FSFE Nieuwsbrief - december 2017 / januari 2018

press at fsfe.org press at fsfe.org
Wed Dec 20 19:15:35 CET 2017


 = FSFE Nieuwsbrief - december 2017 / januari 2018 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201712.nl.html ]

 == 2017: een jaar vol Vrije Software ==

De Free Software Foundation Europe kijkt terug naar aan erg opwindend
jaar. Aan de ene kant brachten we onze reguliere campagnes, zoals I love
Free Software [1] en Vraag het uw kandidaten [2] met buitengewone
activiteiten naar een nieuw niveau; aan de andere kant zijn we begonnen
aan drie nieuwe belangrijke activiteiten waarmee we in 2018 en daarna
verder gaan. Dit zijn Publiek Geld Publieke Code [3], Save Code Share
[4] en het Reuse-initiatief [5].

Op juridisch gebied organiseerden we de tiende juridische en
licentiewerkgroep [6]. We hebben de fiduciaire licentie-overeenkomst
herzien [7] naar versie 2.0. Op technisch gebied hebben we nieuwe
gereedschappen voor onze gemeenschap opgezet [8] en nieuwe
gereedschappen voor onze campagnes [9] ontwikkeld. Allen zijn natuurlijk
Vrije Software.

2017 was ook een erg goed jaar voor het bereiken van mensen. Onze
gemeenschap nam deel aan 75 evenementen in 11 landen met lezingen,
werkgroepen en kramen. In ons kantoor in Berlijn hebben we zes
stagiair(e)s verwelkomd uit zes verschillende Europese landen. We
verspreiden onze boodschap verder met nieuwe fan-artikelen [10] en
promotiemateriaal [11].

Als resultaat van onze gemeenschappelijke inspanningen zien we groei in
vele sectoren: in financiële middelen, in media-aandacht en in onze
gemeenschap, met dit laatste als belangrijkste. De Free Software
Foundation Europe zou haar missie niet kunnen voortzetten zonder de
mensen die van onze gemeenschap deel uitmaken en onze boodschap
verspreiden. Dus heel veel dank aan u allemaal: de talloze
vrijwilligers, supporters en donoren die deel uitmaakten of het werk van
FSFE mogelijk maakten in 2017. Uw bijdragen zijn prijsloos en we doen
ons best om in 2018 door te gaan met het goede werk!

Als u interesse heeft in meer details over onze activiteiten in 2017,
lees dan het jaarverslag [12]. Als u het leuk vind wat wij doen neem dan
als supporter deel aan de FSFE [13] en help ons om door te gaan met ons
werk voor Vrije Software!

--------------------------------------------------------------------

Help ons om te groeien en een verschil te maken in 2018 [14]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- Een deel van het nieuwe auteursrechtvoorstel waar de Europese Unie op
 dit moment over discussieert is Artikel 13, dat de installatie van
 arbitraire uploadfilters oplegt aan iedere provider die code host en
 deelt. Samen met meer dan 80 organisaties riep de FSFE de EU-lidstaten
 op om het schadelijke Artikel 13 te verwerpen [15] en het delen van
 code te redden [16].

- De Nederlandse regering publiceerde de broncode en documentatie van
 "Basisregistratie Personen", een IT-systeem van 100 miljoen Euro dat
 informatie over Nederlandse inwoners registreert. De FSFE juicht deze
 beslissing van de Nederlandse regering toe [17] omdat met publiek geld
 gefinancierde code wordt gepubliceerd als Vrije Software.

- Max Mehl, projectmanager van de FSFE, legt de huidige status van
 FSFE's werk aan de voorgestelde Europese Radio Afschermingsrichtlijn
 uit [18]. De FSFE is niet geaccepteerd als lid van het comité dat de
 Europese Commissie assisteert bij het opstellen van de werkversie van
 de richtlijn, maar we blijven onze eis stellen: red de rechten van
 gebruikers en Vrije Software. Meer dan 50 burgerorganisaties in de
 samenleving steunen ons.

- De FSFE diende haar antwoord in op de publieke consultatie over de
 richtlijn betreffende het hergebruik van informatie van de publieke
 sector [19]. In ons antwoord beargumenteren we dat open bron moet
 worden toegevoegd aan de lijst met 'documenten' die regeringen en
 andere overheden beschikbaar moeten maken voor hergebruik in een open
 en door machines leesbaar formaat. Als het gaat om met publiek geld
 gefinancierde software dan zou deze aan het publiek gepubliceerd
 moeten worden onder Vrije Software-licenties [20].

- Met dank aan de Franse Vrije Software-associatie April hebben we nu
 een Franse vertaling van onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne-
 video [21].

- Erik Albers bracht verslag met afbeeldingen uit over FSFE's
 gemeenschapsontmoeting en de daarbij behorende gemeenschappelijke
 geest (http://blog.3rik.cc/2017/12/report-about-the-fsfe-community-
 meeting-2017/)

- Na een publieke consultatie namen we eerder dit jaar de beslissing om
 de naam van ons supportersprogramma, de Fellowship van de FSFE, te
 veranderen en onze supporters bij hun echte naam te noemen:
 Supporters. Gelijktijdig nemen we afscheid van onze oude Fellowship
 SmartCard ten gunste van een gloednieuw FSFE supportersbadge [22].

- Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE, beargumenteert in een blog
 [23] in antwoord op Scott Peterson van Red Hat, dat de begrippen "Open
 Bron Software" en "Vrije Software" verwijzen naar dezelfde software
 maar alleen verschillen in waar ze de nadruk op leggen. En dat het een
 wellicht onmogelijke uitdaging is en misschien zelfs niet noodzakelijk
 is om een "neutraal" begrip te vinden.

- Jonas Öberg, directeur van de FSFE, introduceert op zijn blog FSFE's
 formulieren-API [24]: een manier om e-mails te verzenden en
 aanmeldingen op webpagina's die gebruikt worden in de FSFE-gemeenschap
 te beheren.

- Daniel Pocock, gemeenschapsvertegenwoordiger van de FSFE, deelde een
 afbeelding van de fixme.ch hackerspace [25] in Lausanne waarop de FSFE
 wordt gepromoot.

- Michael Kappes blogt over een groep supporters van de lokale FSFE-
 groep Berlijn die naar de FIfF-Konferenz in Jena zijn gegaan om voor
 de FSFE een kraam op te zetten [26].

- Björn Schiessle, Duits team co-coördinator, blogt over hoe u
 praktische software-vrijheid in de cloud kunt bereiken [27].

- We verwelkomen onze nieuwe geassocieerde [28]: Open Labs [29], Albanië

- FSFE heeft een nieuw T-shirt om de 100 vrijheden van Vrije Software te
 vieren [30]. We hebben ook andere leuke shirts en fan-artikelen in
 onze webwinkel [31] - voor Kerstmis of welke andere reden dan ook.

- Met dank aan onze groeiende gemeenschap en de grote vraag van mensen
 over de hele wereld om het woord over de FSFE en Vrije Software te
 verspreiden zoeken we naar een deeltijd kantoor-assistent [32] om ons
 te helpen bij het verpakken en op de post doen.

- Ook in 2018 zoeken we naar studenten die mee kunnen doen met ons team
 in Berlijn [33] gedurende drie maanden of meer, als verplicht deel van
 hun studie of voorafgaand aan hun afstuderen.

 == Mis het niet! Komende evenementen met de FSFE ==

Net als in voorgaande jaren zal de FSFE aanwezig zijn met een FSFE
assemblee op het Chaos Communication Congress [34], een van de grootste
technologie-gerelateerde evenementen in Europa. Op de assemblee bieden
wij hedendaagse fan-artikelen en promotie-materiaal, een Vrije Software-
track, de uitnodiging om met mensen een Vrije Software-spel te spelen of
mee te doen met verschillende Vrije Software sing-along sessies. De
assemblee is tenslotte een plaats waar onze gemeenschap samenkomt en
zich met anderen verbindt. Als u ook naar Chaos Communication Congress
gaat, maak dan gebruik van deze mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en
vrijwilligers, stafleden en andere mensen achter FSFE te leren kennen.

Zoals gebruikelijk vind u alle toekomstige evenementen met of van de
FSFE op onze pagina met evenementen [35].

 == Word actief ==

Gebruik de vakantie om ons jaarverslag te lezen [36] en te delen met uw
vrienden. Laat mensen kennis nemen van het belang van Vrije Software en
waarom zij er om zouden moeten geven. Vertel hen dat mensen over de hele
wereld gemeenschappen vormen met als doel technologische vrijheid,
transparantie, kennis en emancipatie met iedereen te delen. Verspreid de
boodschap [37] over de vier vrijheden en help anderen, als dat mogelijk
is, om ook gebruik te maken van hun vrijheden.

Doe mee met ons doel [38].

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend deze dan aan
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org. We kijken ernaar
uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [39], supporters [40]
en donoren [41] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [42], die het u mogelijk maken om deze nieuwbrief in uw
moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,

Erik Albers

--------------------------------------------------------------------

Help ons om te groeien en een verschil te maken in 2018 [43]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://fsfe.org/news/2017/news-20170315-01
 2: https://fsfe.org/news/2017/news-20170829-01
 3: http://publiccode.eu/
 4: http://savecodeshare.eu/
 5: http://reuse.software/
 6: https://fsfe.org/activities/ftf/legal-conference
 7: https://fsfe.org/news/2017/news-20171013-01
 8: https://wiki.fsfe.org/TechDocs
 9: https://github.com/freedomvote/freedomvote
 10: https://fsfe.org/order/
 11: https://fsfe.org/contribute/spreadtheword
 12: https://fsfe.org/news/2017/news-20171207-01
 13: https://fsfe.org/join/nl2017-12
 14: https://fsfe.org/httpsfsfeorgjoinnl201712
 15: https://fsfe.org/news/2017/news-20171130-01
 16: http://savecodeshare.eu/
 17: https://fsfe.org/news/2017/news-20171206-01
 18: https://fsfe.org/news/2017/news-20171212-01
 19: http://blogs.fsfe.org/polina/2017/12/13/fsfe-asks-to-include-software-into-the-list-of-re-usable-public-sector-information/
 20: http://publiccode.eu/
 21: https://www.april.org/version-audio-francaise-de-la-video-argent-public-code-public
 22: https://fsfe.org/news/2017/news-20171116-01
 23: https://k7r.eu/2-percent-discussion-free-software-or-open-source-software/
 24: http://blog.jonasoberg.net/introducing-forms/
 25: https://danielpocock.com/hacking-with-posters-and-stickers
 26: http://blogs.fsfe.org/majestyx/2017/11/03/fsfe-berlin-goes-fiff-konferenz-2017/
 27: https://www.schiessle.org/articles/2017/11/14/software-freedom-in-the-cloud/
 28: https://fsfe.org/associates/associates
 29: https://openlabs.cc/en/
 30: https://fsfe.org/news/2017/news-20171211-01
 31: https://fsfe.org/order/
 32: https://fsfe.org/news/2017/news-20171207-02
 33: https://fsfe.org/news/2017/news-20171114-01
 34: https://events.ccc.de/congress/2017/wiki/index.php/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe
 35: https://fsfe.org/events/events
 36: https://fsfe.org/news/2017/news-20171207-01
 37: https://fsfe.org/contribute/spreadtheword
 38: http://fsfe.org/join
 39: https://fsfe.org/contribute/contribute
 40: http://fsfe.org/join
 41: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 42: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 43: https://fsfe.org/httpsfsfeorgjoinnl201712


More information about the Newsletter-nl mailing list