[FSFE PR][SV] PRESSMEDDELANDE: TRE STORHETER GÅR SAMMAN FÖR ETT FRITT SAMHÄLLE

Jonas Öberg jonas at fsfe.org
Mon Sep 8 17:38:51 CEST 2008


Wikipedia, GNU/Linux och Creative Commons är tre av ämnena för en
tredagarskonferens i Göteborg. Mellan 24 och 26 Oktober 2008 hålls
nämligen FSCONS på IT-Universitetet i Göteborg där målet är ett fritt
samhälle. Förra årets FSCONS blev en succe med över 200 beökare. Detta
följs upp i år med ännu en konferens. Enligt arrangörerna väntas antalet
besökare öka i år.

Över 40 personer kommer till Göteborg för att tala om digital frihet.
Fri programvara, fri kultur och inte minst frihet på nätet är ämnen som
behandlas. Förra årets konferens blev en viktig mötesplats mellan gäster
och föreläsare där flera nya projekt föddes. I år är förutsättningarna
för sådana projekt ännu bättre.

- Att den prisbelönte journalisten Oscar Swartz kommer hit är viktigt då
debatten om frihet på nätet är viktig och välbehövd, speciellt nu i
dessa FRA-dagar, säger Stian Rødven Eide som är med och organiserar
FSCONS.

- Vi är väldigt glada över att kunna bredda konferensen samtidigt som vi
håller ett spår tydligt på fri programvara, säger Henrik Sandklef, som
är med i organisation bakom konferensen. I år kan man se föreläsningar
som sträcker sig från inbyggd programmering, till Ubuntu via Open Street
Map-projektet. Det är väldigt kul att vi fått hit John Buckman, som äger
skivbolaget Magnatune. Buckman skall prata om hur han ser på
nedladdningens effekter på musikindustrin.

Under konferensen kommer priserna "Nordic Free Software Award" samt "Qt
Centre Programming Award" att delas ut.

- Även i år delar vi ut Nordic Free Software Award på FSCONS. Vårt mål
med priset är att lyfta fram alla som jobbar med att, på ett eller annat
sätt, sprida fri programvara i Norden, säger Jonas Öberg, FSFE.

Bild på arrangörerna.
http://fscons.org/files/fscons-pressphoto-posters-highres.png
Från vänster: Johannes Tiemer, Mirko Lindner, Henrik Sandklef, Jonas
Öberg, Stian Rødven Eide

För frågor, kontakta Henrik Sandklef <hesa at sandklef.com> 0708-658406

För pressackreditering, http://fscons.org/press/

ARRANGÖRER

Free Software Foundation Europe (FSFE) är en ideell icke-statlig
organisation, hängiven till fri programvara. För mer information:
http://www.fsfeurope.org

Creative Commons (CC) är en icke-vinstdrivande organisation som erbjuder
verktyg som låter artister, forskare och andra på ett enkelt sätt
markera att de, helt eller delvis, vill dela med sig av sina verk. För
mer information: http://www.creativecommons.se

Wikimedia Sverige är en ideell förening, som verkar för att göra
information fritt tillgänglig för alla, särskilt genom att stödja
Wikimedia Foundations projekt. För mer information:
http://se.wikimedia.org/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv/attachments/20080908/c14217a3/attachment.pgp 


More information about the Press-release-sv mailing list