Russische wet stelt Vrije Software tot prioriteit

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Thu Nov 10 13:52:36 CET 2016


 = Russische wet stelt Vrije Software tot prioriteit =

[ Read online: https://fsfe.org/news/2016/news-20161110-01.nl.html ]

Wetgevers zijn gekomen met een wetsvoorstel[1] dat Vrije Software op
verschillende niveaus binnen de overheid van de Russische Federatie
sterker zal maken.

Het voorstel is goedgekeurd door de Doema (volksvertegenwoordiging) van
de Russische Federatie in het midden van oktober. Het vereist dat de
publieke sector de prioriteit geeft aan Vrije Software boven
propriëtaire alternatieven, geeft bij openbare aanbestedingen voorrang
aan lokale IT-bedrijven die Vrije Software leveren en erkent de noodzaak
om samenwerkng aan te moedigen met het wereldwijde netwerk van Vrije
Software-organisaties en -gemeenschappen.

De tekst dwingt het prioriteit stellen aan Vrije Software boven
propriëtaire alternatieven af door van overheden te eisen dat zij
formeel iedere aankoop van propriëtaire software moeten verantwoorden.
De aankoop zal als onrechtmatig worden beschouwd als er een Vrije
Software-oplossing bestaat die tegemoetkomt aan de lijst met technische
specificaties en standaarden. Daarnaast moeten alle IT
inkoopovereenkomsten in de publieke sfeer geregistreerd worden in een
specifiek register, inclusief details over de totale kwantiteit en prijs
van zowel aangekochte proprietaire alswel Vrije Software.

Om het lokale bedrijfsleven aan te moedigen zullen IT-bedrijven die
Vrije Softwareproducten en -diensten distribueren en leveren bij
publieke aanbestedingen standaard bonuspunten ontvangen. Met deze
maatregel zijn wetgevers van plan om de afhankelijkheid van de regering
van buitenlandse IT-leveranciers van propriëtaire software te
verminderen.

Ondanks het bovengestelde erkent de wet ook de universaliteit van Vrije
Software. Zoals de wetgevers toegeven in toegevoegde verklarende
notities is het concept "Russische Vrije Software" betekenisloos vanwege
de wereldwijde aard van Vrije Software. De tekst erkent de noodzaak om
Russische Vrije Softwarebedrijven te steunen om ze beter te integreren
in de wereldwijde Vrije Softwaregemeenschappen.

  "[...]законопроект предлагает тем самым уйти от понятия «российское
  СПО», поскольку наборы программных кодов, открытых по разного вида
  свободным лицензиям, представляют собой по сути единую мировую
  платформу[...]"

  Nederlandse vertaling:

  [...]het wetsvoorstel stelt voor om het concept van "Russische Vrije
  Software" niet in gebruik te nemen omdat de broncode die onder
  verschillende open licenties beschikbaar is in essentie een
  wereldwijd platform vertegenwoordigt[...]

Een ander interessant aspect van de wet is hoe de auteurs van de wet
zich extra hebben ingespannen om zeker te stellen dat de taal in het
wetsvoorstel correct is. Een voorbeeld hiervan is dat alleen software
met licenties die de vier vrijheden[2] toestaan juridisch als "Vrije
Software" mogen worden aangemerkt":

  "Свободное программное обеспечение (СПО) - программное обеспечение,
  имеющее открытый исходный код и распространяемое по открытым
  лицензиям на условиях специального лицензионного договора, на
  основании которого пользователь получает неограниченное право на его
  установку, запуск, а также свободное использование, изучение,
  распространение и изменение (модификацию) по своему усмотрению в
  любых, не запрещенных законом целях."

  Nederlandse vertaling:

  "Vrije Software - software die open bron is en gedistribueerd is
  onder open licenties, gebaseerd op bijzondere
  licentiecontracttermen, die een gebruiker in staat stellen om het
  vrij en zonder beperkingen te installeren, te gebruiken, te
  bestuderen en te wijzigen, in overeenstemming met de eigen behoeften
  en voor doelen die niet door de wet zijn beperkt."

Ten tweede verwijst de wet iedere keer naar het beroemdste vrije
besturingssysteem als "GNU/Linux" en dus niet simpelweg "Linux". Dit is
een indicatie voor een bewustzijn dat men gewoonlijk niet aantreft onder
nationale wetgevers.

"Deze wet is een voorbeeld van publieke software-inkoop op de goede
manier", zegt Polina Malaja, beleidsanalist en juridisch coördinator van
de FSFE. "De FSFE heeft lang aan alle overheden geadviseerd om de
prioriteit te geven aan Vrije Software en aanbevolen om alle software
die wordt ontwikkeld door en voor de publieke sector gepubliceerd zal
worden onder een Vrije Softwarelicentie. De auteurs van de Russische wet
hebben zich gerealiseerd dat zonder Vrije Software overheden nooit in
staat zullen zijn om te beweren dat zij werkelijk digitaal soeverein
zijn. Andere Europese overheden zouden hier aandacht aan moeten
schenken."

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1. http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/15186D4536B068A54325804200466D57/%24File/1187178-6.PDF?OpenElement
 2. https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

 == About the Free Software Foundation Europe ==

 Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to
 control technology. Software is deeply involved in all aspects of our
 lives; and it is important that this technology empowers rather than
 restricts us. Free Software gives everybody the rights to use,
 understand, adapt and share software. These rights help support other
 fundamental freedoms like freedom of speech, press and privacy.

 The FSFE helps individuals and organisations to understand how Free
 Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.
 It enhances users' rights by abolishing barriers to Free Software
 adoption, encourage people to use and develop Free Software, and
 provide resources to enable everyone to further promote Free Software
 in Europe.

 http://fsfe.org/


More information about the Press-release-nl mailing list