Nederlandse overheid publiceert groot project als Vrije Software

press at fsfe.org press at fsfe.org
Wed Dec 6 17:06:52 CET 2017


 = Nederlandse overheid publiceert groot project als Vrije Software =

[ Read online: https://fsfe.org/news/2017/news-20171206-01.nl.html ]

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de
broncode en documentatie van Basisregistratie Personen (BRP), een 100
miljoen euro ICT-systeem dat informatie over inwoners in Nederland
registreert, vrijgegeven. Dit is een groot succes voor Publieke Code, en
de FSFE juicht de Nederlandse overheid toe voor haar verschuiving naar
Vrije Software.

Operatie BRP is een ICT-project van de Nederlandse overheid waar al
sinds 2004 aan gewerkt wordt. Het heeft de Nederlandse belastingbetalers
meer dan 100 miljoen Euro gekost en is drie keer herschreven, zonder
enig resultaat. Van buitenaf was het onduidelijk waar al dat geld
eigenlijk naar toe ging, met zeer weinig informatievoorziening. Nadat de
stekker eerder in juli uit het project getrokken was, stemde de
toenmalige minister toe om de broncode uit te geven onder druk van de
Tweede Kamer, zodat er transparantie geboden wordt over het gefaalde
project. Staatssecretaris Knops ging een stap verder en heeft de
broncode vrijgegeven als Vrije Software (alias Open Source Software) aan
het publiek

In 2013, toen de eerste waarschuwingssignalen zich vertoonden, wilde de
minister van Binnenlandse Zaken zorgen over het project stillen door
beperkte delen van de broncode aan een beperkt aantal mensen te
verstrekken onder zekere bekrompen voorwaarden. Het ministerie heeft
sindsdien rechtsomkeert gemaakt door een momentopname van de (beweerde)
volledige broncode en documentatie [1] onder de voorwaarden van de GNU
Affero General Public License vrij te geven. De
ontwikkelingsgeschiedenis volgt binnenkort.

In een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten [2] eerder in
November schreef staatssecretaris Knops over het belang voor een gelijk
speelveld voor alle partijen. "Daarom is het mijn voornemen de
openbaarmaking onder open source voorwaarden te laten plaatsvinden." Hij
zei verder: "Wat in operatie BRP is gerealiseerd is namelijk
gefinancierd met publieke middelen. Software die gerealiseerd wordt op
basis van deze broncode hoort op zijn beurt ook weer publiek beschikbaar
te zijn."

Deze uitspraken zijn een weerklank van de Free Software Foundation
Europe's Public Money, Public Code [3] campagne, waarin we
overheidsinstanties verzoeken om software die gefinancierd is door het
publiek als Vrije Software beschikbar te maken aan de bevolking die
ervoor betaald heeft

'Public Money, Public Code' klinkt nog verder door. In een brief aan de
Tweede Kamer [4] van woensdag 29 november schreef de staatssecretaris
over de AGPL: "De licentievoorwaarden zien er op toe dat aanpassingen op
de broncode ook weer openbaar beschikbaar komen. Op deze manier wordt
het hergebruik verder ondersteund. De licentie AGPL biedt hiervoor de
beste garantie en wordt naast GPL (General Public License) veel gebruikt
en kent een grote mate van steun in de opensourcegemeenschap.

"Openbaarmaking vindt plaats zonder kostendoorberekening zodat, in het
algemeen belang, een gelijk speelveld ontstaat voor een ieder die deze
code wil hergebruiken."

Dit is groot nieuws uit Nederland en dit soort transparantie door de
Nederlandse overheid had nog geen precedent. Na een rapport [5] aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken over het publiceren van
overheidssoftware als Vrije Software (Open Source Software) lijkt het
erop dat dit vaker zal gebeuren. Volgens het rapport maakt Vrije
Software de overheid transparanter, verlaagt het de kosten, verhoogt het
innovatiekracht door hergebruik, vormt het het fundament voor een
digitale participatiemaatschappij en bevordert het de codekwaliteit.

  "Wij juichen de Nederlandse overheid toe voor het uitgeven van de
  broncode van BRP. Wij pleiten al sinds 2001 voor deze manier van
  werken, en het is goed om te zien dat de overheid eindelijk stappen
  neemt richting Vrije Software. In de toekomst hopen we dat de
  broncode tijdens een eerder stadium vrijgegeven wordt, wat in dit
  geval volgens ons veel eerder problemen aan het licht gebracht zou
  hebben", zegt Maurice Verheesen, coordinator FSFE Nederland.

Als je onze campagne "Public Money, Public Code" steunt, word dan
vandaag een supporter [6] om ons werk mogelijk te maken!

 1: https://github.com/MinBZK/OperatieBRP
 2: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/11/10/afschrift-brief-over-openbaarmaking-broncode-brp
 3: https://publiccode.eu/nl/
 4: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/29/kamerbrief-over-openbaarmaking-meest-recente-versie-broncode-brp
 5: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/11/onderzoek-open-source-software
 6: https://fsfe.org/donate

 == About the Free Software Foundation Europe ==

 Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to
 control technology. Software is deeply involved in all aspects of our
 lives; and it is important that this technology empowers rather than
 restricts us. Free Software gives everybody the rights to use,
 understand, adapt and share software. These rights help support other
 fundamental freedoms like freedom of speech, press and privacy.

 The FSFE helps individuals and organisations to understand how Free
 Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.
 It enhances users' rights by abolishing barriers to Free Software
 adoption, encourage people to use and develop Free Software, and
 provide resources to enable everyone to further promote Free Software
 in Europe.

 http://fsfe.org


More information about the Press-release-nl mailing list