[FSFE PR][SV] FSFE: Demonstration för människors rättigheter

FSF Europe Press press at sweden.fsfeurope.org
Mon Oct 2 07:28:41 CEST 2006


FSFE: Demonstration för människors rättigheter

Den 3e oktober kommer Free Software Foundation Europe (FSFE) [1] att på
två ställen i Göteborg demonstrera mot användningen av så kallad Digital
Restrictions Management (DRM) som med tekniska medel hindrar människor
från att utnyttja sina lagstadgade rättigheter till musik, filmer och
alla andra verk.

Demonstrationen kommer att ske i samband med att FSFE lanserar sin
egen kampanj mot DRM genom en speciell hemsida som tillkännages den 3e
och i samband med att motsvarande demonstrationer äger rum i flera
städer runt om i världen. Utklädda i gula skyddsoveraller, för att
symbolisera smittan hos DRM, kommer vi att dela ut flygblad med
information till förbipasserande på följande platser och tider:

  * 3e oktober 2006 klockan 07.30 - 09.00, Chalmers Johanneberg
   (Chalmersplatsen, spårvagnshållplatsen)

  * 3e oktober 2006 klockan 11.30 - 13.00, Kopparmärra
   (Kungsportsplatsen)

Mycket av debatten om fildelning idag handlar om bristande respekt mot
upphovsrättslagen och om hur så kallade pirater bryter mot den
lagen. Vad som inte tas upp är hur mediaföretagen tillsammans med de
stora programvaruleverantörerna skapar ett system som skall sätta
snävare gränser än upphovsrättslagen, exempelvis genom att införa
restriktioner på kopiering av musikfiler, något som upphovsrättslagen
faktiskt tillåter i en viss omfattning, eller restriktioner på vad som
får citeras från tidningar och andra verk.

Hindret som implementeras går under namnet Digital Restrictions
Management (DRM) (av vissa kallat Digital Rights Management).

Peter Lee, en av cheferna på Disney, säger "Om konsumenterna bara
visste om att det finns DRM, vad det är och hur det fungerar, så
skulle vi redan ha förlorat"[2].

Tänk dig att en konsument läser sin nyinköpta bok i
vardagsrummet. Boken är så pass bra att hon beslutar sig för att
fortsätta läsa den i sängen. Men väl i sängen märker hon att alla ord
borta. Ingenting går att läsa i boken mer än en notis om att hon
försökt använda boken på ett otillbörligt sätt. Sådana vardagsexempel
är lätta att hitta i en värld med DRM.

Vad är tanken bakom DRM? Varför skapas den här tekniken? Officiellt
handlar det om att bekämpa olovlig kopiering. Inofficiellt handlar det
om att kontrollera hur konsumenter kan använda sig av de skivor,
filmer, böcker osv de köpt. DRM kan effektivt hindra konsumenterna
från att göra precis det som upphovsrättslagen ger dem tillstånd att
göra. Att citera ett verk kan beläggas med en extra licenskostnad. Att
kopiera en låt från din stereo till din iPod med en annan kostnad.

DRM leder till att den lagstiftande makten som idag finns i riksdagen
lämnas till enskilda företag som får ovillkorlig kontroll över
konsumentens rättigheter.

[1] http://www.fsfeurope.org
[2] http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=4342418


Om Free Software Foundation Europe

  Free Software Foundation Europe (FSFE) är en ideell icke-statlig
  organisation som arbetar med alla aspekter av Fri Programvara i
  Europa.Fri Programvara är en viktig hörnsten för frihet, demokrati,
  mänskliga rättigheter och utveckling i ett digitalt samhälle.
  Tillgång till programvara avgör vem som har möjlighet att medverka i
  ett digitalt samhälle. FSFE skapar medvetenhet om och säkrar Fri
  Programvara utifrån ett politiskt och juridiskt perspektiv, samt
  stödjer utvecklandet av mer Fri Programvara. Organisationen bildades
  2001 som den Europeiska systerorganisation till Free Software
  Foundation i Boston, MA, USA.

Kontaktinformation:

  Jonas Öberg <oberg at fsfeurope.org>
  Tel: 031-7802161


More information about the Press-release-sv mailing list