[FSFE PR][SV] FSF Europe Newsletter

Free Software Foundation Europe press at sweden.fsfeurope.org
Sun Oct 9 20:23:33 CEST 2005


1. IPRED2 - Fri mjukvara är åter hotad 
2. Stitching NLnet donerar 150.000 EUR till arbetet med GPLv3
3. Alessandro Rubini i Kroatien
4. Stefano Maffullis deltagande vid OpenOffice.orgs konferens i
   Slovenien


1. IPRED2 - Fri mjukvara är åter hotad

Ett nytt utkast, det andra i ordningen, av förslag till ett direktiv som
rör tillämpningen av immateriella rättigheter har publicerats av EU
kommissionen. I texten föreslås att de flesta överträdelser av patent,
copyright och varumärken skall kriminaliseras. Även medhjälp och
uppvigling till dessa överträdelser föreslås bli kriminaliserade. Genom
att föreslå fängelse, höga böter och andra hårda straff för dessa nya
brott kan detta direktiv sätta sådan skräck i medborgare och företag att
de inte deltar i någon som helst skapande och distribution av mjukvara.
I slutändan kan förslaget stoppa användning av mjukvara och publicering
av information. Illasinnade företag kan använda patent, copyright och
varumärken som  billiga vapen för att slå ut konkurrenter.  
 
Ciaran O'Rioran har satt ihop en sida som beskriver hur missbruk av
detta direktiv kan skada fri programvara och vad som kan göras åt det. 

  http://www.sweden.fsfeurope.org/projects/ipred2/


2. Stitching NLnet donerar 150.000 EUR till arbetet med GPLv3

Stichting NLnet, en Nederländsk icke vinstdrivande stiftelse, har
meddelat att de donerar 150.000 EUR till Free Software Foundation och
Free Software Foundation Europe för arbetet med GPLv3. Detta är ett
väldigt viktigt bidrag, och NLnet hoppas att också andra bidragsgivande
organisationer nu känner sig manade, till att bidra till detta unika
projekt.


3. Alessandro Rubini i Kroatien

Alessandro Rubini deltog i en konferens om fri programvara riktad till
affärslivet som hölls i Portoroz i Slovenien. Hans tal rörde användandet
av fri programvara inom affärslivet och han deltog även i
rundabordsdiskussionen om hur staten kan hjälpa till att få företag
inriktade på fri programvara att växa. Förutom dessa officiella
framträdanden tillbringade han tiden i Slovenien med att bygga upp nya
kontakter med representanter för fri programvara från både Slovenien
och Kroatien.  


4. Stefano Maffullis deltagande vid OpenOffice.orgs konferens i
   Slovenien

Stefano Maffulli talade vid rundabordssamtalen som avslutade
OOoConf2005, OpenOffice.orgs konferens i Koper - Capodistria. Debattens
ämnen sträckte sig från  Massachusetts beslut att använda OpenDocument
Format till utvecklingen av nästa OpenOOffice.org. Det var en väldigt
välorganiserad konferens och gästfriheten från LUG Trieste och LUGOS
(Slovenia) var underbar.


Alla FSF Europe nyhetsbrev finns på
http://www.sweden.fsfeurope.org/news/newsletter.sv.html


More information about the Press-release-sv mailing list