FSFE Nieuwsbrief - December 2018

press at fsfe.org press at fsfe.org
Thu Dec 20 13:37:02 UTC 2018


 = FSFE Nieuwsbrief - December 2018 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201812.nl.html ]

 == Recente ontwikkelingen en hun impact op het welbevinden van Vrije Software en haar gemeenschappen ==

In de tweede helft van 2018 vonden vele interessante ontwikkelingen voor
de Vrije Softwaregemeenschap en haar omgeving plaats. In onze
nieuwsbrief van december willen we graag drie belangrijke ontwikkelingen
belichten die het potentieel hebben voor duurzame veranderingen in de
Vrije Softwarewereld en aandacht schenken voor wat deze veranderingen
betekenen voor het werk van de FSFE in 2019 en daarna.

Een van de meest controversiële beleidsonderwerpen in de Europese Unie
in 2018 was en is nog steeds de harmonisatie van het auteursrecht met
een nieuwe auteursrechtrichtlijn. Met betrekking tot het welzijn van de
softwarevrijheid was een van de belangrijkste debatten rond artikel 13,
dat de ontwikkeling van collaboratieve softwareontwikkeling ernstig kan
belemmeren door het gebruik van verplichte uploadfilters en monitoring
van gebruikers van codehostingplatforms. Als gevolg van dit voorstel
kunnen Vrije Software codehostingplatforms en bronnen van publieke code
willekeurig online worden verwijderd.

Na een lang en intensief debat dat vergezeld werd met uw hulp en onze
Save Code Share-campagne [1] hebben we begin september in de tekst van
de richtlijn van het Europees Parlement een beperkte uitsluiting voor
Vrije Software verkregen. Met de goedkeuring van amendement 143 en 150
van het huidige voorstel tot hervorming van het auteursrecht in het
Europees Parlement hebben we nu tenminste een uitsluiting voor "open
bron software ontwikkelplatforms (...) in de zin van deze richtlijn". De
raad stelde echter voor om deze uitsluiting alleen te laten gelden voor
"niet-commerciële open-bronsoftwareontwikkelplatforms". Daarom zijn het
Europees Parlement en de Raad sinds begin oktober in de trialoog
aanwezig om de definitieve tekst te bespreken. Om de ontwikkeling van
Vrije Software van deze schadelijke richtlijn uitgesloten te houden zal
de FSFE het proces op de voet volgen en onze stem voor Vrije Software
verheffen. Als u onze rol en ons werk op dit gebied wil ondersteunen dan
kunt u overwegen om te doneren [2] of u aan te sluiten als supporter
[3].

Andere ontwikkelingen zijn onder andere een update van de gedragscode
voor de Linux Kernel en har belangrijkste ontwikkelaar Linus Torvalds
die een pauze inlast en een publieke e-mail stuurde om zich te
verontschuldigen voor zijn gedrag in het verleden. Zonder er al te veel
in te lezen kan hier misschien uit worden afgeleid dat het belang van
veel leden binnen grotere Vrije Softwaregemeenschappen in een goede
gedragscode van groeiend belang is. Bij de FSFE hebben we onze eigen
gedragscode [4] "om een vriendelijke en vreedzame omgeving te bieden
voor elke deelnemer aan de FSFE-evenementen, online en offline" en we
stellen duidelijk op al onze pagina's dat "Van alle deelnemers aan ieder
FSFE-evenement wordt verwacht dat zij zich excellent naar elkaar
gedragen". Ondertussen hebben honderden Vrije Softwaregemeenschappen hun
eigen gedragscode of ze hebben de Convenant Gedragscode voor Bijdragers
[5] ondertekend. Dit is een ontwikkeling die we zeer waarderen en we
blijven het welbevinden van diverse Vrije Softwaregemeenschappen
ondersteunen.

Ook in de afgelopen maanden hebben we gezien dat sommige wereldspelers
die sinds de 20e eeuw zijn gegroeid door de verkoop van gesloten
bronproducten nu miljarden dollars investeren in het verwerven van
wereldspelers die zijn gegroeid door de verkoop van diensten gebaseerd
op Vrije Software in de 21e eeuw. Zo verkreeg Microsoft bijvoorbeeld de
grootste broncode ter wereld door Github te kopen en kocht IBM 's
werelds grootste aan Vrije Software gelieerde onderneming Red Hat.
Hoewel we alleen maar kunnen raden welke effecten deze economische
verschuivingen op de lange termijn zullen hebben zien we een groeiende
economische interesse van derde partijen in Vrije Software. Hoewel dit
niet noodzakelijkerwijs een slechte ontwikkeling is moet er
tegelijkertijd evenwicht worden gezocht. Met groeiend
investeringskapitaal lijkt het cruciaal dat er ook organisaties zonder
winstoogmerk zijn die het potentieel hebben om een neutrale maar
florerende omgeving voor Vrije Software te beschermen - zoals de Free
Software Foundation Europe. Het is de eerste verklaring van onze missie
[6] dat we ervoor zorgen dat de belangen van de individuele gebruikers
worden beschermd door gebruikers in staat te stellen om technologie te
controleren. En door dit te doen faciliteren we hopelijk de toegang tot
onze weg naar een vrije samenleving.

Als u onze rol en ons werk voor het zekerstellen van gebruikersvrijheid
wil steunen, overweeg dan te doneren [7] of met ons mee te doen als
supporter [8].

Word supporter van de FSFE [9]

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de the FSFE ==

- In het weekeinde van 24 en 25 november organiseerden we de eerste FSFE
 Hackathon [10]. Een handvol hackers waren samengekomen in de Onion
 Space in Berlijn om de aanwezigheid van de FSFE op het web te
 verbeteren. Eén deelnemer kwam zelfs helemaal uit Linz (Oostenrijk).
 Ter voorbereiding hebben we de git-issue-tracker van de FSFE gebruikt
 en een mijlpaal [11] voor de Hackathon 2018 gedefinieerd. Dankzij de
 verzamelde expertise van de deelnemers konden we belangrijke
 verbeteringen realiseren in de front-end en back-end van FSFE's
 aanwezigheid op het web. De meest voor de hand liggende front-end
 veranderingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het updaten van
 het info-frame aan de rechterkant van FSFE's voorpagina [12], een
 herziening van onze nieuwspagina [13] en onze evenementenpagina [14]
 en een nieuwe backend naar het aankondigen van FSFE-gerelateerde
 evenementen [15]. Deelnemers staan te popelen om in het voorjaar van
 2019 nog een hackathon te houden, dus blijf op de hoogte als u mee wil
 doen.

- Lokale FSFE-gemeenschapsbijeenkomsten vonden deze maand plaats in
 Helsinki, Rhein-Main (Frankfurt) [16], Hamburg [17], Kiel [18], Bonn
 en Linz [19]. Als u uw lokale FSFE-bijeenkomst hier wil zien staan,
 kondig deze dan aan met ons verbeterde evenement-
 aankondigingsgereedschap [20].

- Bij sommige gelegenheden waar veel van uw vrienden, familieleden of
 collega's iets vieren, zoals bruiloften, verjaardagen of kerstmis,
 kunt u er de voorkeur aan geven om te doneren voor een goed doel in
 plaats van persoonlijk te schenken. Om uw eigen
 fondsenwervingsberichten bij deze gelegenheden makkelijker te maken
 kunt u in onze wiki enkele suggesties [21] voor inspiratie opdoen.

 == Mis het niet: komende evenementen met de FSFE ==

- 35C3: Net als in voorgaande jaren organiseren wij een FSFE-assemblé
 tijdens het Chaos Communication Congress van 27 december tot 30
 december in Leipzig. Onze assemblé is bedoeld als een plaats voor en
 door onze leden, vrienden en supporters en biedt een
 gemeenschappelijke ruimte om te discussiëren, elkaar te ontmoeten, te
 hacken en te organiseren. We hebben ook een aantal sprekers
 geselecteerd nar aanleiding van onze oproep voor deelname [22] die
 inzicht zullen geven in brandende onderwerpen met betrekking tot Vrije
 Software op verschillende gebieden: van het financieren van Vrije
 Software tot het afwijzen van surveillance tot het helpen redden van
 levens en nog veel meer. U kunt het volledige schema bekijken zodra de
 35C3-Wiki online is. Kom langs, praat met ons en luister naar onze
 lezingen.

- FOSDEM 2019: De Free and Open Source Developers European Meeting, de
 grootste conferentie voor Vrije Softwareontwikkelaars in Europa, vindt
 plaats op 2 en 3 februari op de Campus Solbosch van de Vrije
 Universiteit Brussel (ULB). Zoals ieder jaar zal de FSFE aanwezig zijn
 op onze grote informatiekraam met onze volledige collectie
 informatiemateriaal, stickers, ansichtkaarten en de laatste mode van
 de FSFE. Ook ons kernteam van de FSFE zal op de kraam aanwezig zijn en
 we kijken ernaar uit om u te ontmoeten en uw plannen (of onze
 gemeenschappelijke plannen) te bespreken om in 2019 door te gaan met
 het verspreiden van softwarevrijheid in Europa.

 == Word actief ==

Dankzij onze eerste FSFE hackathon (zie hierboven) en ook dankzij
eerdere updates van de afgelopen weken heeft onze homepage een steeds
aantrekkelijker en intuïtiever ontwerp voor de gebruiker. Dat betekent
dat veel veranderingen in onze Engelstalige aanwezigheid op het web moet
worden weerspiegeld in andere talen. Als u wil helpen om onze boodschap
in uw taal te verspreiden, help ons dan om de nieuwe webpagina's van de
FSFE bij te werken en te vertalen! U kunt informatie vinden over hoe u
kunt bijdragen [23] op onze pagin voor vertalers. Ons vertaalteam is
zeer behulpzaam en gastvrij. Aarzel niet om hulp te vragen of over waar
te beginnen op onze vertalers e-maillijst [24].

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wil delen, stuur ze dan naar
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org. We kijken ernaar
uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [25], supporters [26]
en donoren [27] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [28], die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw
moedertaal te lezen.

Let er alstublieft op dat er in januari geen nieuwsbrief zal zijn.

Uw eindredacteur,

Erik Albers

--------------------------------------------------------------------

Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders! [29]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: http://savecodeshare.eu/
 2: https://fsfe.org/donate/
 3: https://my.fsfe.org/support
 4: https://fsfe.org/about/codeofconduct
 5: https://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct
 6: https://fsfe.org/about/mission
 7: https://fsfe.org/donate/
 8: https://my.fsfe.org/support
 9: https://my.fsfe.org/support
 10: https://wiki.fsfe.org/Events/2018/1124-fsfe-hackathon
 11: https://git.fsfe.org/FSFE/fsfe-website/issues?milestone=9
 12: https://fsfe.org/index.nl.html
 13: https://fsfe.org/news/news.nl.html
 14: https://fsfe.org/events/events.nl.html
 15: https://fsfe.org/community/tools/eventregistration
 16: https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain
 17: https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Hamburg
 18: https://wiki.fsfe.org/Events/2018/FSFEKielMeeting_2018-11-22#head-e12ab40555a609cc55777234aba55aaa1ecddbe1
 19: https://wiki.fsfe.org/Events/2018/Fellowship%20Meeting%20Linz%202018-12-20#head-a95af9173ecd5ace91a03853d5eb6ac8127a065b
 20: https://fsfe.org/community/tools/eventregistration
 21: https://wiki.fsfe.org/Activities/Templates%20for%20for%20Donations#preview
 22: https://fsfe.org/news/2018/news-20181024-01
 23: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 24: https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators
 25: https://fsfe.org/contribute/contribute
 26: http://fsfe.org/join
 27: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 28: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 29: https://fsfe.org/join/nl2018-11


More information about the Newsletter-nl mailing list