/cfbfab37/attachment.pgp 


More information about the Press-release-sv mailing list