FSFE Nieuwsbrief april 2018

press at fsfe.org press at fsfe.org
Fri Apr 20 17:19:26 CEST 2018


 = FSFE Nieuwsbrief april 2018 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201804.nl.html ]

 == Meer dan 11.000 handtekeningen overhandigd aan EU-wetgevers waarin gevraagd wordt om het gevaarlijke auteursrechtherzieningsvoorstel te hervormen ==

Op 19 maart leverden Free Software Foundation Europe en OpenMedia
gezamenlijk een petitie af van meer dan 11.000 mensen die aan Europese
politici vragen om het internet te beschermen tegen de onomkeerbare
gevaarlijke gevolgen van de lopende auteursrechtherziening en in het
bijzonder Artikel 13 [1] die het preventief blokkeren van online code
pakketbronnen oplegt. Deze handtekeningen waren geadresseerd aan de EU
mede-wetgevers: het Europees Parlement en de Raad van de EU. Ze zijn in
ontvangst genomen door Europees Parlementslid Julia Reda. Als
schaduwrapporteur rapporteert zij in het Comité Juridische Zaken (JURI)
van het Europees Parlement, die de belangrijkste parlementaire
inspanning levert ten aanzien van de lopende auteursrechtherziening.

We hebben alle handtekeningen gezamenlijk verzameld via onze Save Code
Share [2] -campagne die de bedreigen uitlicht die de huidige EU
auteursrechtherziening oplegt aan Vrije Software en Save the Link [3]
die uitlicht hoe de huidige voorstellen als doel hebben om online links
te censureren.

Hoewel het moeilijk lijkt om Artikel 13 geheel te verwijderen hebben we
enkele positieve ontwikkelingen gezien in het standpunt van JURI als het
gaat om het herzien van de oorspronkelijk voorgestelde tekst [4] van de
Europese Commissie. De voorgestelde compromis-amendementen stellen onder
andere dat diensten waar code wordt gedeeld zullen worden uitgezonderd
van de verplichting om willekeurige uploadfilters te installeren en de
activiteiten van haar gebruikers in de gaten te houden. In de huidige
tekst is dit echter alleen van toepassing op diensten waarop code wordt
gedeeld die handelen voor een "niet-commercieel" doel. Zo'n verwijzing
naar "niet-commerciële" diensten laat genoeg ruimte over voor juridische
onzekerheid als het gaat om aansprakelijkheid van zulke code hosting
diensten. Samenvattend blijft Artikel 13 een bedreiging voor Vrije
Software die niet volgens welke definitie dan ook is verbonden met
"niet-commercieel".

Samen met Open Forum Europe en andere geallieerden blijven we er hard
aan werken dat wetgevers de verschillen en behoeften van Vrije Software
in Europa begrijpen. Als u ons werk wil steunen, onderteken dan onze
brief [5], vertel erover bij andere mensen of help ons met uw financiële
steun [6].

--------------------------------------------------------------------

Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders. [7]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- Onze systeemhackers hebben discourse [8] opgezet: een nieuwe dienst
 die door vrijwilligers wordt beheerd en door de FSFE wordt geleverd.
 Het is nog steeds in het bèta-stadium en dient op dit moment als
 proeftuin voor bepaalde onderwerpen. Over enige tijd evalueren we of
 het past in FSFE's communicatieplan en binnen de gemeenschap. We
 nodigen u uit om deel uit te maken van deze nieuwe dienst, deze te
 helpen verbeteren en met plezier deel te nemen aan de discussies:
 https://community.fsfe.org/

- Isabel Drost-Fromm publiceerde haar verklaring bij haar nominatie [9]
 bij de board van de Apache Software Foundation, waarin zij wil
 bijdragen om te komen tot meer transparantie naar mensen buiten de
 stichting.

- Jens Lechtenbörger legt uit hoe hij meta-databestanden en emacs-reveal
 gebruikt om automatisch de juiste licentie- en kenmerkinformatie te
 laten zien [10] in zijn presentaties.

- Daniel Kulesz vergelijkt verschillende ROM's [11] voor Android-
 telefoons ten aanzien van vragen over vrijheid: veiligheid, support en
 andere aspecten.

- FSFE-team Italie was aanwezig op "Merge-it" met een sessie over onze
 "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne en de huidige staat van haar
 implementatie in Italië en de EU.

- De systeemhackers [12] kwamen tijdens Pasen bijeen om te praten over
 het verbeteren van de eigen werkstroom en de digitale diensten die
 FSFE levert. Het team was in staat om nieuw beleid vast te stellen ten
 aanzien van het beheer van diensten, het toevoegen van meer
 documentatie, het definiëren van stappen die nodig zijn voor
 compliance met de GDPR en zij kwamen tot overeenstemming over lange
 termijndoelen.

 == Wordt actief ==

FSFE's gemeenschapsontmoeting 2018 zal deel uitmaken van de Libre
Software Meeting (LSM, ook bekend als RMLL) in Straatsburg en vice
versa. LSM is misschien wel de grootste door de gemeenschap gedreven
Vrije Software-ontmoeting in Frankrijk en biedt daarom een opwindende
omgeving voor de FSFE-gemeenschap om elkaar te ontmoeten en zich te
verbinden met de bredere Vrije Software-gemeenschap. Bij deze
gelegenheid zal de FSFE ook haar eigen track organiseren op de eerste
dagen van de LSM, op 7, 8 en 9 juli. De oproep voor deelname [13] loopt
tot 30 april. Mis het niet. Dit is uw kans om deelname aan FSFE's
gemeenschapsontmoeting te combineren met het geven van een lezing op LSM
2018.

Dus, voor u het vergeet, meld u zich nu aan [14]!

Een van onze onderwerpen zal "Digitale Educatie" [15] zijn: een
onderwerp dat onder andere betrekking heeft op schooleducatie, code-
geletterdheid en het begrijpen van de ethische concepten achter
informatietechnologie. Maar het staat u vrij om andere onderwerpen voor
te stellen. We kijken in het algemeen uit naar inspirerende lezingen en
werkgroepen over de gouden kooien en de bevrijding van gebruikers in
educatieve omgevingen en in onze alledaagse levens.

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org [16]. We kijken
ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [17], supporters [18]
en donoren [19] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [20], die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw
moedertaal te lezen.

Uw eindredacteuren,

Erik Albers en Polina Malaja

--------------------------------------------------------------------

Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders. [21]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://fsfe.org/news/2017/news-20171130-01
 2: https://savecodeshare.eu/
 3: https://savethelink.org/
 4: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market
 5: https://savecodeshare.eu/#sign-letter
 6: http://fsfe.org/join/savecodeshare
 7: https://fsfe.org/join/nl2018-04
 8: https://community.fsfe.org/
 9: http://blog.isabel-drost-fromm.de/posts/my-board-nomination-statement-2018.html
 10: http://blogs.fsfe.org/jens.lechtenboerger/2018/04/01/oer-figures-with-license-meta-data-in-emacs-reveal/
 11: https://blogs.fsfe.org/kuleszdl/2018/04/02/looking-for-a-secure-smartphone-running-only-free-software-good-luck/
 12: https://wiki.fsfe.org/Teams/System-Hackers
 13: https://fsfe.org/news/2018/news-20180414
 14: https://rmll2018.info/conferences/RMLL2018/program/proposals/new
 15: https://2018.rmll.info
 16: https://fsfe.org/mailto:newsletterATfsfeDOTorg
 17: https://fsfe.org/contribute/contribute
 18: https://fsfe.org/join
 19: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 20: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 21: https://fsfe.org/join/nl2018-04


More information about the Newsletter-nl mailing list