[FSFE PR][FI] FSFE edistämään julkisten IT hankintojen tasapuolisuutta

FSFE press at fsfeurope.org
Tue Jun 19 09:26:04 CEST 2012


= FSFE edistämään julkisten IT hankintojen tasapuolisuutta =

[Read online: http://fsfe.org/news/2012/news-20120619-01.fi.html ]

Euroopan vapaiden ohjelmistojen säätiö (Free Software Foundation
Europe - FSFE) on ryhtynyt edistämään julkisten hankintoja Suomessa.
Aloitteessa keskitytään IT-alan hankintailmoituksiin, joissa hankkijat
vaativat tiettyä tuotemerkkiä ominaisuuksien sijasta. Tähän
päivään mennessä FSFE on käynyt lävitse yli 300 hankintailmoitusta
ja niistä hankintailmoituksista, jotka on otettu lähempään
tarkasteluun, 14 on selvästi rikkonut hankintalakia. Lakia rikkoneissa
hankintailmoituksissa pyydettiin tarjouksia nimenomaisesti tietyn
ohjelmistovalmistajan tai tuotemerkin ohjelmista tai tuotteista. Tietyn
merkin vaatiminen tarkoittaa kaikkien muiden valmistajien ja
tuotemerkkien syrjintää, mikä estää tehokkaan kilpailun
toteutumisen.

”Haluamme lisätä tietoisuutta tämänkaltaisista
väärinkäytöksistä” sanoo projektipäällikkö ja Suomen FSFE
koordinaattori Otto Kekäläinen. ”Hankintalain tarkoitus on lisätä
tervettä kilpailua ja mahdollistaa paremman ohjelmiston saaminen
halvemmalla hinnalla, siten tuoden parempaa vastinetta veronmaksajien
rahoille. On välttämätöntä, että saamme 100 % julkisrahotteisista
IT-osastoista noudattamaan lakia, jotta vapaita ohjelmistoja tarjoavat
yhtiöt voivat kilpailla reilulta pohjalta”, hän jatkaa.

”Niissä harvoissa tilanteissa, joissa tuotemerkki voidaan mainita
hankintailmoituksessa, tulee sen jälkeen olla maininta ’tai
vastaava’”, lisää Martin von Willebrand, projektissa mukana oleva
asianajaja. ”Suomen laki ja taustalla vaikuttava direktiivi ovat
erittäin selviä tältä osin.”

- Hankintalakia rikkovissa tapauksissa FSFE on yhteydessä hankkijaan
 kertoakseen hankintalaista ja siihen liittyvistä hyvistä
 käytännöistä. Lakia rikkoneen kohdan yksilöimisen lisäksi kirje
 sisältää kuusikohtaisen listan suosituksista, joilla taataan
 toimiva kilpailu:Perustele hankittava tuote määrittelemällä sen
 toiminnallisuudet ja standardit. Hyvässä tarjouspyynnössä ei
 edellytetä tiettyä tuotemerkkiä tai brändiä. Näin taataan, että
 kilpailevat toimittajat voivat osallistua menettelyyn.
- Järjestä hankinnat riittävän pitkiksi, esimerkiksi 4-6 vuoden
 kausiksi, jotta tomittajan vaihtamiseen ja suunnitteluun jää
 riittävästi aikaa. Uuden järjestelmän ostaminen vanhalta
 toimittajalta siitä syystä, että aikataulu ei salli toimittajan
 vaihtamista, ei ole hyväksyttävää.
- Sisällytä kustannusarvioon ja -vertailuun käyttöajan ylläpito
 sekä elinkaaren loppupään kustannukset, kun järjestelmästä
 vaihdetaan toiseen.
- Varmista, että hankit modulaarisen, avoimia rajapintoja
 hyödyntävän järjestelmän. Näin on olemassa vaihtoehto vaihtaa
 yhden moduulin toimittajaa tai lisätä kokonaan uusia moduuleita
 siten, että vaihdetuilla tai lisätyillä moduuleilla on pääsy
 olemassa oleviin tietoihin.
- Varmista vapaa muokkausoikeus ja lähdekoodit, jotta et ole
 riippuvainen yksinomaan alkuperäisestä toimittajasta. Toimittajan ei
 tarvitse luopua tekijänoikeudestaan.
- Kaikki edellä mainitut vaatimukset on helpointa toteuttaa suosimalla
 avointa lähdekoodia.Kirjeessä FSFE pyytää hankkijaa julkaisemaan uuden
hankintailmoituksen, jossa kaikki virheet on korjattu. Vain jos mitään
korjaustoimenpiteitä ei havaita, FSFE harkitsee erikseen asian
oikeuskäsittelymahdollisuuksia tai nimettyjen rikkomusten ja ne
hyväksyneen tai valmistelleen henkilöiden nimien julkaisemista.

Projekti alkoi joulukuussa 2011 ja jatkuu kunnes laittomien
hankintailmoitusten määrä on pudonnut olemattomaksi.

FSFE työskentelee yleisen edun puolesta. Toiminnalle voi antaa tukensa
sivulla fsfe.org/support[1].

1. http://fsfe.org/support


== Yhteystiedot ==


=== Suomi ===

Otto Kekäläinen
FSFE:n paikalliskoordinaattori, Suomi
ottofsfe.org

=== +358 44 566 2204Kansainvälinen ===

Karsten Gerloff
FSFE:n puheenjohtaja
gerlofffsfe.org
+49 176 9690 4298Jos haluat jatkossa lisää FSFE:n
lehdistötiedotteita, tilaa tiedotteet sivulta http://fsfe.org/press[2].

2. http://fsfe.org/press== About the Free Software Foundation Europe ==
 
 The Free Software Foundation Europe (FSFE) is a non-profit
 non-governmental organisation active in many European countries and
 involved in many global activities. Access to software determines
 participation in a digital society. To secure equal participation in
 the information age, as well as freedom of competition, the Free
 Software Foundation Europe (FSFE) pursues and is dedicated to the
 furthering of Free Software, defined by the freedoms to use, study,
 modify and copy. Founded in 2001, creating awareness for these issues,
 securing Free Software politically and legally, and giving people
 Freedom by supporting development of Free Software are central issues
 of the FSFE.
 
 http://fsfe.org/
More information about the Press-release-fi mailing list