[FSFE PR][SV] Första kommentar på Microsofts Shared Source-licenser

FSF Europe Press press at sweden.fsfeurope.org
Wed Oct 19 18:48:52 CEST 2005


     FSFE: Första kommentar på Microsofts Shared Source-licenser

"Då vi så sällan har anledning att säga något positivt om Microsoft 
måste jag börja med att gratulera dem", säger Georg Greve, ordförande
för Free Software Foundation Europe. "Microsoft verkar till slut ha
tagit ett steg framåt på deras långa färd för att ge användare frihet:
av de fem publicerade licenserna pekar vår första analys på att två
av dem uppfyller definitionen för Fri Programvara."

Enligt FSFEs första titt på licenserna så verkar "Microsoft Permissive
License" (Ms-PL) och "Microsoft Community License" (Ms-CL) båda uppfylla
de fyra friheterna som definierar Fri Programvara. Specifikt så verkar
Ms-CL också implementera en variation av copyleft-id´en som först
implementerades av GNU General Public License (GPL).

Givet tidigare Microsoft-uttalanden om Copyleft och speciellt GNU GPL
som ett "virus", "cancerartat" eller "kommunistiskt" så är det ett klart 
framsteg att se Microsoft publicera licenser som applicerar samma principer.

Det är dock inte i publiceringen av licenser, utan i publiceringen av
programvara under Fri Programvaru-licenser, som ger människor frihet:

Det är inte speciellt praktiskt om varje företag, administration eller
upphovsman publicerade sin egen licens. Det hade varit lämpligare
om Microsoft valt att använda GNU General Public License (GPL) och
Lesser General Public License (LGPL) för dess Shared Source-program.

Långt över 50% av all Fri Programvara världen över publiceras under
dessa välkända licenser som allmänheten, av goda skäl, har tilltro i.

"Microsoft har vandrat en mil och står nu bara några centimeter från
GNU (L)GPL. Vi förstår till fullo att Microsoft först försöker testa
temperaturen på vattnet i Fri Programvaru-världen med deras lilltå, och
vi välkomnar det," fortsätter Greve. "Men tids nog så skulle vi helst
se att Microsoft ansluter sig till den globala samlingen av kommersiella
aktörer som använder GNU (L)GPL."

"För stunden skulle det vara bra om Microsoft om-licenserar sin 
portfolio med programvara under antingen Ms-PL eller Ms-CL, men vi måste 
fortfarande varna människor för att göra dem uppmärksamma på 'Shared 
Source'-etiketten och titta på de specifika licenserna. De andra tre 
licenserna i Shared Source-programmet är definitivt proprietära och 
uppfyller uppenbarligen inte kraven på Fri Programvara." avslutar Greve.

Organisationerna Free Software Foundation kommer att behöva mer tid för
att studera dessa licenser och hur de samverkar med andra licenser, så
det här är inte en slutgiltig analys -- en sådan analys kan komma att
avslöja problem som inte var synliga först.

Microsoft har fortfarande en lång väg att gå, men för stunden verkar det 
som om de har tagit ett kliv i rätt riktning och Free Software 
Foundation Europe hoppas att de kommer fortsätta på den väg de satt in på.


Om Free Software Foundation Europe

   Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en ideell
   icke-statlig organisation som arbetar med alla aspekter av Fri
   Programvara i Europa. Fri Programvara är en viktig hörnsten för
   frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling i ett
   digitalt samhälle. Tillgång till programvara avgör vem som har
   möjlighet att medverka i ett digitalt samhälle. FSF Europe skapar
   medvetenhet om och säkrar Fri Programvara utifrån ett politiskt och
   juridiskt perspektiv, samt stödjer utvecklandet av mer Fri
   Programvara. Organisationen bildades 2001 som den Europeiska
   systerorganisation till Free Software Foundation i Boston, MA, USA.


Kontaktinformation:

    Jonas Öberg <oberg at fsfeurope.org>
    Tel: 031-780 41 05

    Henrik Sandklef <sandklef at fsfeurope.org>


Mer information:

    http://www.sweden.fsfeurope.org
    press at sweden.fsfeurope.org


More information about the Press-release-sv mailing list