FSFE Nieuwsbrief - november 2017

press at fsfe.org press at fsfe.org
Fri Nov 24 10:00:11 CET 2017


 = FSFE Nieuwsbrief - november 2017 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201711.nl.html ]

 == De FSFE presenteert herziene Fiduciaire Licentie-overeenkomst 2.0 ==

FSFE's Fiduciaire Licentie-overeenkomst (FLA) is geïntroduceerd in 2002
om de uitdaging van het beheer van rechten in inhoud binnen een Vrije
Software-project over langere perioden aan te gaan. De FLA is een goed
gebalanceerde overeenkomst voor bijdragers en geeft de gevolmachtigde de
verantwoordelijkheid om de rechten binnen een Vrije Software-project te
beheren en de macht en de verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat
de bijgedragen software altijd vrij en open zal blijven. Op deze manier
is het project, samen met de betreffende bijdragers, beschermd tegen
iedere vorm van misbruik door een mogelijk nieuwe auteursrechthouder.

Desalniettemin vond de laatste herziening van de oorspronkelijke FLA
plaats in 2007 en we zijn blij dan we de vebeterde en gemoderniseerde
versie - FLA-2.0 [1] kunnen presenteren. De grootste verbeteringen zijn
dat de FLA-2.0 nu ook van toepassing is op patenten en meer praktische
licentie-opties gericht op derde partijen mogelijk maakt - inclusief
verwijzing naar een extern licentiebeleid. Daarbij komt dat de nieuwe
tekst sterk verbeterd is, zowel in haar compatibiliteit met meer
rechtsgebieden als wel het gemak waarmee het voor iedereen te begrijpen
en toe te passen is.

Voor FLA-2.0 werkte FSFE samen met ContributorAgreements.org en
integreerde de FLA-2.0 in haar auteursrecht-licentieovereenkomst
("Copyright Licensing Agreement" of CLA) kiezer/generator. Zo wordt het
gebruik van de FLA gemakkelijker voor zowel projecten als wel
ontwikkelaars. Als bijkomend effect zijn de CLA's op
ContributorAgreements.org ook bijgewerkt, waarbij enkele verbeteringen
van de FLA zijn gevolgd.

 == Algemene Vergadering 2017: nieuwe leden, nieuwe rollen en nieuwe richtingen ==

De leden van de Free Software Foundation Europe kwamen in Algemene
Vergadering bijeen op 15 oktober in Edinburgh (Schotland). Deze
jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd om de discussiëren over
strategieën voor het komende jaar en de koers vast te stellen voor de
algemene richting van de organisatie. De Algemene Vergadering heeft
onder andere een route voorbereidt voor enkele hervormingen van de
organisatie-structuur en nam de algemene gedragsregels voor de FSFE aan.
Patrick Ohnewein is gekozen tot nieuwe penningmeester en zes nieuwe
leden traden toe. U kunt meer details lezen in de officiële notulen [2]
en er is een samenvatting van de aangenomen voorstellen in het
betreffende nieuws-artikel [3].

--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017 [4]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- De Free Software Foundation Europe publiceerde een nieuwe versie van
 REUSE praktijken [5] om computers software-auteursrecht en licenties
 te laten begrijpen. De REUSE-pagina bevat nu ook een video met uitleg
 [6], een verzameling gereedschappen voor ontwikkelaars [7] en
 voorbeelden met REUSE-praktijken in actie.

- FSFE's vice-voorzitter Heiki Lõhmus legt de achtergrond voor de
 beslissingen over toekomstige veranderingen in het FSFE-lidmaatschap
 [8] en het verwijderen van de Fellowship Vertegenwoordigers tijdens de
 Algemene Vergadering 2017 uit.

- Zoals in vorige edities van Chaos Communication Camp zal de de FSFE
 een assemblee opzetten tijdens 34C3 voor alle vrienden van Vrije
 Software. De oproep voor deelname [9] eindigt op 19 november.

- Begin oktober ondertekenden 32 Europese ministers de Verklaring van
 Tallinn over de elektronische overheid (eGovernment). FSFE's
 beleidsanalist Polina Malaja schrijft over [10] de input van de FSFE
 en het goede proces waarvan sprake is in deze verklaring.

- FSFE-directeur Jonas Öberg blogt over de stappen die hij ondernam om
 cURL overeen te laten stemmen met REUSE Software [11].

- André Ockers analyseerde het Nederlandse regeerakkoord [12] op het
 gebied van software en mist welke steun voor Vrije Software dan ook.

- Tarin Gamberini evalueert [13] dat in het laatste semester acht
 Italiaanse regio's het aantal advertenties voor proprietaire PDF-
 lezers op hun websites hebben verminderd en dat één regio Vrije
 Software PDF-lezers meer is gaan steunen.

- Hannes Hauswedell legt uit hoe FSFE's Gitea [14] en/of Github te
 gebruiken zijn om commentaren te hosten in statisch gegenereerde blogs
 [15] en op een privacy-vriendelijke manier.

- De FSFE was aanwezig op de Open Source Summit 2017 in Praag
 (Tsjechië). FSFE-voorzitter Matthias Kirschner hield een lezing over
 "Limux: The Loss of a Lighthouse", en Polina Malaja over "DSM, EIF,
 RED: Acronyms on the EU Level and Why They Matter for Software
 Freedom".

- Jonas Öberg was op het Open Source Strategy Forum in New York om
 herziene praktijken van FSFE's REUSE Software te presenteren.

- FSFE's landcoördinator Duitsland Björn Schiessle hield een lezing over
 hoe digitale afhankelijkheden te vermijden [16] op de Fellbacher
 Weltwochen.

- FSFE's landcoördinator Italië Natale Vinto hield een lezing over
 Publiek Geld? Publieke Code! op Linux Day Milano ter gelegenheid van
 de viering van Linux Day, een nationale manifestatie om te
 discussiëren over Linux en Vrije Software.

 == Mis het niet! Komende evenementen met de FSFE ==

U vindt de lijst met FSFE's toekomstige activiteiten op onze
evenementenpagina [17].

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend deze dan aan
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org. We kijken ernaar
uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [18], supporters [19]
en donoren [20] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [21], die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw
moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,

Erik Albers

--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017 [22]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://fsfe.org/news/2017/news-20171013-01
 2: https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2017-10-15.en.pdf
 3: https://fsfe.org/news/2017/news-20171107-01
 4: https://fsfe.org/join/nl2017-11
 5: https://fsfe.org/news/2017/news-20171108-01
 6: http://reuse.software/
 7: https://reuse.software/dev/
 8: http://blogs.fsfe.org/repentinus/english/2017/11/06/background-for-future-changes-to-membership-in-fsfe-e-v/
 9: https://fsfe.org/news/2017/news-20171024-01
 10: https://fsfe.org/news/2017/news-20171109-01
 11: http://blog.jonasoberg.net/a-reuse-compliant-curl/
 12: https://blogs.fsfe.org/ao/2017/10/28/dutch-coalition-agreement-wheres-the-trust-in-free-software/
 13: https://www.taringamberini.com/en/blog/fsfe/adoption-of-free-software-pdf-readers-in-italian-regional-public-administrations-fifth-monitoring/
 14: http://git.fsfe.org/
 15: https://hannes.hauswedell.net/post/2017/10/21/blog-comments/
 16: http://ichbinbaff.de/multibaff/ww17/events/digitale-abhaengigkeit-vermeiden-mit-freier-software-fuer-gute-bildung-und-eine-starke-und-unabhaengigen-wirtschaft-sorgen/
 17: https://fsfe.org/events/events
 18: https://fsfe.org/contribute/contribute
 19: http://fsfe.org/join
 20: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 21: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 22: https://fsfe.org/join/nl2017-11


More information about the Newsletter-nl mailing list