FSFE Nieuwsbrief - Oktober 2017

Erik Albers eal at fsfe.org
Tue Oct 24 18:58:52 CEST 2017


 = FSFE Nieuwsbrief - Oktober 2017 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201710.nl.html ]

 == Vraag aan wetgevers dat zij het delen van code redden! ==

De EU herziet op dit moment haar auteursrechtregels om ze meer aan te
passen aan het moderne digitale tijdperk. Het voorstel zal deel uitmaken
van de EU auteursrechtrichtlijn in de digitale interne markt [1]. In
plaats van de realiteiten van hoe verschillend inhoud online gedeeld
wordt te erkennen bedreigt [2] het huidige voorstel van de EU
auteursrechtrichtlijn, in het bijzonder artikel 13 dat gericht is op
online hostingleveranciers, ons vermogen om toegang te krijgen tot
publieke codebronnen en om code online te delen. De nieuwe regels die
worden beschermd in artikel 13 hebben de intentie om nieuwe
verplichtingen te introduceren voor code hostingplatforms om mogelijke
overtredingen van auteursrecht te voorkomen, anders zullen platforms
uiteindelijk direct aansprakelijk zijn voor de activiteiten van
gebruikers. Artikel 13 legt dus het gebruik van dure uploadfilters op om
code die mogelijk in overtreding is te identificeren. Het probleem met
zo'n eis is dat er geen geautomatiseerde filters bekend zijn die op
accurate wijze kunnen identificeren of code adequaat gedeeld wordt
zonder in overtreding te zijn van een bijbehorende Vrije Software-
licentie. Daarbij legt artikel 13 een verreikende toezichtverplichting
op aan code hostingplatforms voor het actief zoeken naar overtredingen
door hun gebruikers. Het voorgestelde artikel 13 beschouwt iedere
gebruiker van een code hosting platform als een mogelijke overtreder
wiens inhoud, inclusief hele codebronnen, op ieder moment offline
gehaald zou kunnen worden of voorkomen zou kunnen worden dat deze op
welk moment dan ook geüpload wordt. Als de code zo gemakkelijk
"gedepubliceerd" kan worden dan kan dit een ernstige belemmering vormen
voor alle andere software die daarbovenop gebouwd wordt.

Bezoek voor meer informatie over hoe artikel 13 een bedreiging vormt
voor het vermogen om software online te bouwen alstublieft Save Code
Share [3] en lees ons witboek [4].

  [ In de online versie vind u hier een afbeelding: ]
  [ FSFE-kraam op FrOSCon 2017           ]
  [ https://fsfe.org/news/nl/nl-201710       ]

--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017 [5]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- De Publiek Geld? Publieke Code! [6] -campagne is tot nu toe een
 overweldigend succes. Op het moment van schrijven hebben meer dan
 13.000 individuen de open brief [7] ondertekend en wordt de campagne
 gesteund door meer dan 80 organisaties. De campagne kreeg enorme
 aandacht in de pers [8]. Veel ontwikkelaars, artiesten,
 directievoorzitters, politici en andere prominente mensen delen onze
 eis dat als software met publiek geld gefinancierd wordt het ook
 publieke code zou moeten zijn. Mocht u nog niet ondertekend hebben,
 doe dan met ons mee en onderteken de open brief [9].

- FSFE-directeur Jonas Öberg blogde over updates [10] en sjablonen voor
 FSFE's REUSE-campagne [11]. In zijn blog presenteert hij drie
 verschillende Git-bronnen, die ieder REUSE-compatibel zijn en die
 verschillende delen van aanbevolen REUSE-praktijken demonstreren..

- Kristi Progri, project-assistent voor de FSFE, blogde over ons lopende
 identiteitsproces en over hoe deel uit te maken van het bijbehorende
 interviewproces [12].

- Polina Malaja, onze beleidsanalist en juridisch coördinator, hield een
 lezing op CopyCamp in Warschau, Polen, over gevolgen van het huidige
 voorstel voor de EU auteursrechtrichtlijn voor samenwerkende software-
 omgevingen en onze Save Code Share-campagne.

- FSFE-stagiaire Carmen Bakker en FSFE-stagiair Erik Da Silva hielden
 een lezing op Copycamp in Warschau over onze campagne Publiek Geld
 Publieke . Vind een korte reportage en een video op Carmen's blog [13]

- Erik Albers, programmamanager en gemeenschapscoördinator van de FSFE,
 hield een lezing over Vrije Software campagne voeren aan het
 verkiezingsfront [14] op de Kieler Linuxtage, Duitsland.

- Op Software Vrijheidsdag hield Polina Malaja een lezing over Publiek
 Geld Publieke Code [15] in c-base, Berlijn.

- Tijdens de Digitale Woche Kiel hield Erik Albers een lezing over
 Publiek Geld Publieke Code [16] en hoe dit helpt bij het huidige
 coalitie-akkoord in Sleeswijk-Holstein.

 == Mis het niet! Komende evenementen met de FSFE ==

We bereiden de eerste FSFE gemeenschapsontmoeting voor. Deze zal
plaatsvinden op 24 en 26 november in Berlijn. We nodigen daarom alle
actieve leden van de gemeenschap, en zij die opnieuw actief lid willen
worden, uit om bijeen te komen en samen te werken. Het antal deelnemers
is beperkt vanwege fysieke beperkingen. Als u wilt deelnemen leest u dan
alstublieft alle details op de betreffende wiki-page [17].

 == Word Actief ==

Vertel de leden van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie om online samenwerkende ontwikkeling van software veilig te
stellen, en in het bijzonder Vrije Software, door het ondertekenen van
de Open Brief, als individu en als organisatie op Save Code Share [18]!
Deel alstublieft de boodschap over de negatieve gevolgen van het huidige
voorstel voor de EU auteursrechtrichtlijn met uw netwerk #savecodeshare
[19] . Vertel EU-beleidsmakers dat het geen goed idee is om
uploadfilters te plaatsen als het gaat om het delen van Vrije Software-
code!

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Mocht u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws willen delen, verzend deze dan
naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org. We kijken
ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [20], supporters [21]
en donoren [22] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [23] die u in staat stellen om deze nieuwsbrief te lezen in uw
moedertaal.

Uw eindredacteuren, Polina Malaja en Erik Albers

--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017 [24]

--------------------------------------------------------------------


 1: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
 2: https://fsfe.org/news/2017/news-20171005-01.en.html
 3: https://savecodeshare.eu/
 4:
https://savecodeshare.eu/static/assets/WhitePaper-ImpactofArticel13onSoftwareEcosystem-SaveCodeShare.pdf
 5: https://fsfe.org/join/nl2017-10
 6: https://publiccode.eu/
 7: https://publiccode.eu/openletter/
 8: https://wiki.fsfe.org/Activities/PMPC/Press
 9: https://publiccode.eu/#action
 10: http://blog.jonasoberg.net/reuse-templates/
 11: https://reuse.software/
 12: https://kristiprogri.com/2017/09/20/fsfe-identity-process/
 13:
https://www.carmenbianca.eu/en/post/2017-10-02-copycamp-public-money-public-code/
 14:
https://www.kieler-linuxtage.de/index.php?seite=programm.html&untermenu=Besucher-Info#308
 15: http://wiki.softwarefreedomday.org/2017/Germany/Berlin/JointSFDBerlin
 16: https://digitalewochekiel.de/programm/public-money-public-code/
 17: https://wiki.fsfe.org/Events/2017/the-fsfe-community-meeting-2017
 18: https://savecodeshare.eu/#sign-letter
 19: https://savecodeshare.eu/
 20: https://fsfe.org/contribute/contribute
 21: http://fsfe.org/join
 22: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 23: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 24: https://fsfe.org/join/nl2017-10

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>More information about the Newsletter-nl mailing list