[FSFE PR][SV] FSF och FSF Europe tillkännager ett projekt för vidareutveckling och publicering av GPL Version 3 (GPLv3)

FSF Europe Press press at sweden.fsfeurope.org
Tue Sep 6 09:04:43 CEST 2005


FSF och FSF Europe tillkännager ett projekt för vidareutveckling och 
publicering av GPL Version 3 (GPLv3)

  Stichting NLnet bidrar med 150 000 EUR för att stödja aktiviteterna

Organisationerna Free Software Foundation är stolta över att kunna
tillkännage bildandet av ett globalt projekt för vidareutveckling och
publicering av GPL Version 3 ("GPL Version 3 Development and Publicity
Project").

Projektet kommer under 2006 att samla tusentals organisationer,
mjukvaruutvecklare och användare från världens alla hörn i en satsning
för att uppdatera världens mest populära licens för Fri
Programvara. Projektet kommer att bli en av de största satsningarna
som någonsin genomförts för att uppdatera en licens där alla berörda
parter kan kommentera utvecklingen.

Systerorganisationerna i USA och Europa är också glada över att kunna
tillkännage ett bidrag på 150 000 EUR från Stichting NLnet för att
stödja det här unika projektet.

Processen med att uppdatera GPLv3 kommer att övervakas av Free
Software Foundation med stöd av dess juridiska ombud Software Freedom
Law Center (SFLC). Free Software Foundation Europe kommer att
koordinera de Europeiska aktiviteterna i nära samarbete med båda
organisationerna och delta i den världsomspännande satsningen.

Peter Brown, VD på Free Software Foundation, säger: "Med publiceringen
av GPLv3 siktar vi på att ytterligare internationalisera rörelsen runt
Fri Programvara och dess utsträckning. För att utveckla den här nya
licensen kommer vi att kontakta grupper runt om i världen för att
försäkra oss om deras deltagande i uppdateringen av ett av de
viktigaste sociala dokumenten i vår tid."

"Vi arbetar i nära samarbete med med vår systerorganisation och SFLC
för att säkerställa att GPLv3 kommer att bemöta de övergripande och
nationella Europeiska frågorna," säger Georg Greve, ordförande för FSF
Europe, och tillägger, "Europa har en stark gräsrotsrörelse med
väldigt skickliga utvecklare av Fri Programvara samt små och
medelstora företag som arbetar med Fri Programvara. Det kommer att
vara vårt mål att stärka denna utveckling och hjälpa Europeiska
regeringar att bygga på den."

GNU General Public License (``GPL''), skriven av Richard M. Stallman,
grundaren av GNU-projektet och Free Software Foundation, är grunden
och den ledande licensen för rörelsen kring Fri Programvara, säkrandes
användares rättigheter att fritt studera, kopiera, modifiera,
återanvända, delta med sig av och återdistribuera programvara.

GPL anpassar till det informationsteknologiska området de etiska och
vetenskapliga principer om en fri, öppen och samverkande utveckling av
det mänskliga kunnandet som är ledande i den kraftiga utvecklingen i
områden som matematik, fysik och biologi.

Idag används GPL av tiotusentals mjukvaruprojekt, företag och
regeringar världen över och stöds av stora grupper av
mjukvaruutvecklare och användare som vill dela med sig av deras arbete
till gagna för alla.

GNU-systemet, Linux-kerneln, Samba, MySQL och tusentals andra program
licenserade med GPL erbjuder högteknologisk kvalitet så väl som
politisk och ekonomisk självständighet. Programvara licenserad med GPL
används av, eller byggs in i enheter, allt från mobiltelefoner, PDAer
och hemelektronik till stordatorer och
superdatorkluster. Självständiga mjukvaruutvecklare runt om i världen,
så väl som varje större inköpare eller säljare av IT i företag och en
stor andel av de individuella användarna, berörs av GPL.

Den nuvarande versionen av licensen skrevs 1991 och är nu 14 år
gammal. Den har blivit ledande för aktiviteterna och arbetet i en
stor del av världens företag och regeringar och är nu i behov av en
revision.

Stichting NLnet, en icke vinstdrivande organisation stationerad i
Nederländerna har som uppdrag att stimulera nätverks-forskning och
utveckling i området kring Internet-teknologi. De släpper utvecklad
programvara under GPL. http://www.nlnet.nl/

För detaljer kring projektet, var vänlig se http://www.fsf.org/ eller
kontakta info at fsf.org; Europeiska aktiviteter kommer att presenteras
på http://fsfeurope.org, eller via kontakt till team at fsfeurope.org; 
Svenska aktiviteter via samma webbsida, eller via kontakt till 
sweden at fsfeurope.org.

Om organisationerna Free Software Foundation:

   Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en ideell
   icke-statlig organisation som arbetar med alla aspekter av Fri
   Programvara i Europa. Fri Programvara är en viktig hörnsten för
   frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling i ett
   digitalt samhälle. Tillgång till programvara avgör vem som har
   möjlighet att medverka i ett digitalt samhälle. FSF Europe skapar
   medvetenhet om och säkrar Fri Programvara utifrån ett politiskt och
   juridiskt perspektiv, samt stödjer utvecklandet av mer Fri
   Programvara. Mer information om FSFEs arbete går att hitta på
   http://fsfeurope.org, aktivera dig själv på
   http://fsfeurope.org/contribute/.

   Free Software Foundation (FSF), bildad 1985, är engagerad i att
   främja datoranvändares rättigheter att använda, studera, kopiera,
   modifiera och återdistribuera datorprogram. FSF stödjer
   utvecklingen och användningen av fri (som i frihet) programvara,
   speciellt operativsystemet GNU och dess varianter GNU/Linux, samt
   fri dokumentation för fri programvara. FSF sprider också
   medvetenhet kring de etiska och politiska frågorna kring fri
   programvara. Deras webbsida på www.fsf.org är en viktig källa för
   information om GNU/Linux. Donationer för att stödja deras arbete
   kan göras online på http://donate.fsf.org. Deras huvudkvarter är i
   Boston, USA.

   För närvarande finns Free Software Foundation i USA, Europa, Indien
   och Latinamerika. Alla FSF deltar i ett nätverk av
   systerorganisationer.


More information about the Press-release-sv mailing list