[FSFE PR][SV] Free Software Foundation Europe: Inga mjukvarupatent i Europa och begäran om granskningsverktyg för EPO

FSF Europe Press press at sweden.fsfeurope.org
Wed Jul 6 12:46:59 CEST 2005


Free Software Foundation Europe: Inga mjukvarupatent i Europa och
begäran om granskningsverktyg för EPO

Efter flera års kamp har det Europeiska Parlamentet slutligen avslagit
direktivet om mjukvarupatent med 648 av 680 röster; en stark signal
mot patent på mjukvara, ett bevis på minskat förtroende för den
Europeiska Unionen och en klar röst för att det Europeiska
Patentkontoret (EPO) måste ändra sin policy och omgående upphöra med
att utfärda mjukvarupatent.

"Det här resultatet påverkar inte patent på högteknologiska
uppfinningar på något sätt," förklarar Stefano Maffulli, representant
för FSFE i Italien. "Högteknologiska uppfinningar har alltid varit
patenterbara, och även om direktivet hade godkänts med alla föreslagna
förändringar, hade de fortfarande varit patenterbara. Det är
viktigt att påpeka det här eftersom motståndare till patent på
mjukvara har förvirrat människor genom att prata om högteknologiska
uppfinningar som en del av direktivet."

FSFEs ordförande, Georg Greve, tillägger: "Parlamentet förstod det
här när det förändrade direktivet i sin första läsning för att hålla
högteknologiska uppfinningar inom, och mjukvara utanför, patentsystemet."

"Tyvärr ignorerades det här av Europeiska Unionens ministerråd när
de tog bort dessa förändringar och återställde direktivet till sitt
ursprung. Många parlamentariker var chockade över den uppenbara
förvridningen av den demokratiska processen och verkar ha förlorat
tillit till att deras förslag skulle behandlas med högre respekt
den här gången."

"Att avslå direktivet blev den sista möjligheten för att sända en
klar och stark signal mot mjukvarpatent i Europa," fortsätter Greve.
"Free Software Foundation Europe berömmer parlamentet för dess beslut.
För en harmonisering hade vi gärna sett ett direktiv i linje med det
från den första läsningen, men vi förstår att ett avslag blev det
sista realistiska valet för att undvika att göra obotlig skada mot
den Europeiska ekonomin."

Jonas Öberg, vice ordförande för FSFE, säger, "Det här bekräftar på
nytt den Europeiska Patentkonventionen (EPC) från 1973 som exkluderar
mjukvara från patenterbarhet. Det Europeiska Patentkontoret (EPO) har
till stor del ignorerat den här centrala konventionen och utfärdat
runt 30 000 mjukvarupatent under de senaste åren. Det här måste
upphöra idag! EPO kan inte tillåtas att ignorera Europeiska
konventioner även i framtiden!"

Georg Greve förklarar Free Software Foundation Europes förslag: "Många
problem har skapats av den Europeiska Unionens oförmåga att hålla det
Europeiska Patentkontoret ansvarigt för dess aggerande mot överenskomna
konventioner. Olikt andra verkställande organ i en demokrati är
inte EPO ansvarigt för de beslut de tar. Vi föreslår därför
instiftandet av ett granskningsverktyg som kan övervaka EPO och hålla
dess ledning ansvarig för dess beslut och motverka en fortsatt
nedbrytning av patentsystemet."Om Free Software Foundation Europe

  Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en ideell
  icke-statlig organisation som arbetar med alla aspekter av Fri
  Programvara i Europa. Fri Programvara är en viktig hörnsten för
  frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling i ett
  digitalt samhälle. Tillgång till programvara avgör vem som har
  möjlighet att medverka i ett digitalt samhälle. FSF Europe skapar
  medvetenhet om och säkrar Fri Programvara utifrån ett politiskt och
  juridiskt perspektiv, samt stödjer utvecklandet av mer Fri
  Programvara. Organisationen bildades 2001 som den Europeiska
  systerorganisation till Free Software Foundation i Boston, MA, USA.

Kontaktinformation:

   Jonas Öberg <oberg at fsfeurope.org>
   Tel: 0733-423962

Mer information:

   http://www.sweden.fsfeurope.org
   press at sweden.fsfeurope.orgMore information about the Press-release-sv mailing list