FSFE Nieuwsbrief - juli 2018

press at fsfe.org press at fsfe.org
Wed Jul 18 14:04:21 UTC 2018


 = FSFE Nieuwsbrief - juli 2018 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201807.nl.html ]

 == Save Code Share ==

Op 5 juli verwierp het Europees Parlement het mandaat om de snelle route
te nemen bij de controversiële wetgeving die bedoeld is om online
auteursrecht te hervormen. 318 Leden van het Europees Parlement stemden
tegen het wetsvoorstel dat is ingediend door de commissie Juridische
Zaken (JURI) en 278 leden stemden voor. De wetgeving staat nu open voor
een nieuwe ronde wetsvoorstellen voor de tweede stemronde in september.

Deze verwerping door een meerderheid van de leden van het Europees
Parlement kan worden gezien als het succes van creatief en massaal
protest door burgers en burgerrechtenorganisaties. De FSFE heeft samen
met Open Forum Europe uitgelegd [1] hoe de voorgestelde EU
auteursrechtherziening de ontwikkeling van Vrije Software substantiële
schade kan toebrengen door van online pakketbronnen waarop code wordt
gedeeld te eisen dat zij filters gebruiken die welke inhoud dan ook die
potentieel in strijd is met auteursrecht in de gaten houden en vooraf
verwijderen, inclusief gehele pakketbronnen met code. In plaats daarvan
vragen we van de Europese Unie om het delen van code te redden: Save
Code Share [2].

Meer dan 13.000 individuen hebben onze open brief [3] al ondertekend.
Daarin vragen we om de mogelijkheid om software online te delen en te
produceren te behouden. Veel Vrije Software-supporers hebben van zich
laten horen. Het was een succes om te zien dat platforms die code delen
door JURI werden uitgezonderd. Terwijl JURI voorstelde om platforms die
Vrije Software-code te sparen van de nieuwe verplichtingen om te
filteren, blijven de voorstellen van de commissie voor de resterende
online omgeving gevaarlijk voor het overige internet-ecosysteem.

In september zullen leden van het Europees Parlement opnieuw plenair
stemmen waarbij zij: (1) het wetsvoorstel aannemen zoals voorgesteld
door de commissie; (2) het wijzigen; of (3) het geheel verwerpen. Het is
mogelijk dat de uitzondering voor platforms die Vrije Software-code
hosten niet wordt meegenomen in toekomstige versies van het
wetsvoorstel.

Dus wij van FSFE zullen, samen met OFE, onze stem blijven verheffen en
de wetgevers uitleg blijven geven over de schadelijke implicaties van de
huidige auteursrechtherziening voor Vrije Software.

 == FSFE's gemeenschapsontmoeting 2018 ==

Dit jaar viel ons het plezier ten deel om samen te mogen werken met
hackstub [4], de organisatie achter de Libre Software Meeting 2018 (ook
bekend als RMLL) om een beleids-track voor FSFE en onze jaarlijkse
gemeenschapsontmoeting [5] op deze conferentie te organiseren.

Dit bleek een erg goede kans voor samenwerking en alle deelnemers
haalden voordeel uit een goed voorziene en goed georganiseerde
conferentie. We ontvingen veel positieve feedback en kijken enaar uit om
up-to-date te worden met de vele goede ideeën en activiteiten die in
onze sessies zijn voorgesteld. Hackstub en alle deelnemers, heel erg
bedankt!

--------------------------------------------------------------------

Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders. [6]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- In Europa is het zomer en er is nu minder activiteit omdat mensen met
 vakantie zijn. Onze planet [7] is stiller in deze tijd van het jaar en
 er zijn in Europa slechts enkele evenementen en conferenties.
 Niettemin kwam FSFE's CARE-team [8] een volledige dag bij elkaar,
 inclusief een uitgebreide ronde met leden van de gemeenschap, om
 training te krijgen in de juiste implementatie van onze gedragscode
 [9].

- Francesca Bria, CTO van Barcelona, hervormt de hedendaagse
 infrastructuur en technologieën van de stad zodat de behoeften van
 burgers op de eerste plaats komen te staan. We hebben een interview
 met haar gehouden rond de vraag hoe Vrije Software kan worden gebruikt
 om een meer democratische, inclusieve en digitale samenleving te
 bouwen. [10].

- Vrije Software draait om het delen van kennis en bronnen. Hook deed
 dit deze maand door op zijn blog een overzicht te bieden van enkele
 Vahdam’s Masala Chai-theeën [11].

- OW2 publiceerde een video [12] met Max Mehl, die een keynote hield
 over "Publiek Geld? Publieke Code!" en de modernisering van publieke
 digitale infrastructuur op OW2con'18.

 == Word actief ==

De lopende EU-auteursrechtherziening is met zomervakantie maar zal
worden heropend in september. Het oorspronkelijk voorgestelde artikel 13
van de EU auteursrechtrichtlijn richt zich op iedere online dienst die
haar gebruikers in staat stelt om inhoud te uploaden en online met
elkaar te delen, inclusief platforms waarop code wordt gehost. Help ons
om zo'n implementatie te voorkomen: Save Code Share [13] door onze open
brief te ondertekenen en anderen te vragen om dit ook te doen.

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend ze dan naar
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org [14]. We kijken
ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [15], supporters [16]
en donoren [17] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [18], die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw
moedertaal te lezen.

De FSFE wenst iedereen een leuke zomervakantie en zal in september met
een nieuwsbrief terugkomen.

Uw eindredacteur,

Erik Albers

--------------------------------------------------------------------

Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders. [19]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://fsfe.org/news/2017/news-20171005-01
 2: https://savecodeshare.eu/
 3: https://savecodeshare.eu/#sign-letter
 4: https://hackstub.netlib.re/landpage/
 5: https://wiki.fsfe.org/Events/LSMandCommunityMeeting2018
 6: https://fsfe.org/join/nl2018-06
 7: http://planet.fsfe.org/
 8: https://fsfe.org/about/codeofconduct#CARE
 9: https://fsfe.org/about/codeofconduct
 10: https://fsfe.org/news/2018/news-20180705-01
 11: http://matija.suklje.name/review-of-some-vahdams-masala-chai-teas
 12: https://www.youtube.com/embed/kQGw25xG_5c
 13: https://savecodeshare.eu/
 14: https://fsfe.org/mailto:newsletterATfsfeDOTorg
 15: https://fsfe.org/contribute/contribute
 16: https://fsfe.org/join
 17: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 18: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 19: https://fsfe.org/join/nl2018-06


More information about the Newsletter-nl mailing list