FSFE Nieuwsbrief - juni 2017

press at fsfe.org press at fsfe.org
Wed Jun 14 17:19:13 CEST 2017


 = FSFE Nieuwsbrief - juni 2017 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201706.nl.html ]

 == Nieuw Europees interoperabiliteitsraamwerk dringt er bij overheden op aan om Vrije Software te gebruiken en eraan bij te dragen ==

Na de openbare consultatieronde van vorig jaar werd het 'nieuwe'
Europese interoperabiliteitsraamwerk [1] (EIF) uiteindelijk gepubliceerd
in maart 2017. Overeenkomstig met onze antwoorden [2] aan de openbare
consultatie en met de algemene antwoorden [3] van burgers en bedrijven
die vroegen om meer Vrije Software binnen openbare elektronische
diensten bevat de herziene EIF een aanbeveling voor overheden in heel
Europa om "een eerlijk speelveld voor Vrije Software zeker te stellen en
een actieve en eerlijke overweging van het gebruik van Vrije Software te
laten zien" bij het aanbieden van elektronische diensten.

Daarbij dringt de nieuwe EIF er bij overheden op aan om niet alleen
Vrije Software te gebruiken maar ook "wanneer mogelijk bij te dragen aan
de relevante ontwikkelaarsgemeenschappen". Dit is een belangrijke
verbetering in vergelijking met de vorige EIF v.2 en een expliciete
erkenning van Vrije Software als zijnde essentieel vaar het zekerstellen
van betere interoperabiliteit. Nadeel is dat, en vergelijkbaar met de
communicatie over "ICT standaardisatie-prioriteiten voor de digitale
interne markt" [4], de nieuwe EIF helaas niet voldoende antwoord biedt
op de obstakels die zogenaamde "eerlijke, redelijke en niet-
discriminerende" ("fair, reasonable, and non-discriminatory", FRAND)
licentie-termen creëren voor Vrije Software. Door het licentiebeleid van
Open Standaarden te baseren op FRAND staat de EIF helaas niet toe dat
Vrije Software-projecten kunnen deelnemen aan het aanbieden van hun
diensten aan overheden.

Lees voor meer achtergronden over dit onderwerp ons artikel "Waarom is
FRAND slecht voor Vrije Software?" [5]

--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017
https://fsfe.org/join/nl2017-06 [6]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- FSFE-directeur Jonas Öberg verduidelijkt een komend project [7] van
 FSFE om automatisering van het gereedschap voor de ontwikkeling van
 software te faciliteren door te helpen bij het automatisch
 identificeren van de gebruikte licenties.

- Daniel Pocock, onze nieuw verkozen FSFE Fellowshipvertegenwoordiger,
 organiseert een bijeenkomst om een voedselcomputer te bouwen in
 Zurich. In zijn blog, legt Daniel uit [8] waar het over gaat en wat de
 verbinding van het project is met Vrije Software.

- FSFE vice-voorzitter Heiki Löhmus organiseerde een werkgroep [9] over
 het gebruik van Vrije Software voor STEM-educatie op DORS/CLUC in
 Zagreb, Kroatië.

- Polina Malaja, FSFE's juridisch coördinator en beleidsanalist, nam
 deel aan een paneldiscussie: "Towards an Internet of People: A
 progressive new deal for technology" op Diem25 [10] in Berlijn.

- FSFE-voorzitter Matthias Kirschner nam deel aan een paneldiscussie
 [11] op de Duitse Kerkendag in Maagdenburg, Duitsland, over hoe data,
 code en algoritmen van invloed zijn op onze levens en op de economie.
 Er is ook een video-opname beschikbaar [12].

- Erik Albers, FSFE's genmeenschaps- en communicatiecoordinator, hield
 de openingstoespraak op de Open Tech Summit 2017 over "The Digital-o-
 Mat or how to set Free Software as a topic for democratic elections".
 De FSFE was ook aanwezig met een kraam.

- FSFE's landcoördinator Nederland Maurice Verheesen hield een
 thematoespraak over publiek geld, openbare code op het Open Source
 event in Tilburg, Nederland.

- Franz Gratzer, een van FSFE's vrijwillige ontwerpers, organiseerde een
 werkgroep over de basis van GIMP [13] op de Linuxwochen Wien 2017. De
 FSFE-groep Wenen was ook aanwezig met een kraam.

- De FSFE-Groep München, Duitsland, was met een kraam aanwezig op het
 Münchener straatfestival "Corso Leopold" om mensen te informeren over
 de FSFE en ons werk voor Vrije Software.

- Matthias Kirschner hield een thematoespraak op de openSUSE conference
 [14] 2017 in Neurenberg, Duitsland, over Limux en wat de Vrije
 Software-gemeenschap ervan kan leren. Er is ook een video-opname
 beschikbaar [15].

- Fellows uit Madrid, Spanje, waren met een kraam aanwezig op de
 OpenExpo om mensen te informeren over FSFE en ons werk voor Vrije
 Software.

- Polina Malaja hield een presentatie over de huidige status van de
 radio-afschermingsrichtlijn' tijdens het Wireless Community Weekend
 [16] in Berlijn.

- Frank Karlitschek blogt over [17] onze ethische verantwoordelijkheid
 naar technologie en software.

- Matthias Kirschner, Polina Malaja, en Daniel Pocock waren op de Open
 Source Conference Albania (OSCAL) om te praten over "Mensen in staat
 stellen technologie te controleren", "EU-niveau en softwarevrijheid"
 en "Vrije rechtstreekse communicatie met Vrije Software". De FSFE was
 ook aanwezig met een kraam.

- De FSFE-groep Wenen was met een kraam aanwezig op de veganmania [18]
 om mensen te informeren over FSFE en ons werk voor Vrije Software.

 == Help ons bij het verbeteren van onze nieuwsbrief ==

Als u nieuws ziet waarvan u denkt dat het zou kunnen worden toegevoegd,
verzend het dan aan ons. Als u ideeën wilt delen, verzend ze dan aan
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org. We kijken ernaar
uit om van u te horen!

Met dank aan alle vrijwilligers [19], supporters [20] en donoren [21] ie
ons werk mogelijk maken.

Uw eindredacteuren,

Erik Albers en Polina Malaja

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
 2: https://fsfe.org/activities/os/eif-v3
 3: http://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif-public-consultation-factual-summary-en.pdf
 4: https://fsfe.org/news/2016/news-20160428-02
 5: https://fsfe.org/activities/os/why-frand-is-bad-for-free-software
 6: https://fsfe.org/join/nl2017-06
 7: http://blog.jonasoberg.net/automating-the-software-toolchain/
 8: https://danielpocock.com/hacking-the-food-chain-in-switzerland
 9: https://2017.dorscluc.org/talk/2/
 10: https://diem25.org/diem25-returns-to-berlin-to-develop-its-political-roadmap/
 11: https://theonet.de/2017/05/29/freie-daten-freies-teilen-frei-sein/
 12: https://k7r.eu/free-software-at-church-days/
 13: https://cfp.linuxwochen.at/de/LWW17/public/events/547
 14: https://k7r.eu/recording-for-limux-the-loss-of-a-lightouse/
 15: https://media.ccc.de/v/1458-limux-the-loss-of-a-lighthouse
 16: https://wiki.freifunk.net/Wireless_Community_Weekend_2017/Timetable
 17: https://karlitschek.de/2017/06/is-doing-nothing-evil/
 18: http://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2017/06/04/booth-at-linuxwochen-and-veganmania-2017/
 19: https://fsfe.org/contribute/contribute
 20: http://fellowship.fsfe.org/join
 21: https://fsfe.org/donate/thankgnus


More information about the Newsletter-nl mailing list