[FSFE PR][SV] Inbjudan till Workshops

Jonas Öberg jonas at fsfe.org
Tue Sep 30 16:18:24 CEST 2008


Free Software Foundation Europe, med stöd av .SE, bjuder in till två
workshops om Fri Programvara i Stockholm respektive Göteborg.


Båda tillfällena syftar till att samordna arbetet mellan olika
grupperingar, företag, myndigheter och organisation som arbetar med fri
programvara i Sverige. Vi vill med dessa workshops föra samman de
aktörer som finns på den svenska marknaden kring fri programvara för
att öka samordningen och sammanhållningen. Samtidigt får vi möjlighet
att diskutera gemensamt hur vi kan öka medvetenheten kring fri
programvara, vilket leder till fler affärsmöjligheter, bättre
konkurrens, ökad produktivitet, mer flexibilitet och en högre grad av
samarbete.


     Workshopen i Stockholm äger rum i samband med Internetdagarna
     2008 den 21 oktober klockan 15.30 - 17.30.

     Workshopen i Göteborg äger rum i samband med FSCONS 2008 den
     24 oktober klockan 13.00.


Mer information om respektiva tillfälle, samt formulär för anmälan,
finns på:

     http://www.ws08.se/


-- 
Jonas Öberg, Free Software Foundation Europe

Free Society Conference & Nordic Summit -- Oct 24-26 -- Göteborg, Sweden
			http://fscons.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv/attachments/20080930/a852b979/attachment.pgp 


More information about the Press-release-sv mailing list