[FSFE PR][SV] FSF Europe Newsletter

Free Software Foundation Europe press at sweden.fsfeurope.org
Tue Sep 6 13:46:23 CEST 2005


1. På väg mot version 3 av GPL
2. Karsten Gerloff talade vid ATTAC Tysklands sommarskola
3. AFFS höll stämma
4. Infrastrukturen förbättras


1. På väg mot version 3 av GPL

Nästa utvecklingsnivå av GNU General Public Licence (GPL) håller på att
arbetas fram av alla deltagare i Free Software Foundation med sitt
världsomspännande nätverk. Även om den nuvarande versionen (GPLv2)
fortfarande är väldigt gångbar kommer GPLv3 att ta upp aspekter som inte
fanns när version 2 skrevs, såsom program som används över internet.
Andra saker som mjukvarupatent, kompatibilitet med andra copyleft
licenser, DRM och TCP kommer antagligen också att inkluderas.  

För att säkerställa att GPLv3 blir så kraftfull och framgångsrik som
GPLv2 har varit kommer Free Software Foundation självklart att lägga ner
den tid och energi som behövs. 

FSFE har satt ihop en e-postlista för att alla som vill kan diskutera
GPLv3. Anmäl er på:

  https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/gplv3


2. Karsten Gerloff talade vid ATTAC Tysklands sommarskola

Karsten Gerloff blev tillfrågad om han ville tala om utvecklingen inom
World Intellectual Property Organisation (WIPO) och A2K (Access to
Knowledge) vid ATTAC Tysklands sommarskola i Göttingen. Talet var en del
av seminariet om immateriella monopol.

Karsten blev även inbjuden till mötet för ATTACs "Knowledge Commons"
arbetsgrupp.


3. AFFS höll stämma

FSFEs associerade organisation i Storbritannien, AFFS, höll sin stämma
den 13 augusti. Ciaran O'Riordan talade om vad som hade uppnåtts vad
gäller mjukvarupatent, och hur vägen framåt ser ut. 


4. Infrastrukturen förbättras

Augusti var en lugn månad med väldigt lite aktiviteter inbokade vilket
gav möjlighet för FSFEs medarbetare att förbättra infrastrukturen så att
vi är beredda på de arbetsintensiva månaderna som kommer.

För att kunna använda oss av IP-telefoni inom teamet har en ny server
har satts upp för detta. Sedan har e-postlistorna och den interna
datastrukturen omarbetats för att förbättra kommunikationsmöjligheterna,
vilket alltid är en utmaning då alla medarbetare är spridda i Europa. 

Nästa förbättring gäller "The Fellowship". Även om det har ett väl
fungerande system har det blivit dags att uppdatera och förbättra. Den
största förändringen är www.fsfe.org övergång till ez Publish från
Plone.


Du kan hitta alla FSF Europe nyhetsbrev på:
http://www.sweden.fsfeurope.org/news/newsletter.sv.html


More information about the Press-release-sv mailing list