FSFE Nieuwsbrief - juni 2018

press at fsfe.org press at fsfe.org
Fri Jun 22 16:56:37 UTC 2018


 = FSFE Nieuwsbrief - juni 2018 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201806.nl.html ]

 == Neem deel aan FSFE's gemeenschapsontmoeting tijdens LSM2018 ==

Van 7 tot 9 juli organiseert de FSFE haar jaarlijkse
gemeenschapsontmoeting en neemt zij deel aan de Libre Software Meeting
[1] in Straatsburg (Frankrijk). We zijn erg blij dat we in het weekeinde
van 7 tot 9 juli een track kunnen aanbieden, opgezet door sprekers van
onze gemeenschap en vrienden, waarbij zal worden ingegaan op
verschillende urgente onderwerpen ten aanzien van Vrije Software. Onze
track gaat in op zakelijke onderwerpen zoals marketing voor Vrije
Software en het financieren van Vrije Software-projecten, op
beleidsonderwerpen zoals knutselen in Brussel tot succesfactoren voor
Vrije Software-implementaties binnen publieke diensten en op hedendaagse
belangrijke onderwerpen ten aanzien van diversiteit in Vrije Software,
software-vrijheid in de cloud en nog veel meer. U vindt een overzicht
van onze onderwerpen op de betreffende wiki-pagina [2].

We nodigen onze gemeenschap uit om op 9 juli deel te nemen aan een vol
dagprogramma [3] om banden aan te halen en ons voor te bereiden op de
komende maanden. De ontmoeting zal "Open Space" methoden bevatten,
evenals een "Vraag het ons"-sessie en ruimte voor reflectie over onze
huidige activiteiten en welzijn.

Tijdens het evenement zullen we een FSFE assemble organiseren die
vergelijkbaar is met die op CCC, CCCamp en het SHA-kamp. Deze assemble
kan voor onze gemeenschap dienen als een plaats om eenvoudigweg bij
elkaar te komen en elkaar te leren kennen of om te beginnen te werken
aan gemeenschappelijke projecten.

 == Introductie van FSFE's CARE-team ==

De Free Software Foundation Europe (FSFE) en haar gemeenschap hebben als
doel om een vriendelijke en vredige omgeving te bieden aan iedere
deelnemer van FSFE-evenementen, online en offline. Voor dit doel nam de
Algemene Vergadering in 2017 [4] een alomvattende gedragscode [5] aan
voor de FSFE. Om zeker te stellen dat deze gedragsregels beschikbaar
zijn en worden afgedwongen hebben we een centraal CARE-team opgericht.
Heeft u ervaring met of bent u zich bewust van gedrag dat in strijd is
met de principes die gegarandeerd zijn in deze gedragscode? Breng deze
incidenten dan alstublieft zo snel mogelijk onder de aandacht van uw
betreffende lokale CARE-teamlid of het centale CARE-team.

Het centrale CARE-team [6] kan via e-mail worden bereikt via
care at fsfe.org maar u kunt leden ook individueel benaderen. Dit is
mogelijk per versleutelde e-mail en in zes talen. U kunt ervan opaan dat
uw berichten altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld.

--------------------------------------------------------------------

Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders. [7]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- Een meer dan een decennium lange traditie volgende, organiseerde de
 FSFE opnieuw haar jaarlijkse Vrije Software Juridische en Licentiëring
 Werkgroep [8] (LLW) in 2018: een ontmoetingsplaats voor toonaangevende
 juridische experts om kwesties en beste praktijken rond Vrije
 Softwarelicenties te bespreken.

- Het Technology Transfer Centre (CTT) is een initiatief van de Spaanse
 overheid met als doel het faciliteren van het delen en hergebruiken
 van software en diensten tussen overheden. Om licht te laten schijnen
 op deze beste praktijk hebben we een intervieuw gehouden met Elena
 Muñoz Salinero [9], hoofd van het CTT, om haar te vragen naar de
 juridische, politieke en technologische achtergrond van het CTT.

- De missie van Software Heritage is om de broncode van alle software
 die ooit geschreven is te verzamelen, te behouden en voor gebruik
 beschikbaar te maken om de kennis die zich in de broncode van de
 software bevindt te behouden en voor een breed publiek beschikbaar te
 maken. Vanaf 7 juni is het archief van Software Heritage open voor het
 publiek [10].

- Diderik van Wingerden is begonnen met een lijst van openbare lichamen
 [11] in Europa en in het bijzonder Nederland, die hun zelf-ontwikkelde
 software publiceren als Vrije Software.

- vanitasvitae blogde een eerste evaluatie [12] van zijn onderzoek over
 de groei in de grootte van OpenPGP versleutelde berichten.

- Daniel Pocock stelt voor om een jaarlijkse prijs uit te reiken [13]
 voor niet-technische organisaties zonder winstoogmerk die op
 voorbeeldige wijze gebruik maken van Vrije Software in hun eigen
 organisatie.

- De FSFE vereenvoudigt lidmaatschapsprocedures [14] voor bijdragers
 door de Fellowshipzetels te verwijderen. In de toekomst zal de toegang
 tot lidmaatschap van de FSFE mogelijk worden gemaakt via normale
 lidmaatschapsprocedures voor actieve FSFE-bijdragers.

- Vrijdagmorgen vond er een fatale hardwarecrash plaats op een van onze
 servers. Dit had invloed op delen van onze e-mailinfrastructuur in
 e-maillijsten. Alle diensten functioneren nu weer. Tegelijkertijd
 moderniseerden we grote delen van de e-mailinfrastructuur [15], door
 bijvoorbeeld maatregelen te nemen tegen spam. Dit betekent ook een
 verandering in de SMTP-instellingen voor mensen die deze dienst
 gebruiken: van nu af aan accepteren we geen e-mails meer die worden
 geleverd aan port 25. Verzeker u er alstublieft van dat u port 587
 gebruikt als u e-mails wilt versturen en controleer dat de
 instellingen en uw e-mailcliënten overeenkomen met onze aanbevelingen
 [16].

- De FSFE, gerepresenteerd door Matthias Kirschner, Max Mehl en Erik
 Albers, hielden lezingen over technische soevereiniteit, digitale
 duurzaamheid en "Publiek Geld? Publieke Code!" in Darmstadt [17],
 Berlijn, Parijs [18] en Madrid [19].

- De FSFE-gemeenschap heeft kramen bemand op de FOSS Backstage and Maker
 Fair in Berlijn (Duitsland) en op OpenExpo in Madrid (Spanje).

 == FSFE zoekt versterking ==

We zoeken naar een programma-manager voor ons beleidswerk. Onze
belangrijkste beleidsonderwerpen zijn uitdagingen rond Vrije Software-
en Open Standaarden op EU- en lidstaatniveau. We werken samen met de
Europese Commissie en het Europees Parlement en politici en ambtenaren
in EU-landen. Dit werk wordt direct uitgevoerd door de staf of samen met
vrijwilligers en andere Vrije Software- en digitale rechtenassociaties
in Europa.

De persoon zal 35 uur per week met ons team in FSFE's kantoor in Berlijn
werken. Er zal coordinatie zijn met staf en vrijwilligers op afstand en
er zullen regelmatig worden gereisd naar Brussel en andere landen. Heeft
u interesse? Lees dan over de details in onze vacature [20].

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Als u uw ideeen, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend ze dan naar
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org [21]. We kijken
ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [22], supporters [23]
en donoren [24] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [25], die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw
moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,

Erik Albers

--------------------------------------------------------------------

Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders. [26]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://wiki.fsfe.org/Events/LSMandCommunityMeeting2018
 2: https://wiki.fsfe.org/Events/LSMandCommunityMeeting2018#Join_our_track_at_the_Libre_Software_Meeting
 3: https://wiki.fsfe.org/Events/LSMandCommunityMeeting2018#Join_community_meeting_and_the_FSFE_Assembly
 4: https://fsfe.org/news/2017/news-20171107-01
 5: https://fsfe.org/about/codeofconduct
 6: https://fsfe.org/about/codeofconduct#CARE
 7: https://fsfe.org/join/nl2018-06
 8: https://fsfe.org/news/2018/news-20180530-02
 9: https://fsfe.org/news/2018/news-20180601-01
 10: https://www.softwareheritage.org/2018/06/07/opening-the-door/
 11: http://think-innovation.com/blog/do-european-governments-publish-open-source-software/
 12: https://blogs.fsfe.org/vanitasvitae/2018/06/11/summer-of-code-evaluation-and-key-lengths/
 13: https://danielpocock.com/pmpc-for-fsfe-itself
 14: https://fsfe.org/news/2018/news-20180526-01
 15: https://fsfe.org/news/2018/news-20180613-01
 16: http://wiki.fsfe.org/TechDocs/SMTP
 17: https://wiki.fsfe.org/Events/2018/FSFERM-talk-kirschner-in-DA
 18: https://www.ow2con.org/view/2018/
 19: https://openexpoeurope.com/session/public-money-public-code/
 20: https://fsfe.org/news/2018/news-20180529-01
 21: https://fsfe.org/mailto:newsletterATfsfeDOTorg
 22: https://fsfe.org/contribute/contribute
 23: https://fsfe.org/join
 24: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 25: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 26: https://fsfe.org/join/nl2018-06


More information about the Newsletter-nl mailing list