FSFE Nieuwsbrief - juli 2017

press at fsfe.org press at fsfe.org
Thu Jul 13 15:09:37 CEST 2017


 = FSFE Nieuwsbrief - juli 2017 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201707.nl.html ]

 == De FSFE biedt nu Git hosting aan haar supporters ==

Tot de kernprincipes van de Vrije Software-gemeenschap behoren het delen
van kennis en het verbeteren van samenwerking. De FSFE is daarom blij om
nu een platform aan te kunnen bieden waar supporters en geregistreerde
leden via een comfortabele web-interface Git-bronnen ("repositories")
kunnen creëren en beheren: git.fsfe.org [1].

De FSFE stelt met git.fsfe.org haar supporters in staat om te delen en
samen te werken op een platform dat hun vrijheden volledig respecteert
[2]. Het staat gebruikers vrij om voor privé-doeleinden gebruik te maken
van dit platform en we moedigen iedere activist en lokale FSFE-groep aan
om code te hosten die zij gebruiken voor hun FSFE-activiteiten, notulen
of andere documenten van FSFE-groepsbijeenkomsten te delen evenals
andere informatie van publiek belang. Op deze manier zouden we
samenwerking, feedback en creativiteit binnen onze pan-Europese
gemeenschap willen faciliteren en stimuleren.

Ook de officiële teams en werkgroepen van de FSFE-associatie zullen er
naar streven om zoveel mogelijk code en relevante bestanden te migreren
naar dit nieuwe platform. Voorbeelden zijn website-ontwikkelingen,
promotiemateriaal en nuttige scripts voor het dagelijkse werk van de
organisatie. Voor Git-beginners leggen we de dienst gedetailleerd uit op
de FSFE-wiki [3]. We nodigen ervaren gebruikers uit om te helpen bij het
uitbreiden van de gidsen voor de meestgebruikte Git-werkstromen.

Vind ons en gebruik, bestudeer, deel en verbeter op git.fsfe.org [4].

 [ In the online version you find a picture here of R2D2 who was    ]
 [ visiting the FSFE booth during Maker Faire in Berlin. 		]

 [ Heeft u een leuke foto van een FSFE-kraam (en -medewerkers) die u 	]
 [ met onze gemeenschap wilt delen? Verzend deze alstublieft aan 	]
 [ contact at fsfe.org. We houden van foto's van de kraam <3		]


--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017
https://fsfe.org/join/nl2017-07 [5]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- Estland heeft het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen.
 Het land heeft aan het publiek gevraagd om commentaar te geven op hun
 voorstel voor de Verklaring van Tallinn ("Tallinn Declaration"): een
 verzameling beleidsvoorstellen voor de Europese digitale overheid, ter
 ondertekening door de EU-ministers in oktober. De FSFE heeft
 commentaar ingediend [6] tijdens de eerste publieke consultatieronde
 over het voorstel. Deelname aan de tweede commentaarronde is op dit
 moment nog niet mogelijk voor iedereen. We nodigen u uit om deel te
 nemen [7] en onze argumenten voor het versterken van Vrije Software en
 Open Standaarden binnen de Europese publieke digitale infrastructuur
 te hergebruiken. Commentaar kan worden ingediend tot 14 juli.

- In het kader van de Bevrijd Uw Android-campagne biedt de FSFE uitleg
 en promoot zij [8] het gebruik van de Vrije Software pakketbron ("app
 repository") F-Droid. Torsten Grote, lid van de Algemene Vergadering
 van de FSFE en initiator van deze campagne, deelt inzichten over hoe
 F-Droid apps brengt naar Cuba [9].

- Is het acceptabel om propriëtaire software(platforms) te gebruiken
 voor het promoten van software-vrijheid? De FSFE-gemeenschap,
 inclusief de FSFE Fellowship-vertegenwoordigers, heeft over deze vraag
 discussie gevoerd op onze publieke discussielijst [10]. Voel u vrij om
 deel te nemen aan de discussie.

- In Zurich vond een eerste ontmoeting plaats van een lokale voedsel-
 computergroep [11]. FSFE Fellowship-vertegenwoordiger Daniel Pocock en
 Anisa Kuci, die voor deze reis gesponsord werd door de FSFE, namen
 deel aan het evenement.

- FSFE programma-manager Max Mehl bezocht de lokale FSFE-groep Rijn/Main
 in Frankfurt, Duitsland, en hield een lezing over Publiek Geld,
 Publieke Code ("Public Money, Public Code".

- FSFE-landteam Frankrijk was met een kraam aanwezig op de Vrije
 Software-ontmoeting ("Rencontres Mondiales du Logiciel Libre", of
 RMLL) in Saint-Etienne. Onze duurzame supporter Cryptie hield daar een
 lezing over Van theoretische cryptografie tot de praktijk: oeps, er
 ontbreekt iets ("From theoretical crypto to practice: gloups,
 something is missing") [12].

- De lokale FSFE-groep Berlijn was met een kraam aanwezig op de Maker
 Fair om bezoekers uit te leggen waarom knutselen het veelal moet
 hebben van Vrije Software.

- De lokale FSFE-groep Milaan, Italië, vierde samen met Game Over
 Milano, de Internationale Dag tegen DRM [13] om te informeren over de
 bedreigingen van DRM voor HTML5, elektronische boeken, muziek,
 spelletjes en nog veel meer.

- De lokale FSFE-groep in Offenbach, Duitsland, was met een kraam
 aanwezig op het Bended Realities Festival om te informeren over de
 relatie tussen Vrije Educatie en Vrije Software.

- De lokale FSFE-groep München organiseerde een werkgroep over "Wat is
 Vrije Software?" [14]. Speciale aandacht ging uit naar mensen die
 weinig of geen kennis over software hebben.

 == Mis het niet! Komende evenementen met de FSFE ==

- SHA is de naam van een hacker-kamp zonder winstoogmerk dat plaatsvindt
 van 4 tot 8 augustus in de buurt van Amersfoort. FSFE-landteam
 Nederland en vrienden zullen aanwezig zijn met een speciaal FSFE-dorp
 [15]. Mocht u in de buurt zijn, kom dan langs en doe mee met de
 verschillende sessies, lezingen, projecten of zing het Vrije Software-
 lied [16] mee.

 == Help ons bij het verbeteren van onze nieuwsbrief ==

Als u nieuws tegenkomt waarvan u denkt dat het zou moeten worden
toegevoegd, verzend het dan door aan ons. Als u welk idee dan ook wilt
delen, verzend deze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd,
newsletter at fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan alle vrijwilligers [17], supporters [18] en donoren [19]
die ons werk mogelijk maken.

Uw eindredacteur,
  Erik Albers


-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://git.fsfe.org
 2: https://fsfe.org/news/2017/news-20170616-01.nl.html
 3: https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Git
 4: https://git.fsfe.org
 5: https://fsfe.org/join/nl2017-07
 6: https://fsfe.org/news/2017/news-20170710-01.nl.html
 7: https://ideas4digitalgov.eu/
 8: https://fsfe.org/contribute/spreadtheword#f-droid
 9: https://blog.grobox.de/2017/how-f-droid-is-bringing-apps-to-cuba/
 10: https://lists.fsfe.org/pipermail/discussion/2017-June/011591.html
 11: https://danielpocock.com/croissants-qatar-food-computer-zurich
 12:
https://prog2017.rmll.info/programme/securite-entre-transparence-et-opacite/de-la-crypto-academique-a-la-pratique-oups-il-manque-un-truc?lang=en
 13: https://wiki.fsfe.org/Events/2017/07-06-International-Day-Against-DRM
 14:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiMUC/2017-06-02_Workshop:_Wie_funktioniert_freie_Software%3F
 15: https://wiki.sha2017.org/w/Village:Free_Software_Foundation_Europe
 16: http://blog.3rik.cc/2017/06/join-us-now-at-sha2017/
 17: https://fsfe.org/contribute/contribute
 18: http://fellowship.fsfe.org/join
 19: https://fsfe.org/donate/thankgnus


More information about the Newsletter-nl mailing list