FSFE Nieuwsbrief - Mei 2017

press at fsfe.org press at fsfe.org
Mon May 15 13:49:23 CEST 2017


 = FSFE Nieuwsbrief - Mei 2017 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201705.nl.html ]

 == Daniel Pocock is de nieuwe Fellowshipvertegenwoordiger ==

Van 10 tot 24 april organiseerde de FSFE de negende jaarlijkse
verkiezing voor de Fellowshipvertegenwoordiger [1] om FSFE's gemeenschap
en Fellowship te vertegenwoordigen in FSFE's Algemene Vergadering [2].
De Algemene Vergadering bestaat uit leden van de FSFE e. V. en vormt
FSFE's juridische lichaam. Zij is verantwoordelijk voor strategische
planning, budgettering, het bepalen van de agenda, goedkeuren van het
jaarverslag en het kiezen en terugroepen van de Uitvoerende Raad en de
financieel directeur. En de winnaar van de verkiezing van dit jaar is...
Daniel Pocock! [3]

Daniel Pocock [4] werd eerste. Zeven kandidaten deden mee en beschreven
zichzelf in onze wiki-pagina voor de Fellowship Verkiezingen 2017 [5] en
door deel te nemen aan een publieke campagne [6]. Helaas zijn er twee
verschillende data voor de campagne aangekondigd maar het logbestand is
online beschikbaar voor iedereen die het heeft gemist.

De FSFE wil graag voormalig Fellowshipvertegenwoordiger Nicolas Dietrich
bedanken voor zijn bijdragen tijdens de afgelopen twee jaren en
verwelkomt Daniel Pocock als nieuwe vertegenwoordiger. Ontdek
alstublieft Daniel's persoonlijke conclusies op zijn eigen blog [7].

--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017
https://fsfe.org/join/nl2017-05 [8]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat heben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- Van 26 tot 28 april vond FSFE's jaarlijkse Vrije Software Juridische
 en Licentiewerkgroep (LLW) [9] plaats in Barcelona, Spanje. Dit jaar
 kwamen 120 juridische experts van over de hele wereld bijeen om kennis
 te delen en ervaringen uit te wisselen tijdens een driedaags evenement
 met meer dan 35 presentaties over verschillende juridische
 onderwerpen, zoals bijvoorbeeld open data [10], onderzoek naar de
 standaarden en implementatie van Vrije Software, softwarepatenten en
 bestaande uitdagingen voor Vrije Software-licenties [11].

- Armijn Hemel en Shane Coughlan, leden van het FSFE juridische team,
 publiceerden een gids [12] voor startups, kleine bedrijven en
 ingenieurs over "Praktische GPL compliance" [13]. De gids is ontworpen
 om GPL compliance te demystificeren en om het werk van compliance-
 ingenieurs op praktisch niveau te faciliteren.

- Noordrijn-Westfalen, de Duitse deelstaat met de meeste inwoners, heeft
 op 14 mei 2017 verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging. FSFE
 neemt deel aan een "coalitie van vrije kennis" die voor het eerst een
 "Digital-o-Mat" [14] heeft ontwikkeld. De "Digital-o-Mat" is een
 gereedschap om de stemmers die zich zorgen maken over digitale rechten
 en vrijheden te helpen om te beslissen over op welke partij te stemmen
 tijdens deze verkiezing. Acht vragen gidsen de gebruikers door het
 kiezen van hun eigen voorkeuren over belangrijke onderwerpen over de
 digitale samenleving, zoals vragen over het gebruik van Vrije
 Software, Open Data of Educatieve Hulpbronnen. Gebruikers zullen na
 het invullen zien welke partij het meest overeenkomt met hun eigen
 voorkeuren met daarbij gedetailleerde uitleg over de partijstandpunten
 ten aanzien van ieder onderwerp. De interface voor Noordrijn-Westfalen
 is in het Duits; de onderliggende software [15] is echter Vrije
 Software en vrij om aan te passen voor andere doelen.

- Op de FSFE planet [16] vond een interessante dialoog plaats tussen
 enerzijds FSFE's uitvoerend directeur Jonas Öberg, die argumenteert
 dat u soms propriëtaire software kan gebruiken als dat vrije en open
 bron-software verder brengt [17] hoewel u uit zou moeten kijken voor
 het risico van terugslag en anderzijds onze nieuwe
 Fellowshipvertegenwoordiger Daniel Pocock, die antwoord met "het
 risico van propriëtaire software" [18] en dat "geen deal beter zou
 kunnen zijn dan een slechte deal", in de betekenis dat als u iets niet
 met Vrije Software kan bereiken u zou moeten overwegen om het zonder
 te doen.

- Paul Hänsch, één van FSFE's systeembeheerders, organiseerde de
 allereerste fysieke wiki caretakers bijeenkomst [19]. De wiki
 caretakers zijn een team vrijwilligers [20] die helpen om de
 informatie binnen de wiki te organiseren en het voor anderen
 gemakkelijker te maken om bij te dragen.

- Uit de monitor blijkt [21] dat in het laatste semester negen
 Italiaanse regio's advertenties over propriëtaire PDF-lezers op hun
 websites hebben gereduceerd en dat één regio haar steun voor Vrije
 Software PDF-lezers [22] heeft vergroot.

- FSFE's uitvoerend directeur Jonas Öberg blogt over "een nieuw begrip
 van non-profit management" en gebruikt dit nieuwe begrip om de
 eigenschappen van FSFE te analyseren [23] in de zin van technocratie,
 hiërarchie, innovatie en richtings-oriëntatie. Jonas beëindigt zijn
 analyse met enkele gedachten over de manier waarop hij FSFE graag ziet
 evolueren.

- FSFE was met kramen aanwezig op de Linke Medien Akademie [24] in
 Berlijn; op de 16e Augsburger Linux Info Tag in het Duitse Augsburg;
 op FOSS North in het Zweedse Göteborg en op de Linuxtage in het
 Oostenrijkse Graz.

 == Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren ==

Ziet u nieuws dat aan de nieuwsbrief toegevoegd zou kunnen worden, stuur
het dan aan ons door. Als u uw ideeën zou willen delen, stuur ze dan aan
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org. We kijken ernaar
uit om van u te horen!

Met dank aan alle vrijwilligers [25], supporters [26] en donoren [27]
die ons werk mogelijk maken.

Uw eindredacteuren, Erik Albers en Polina Malaja FSFE

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017
 2: http://wiki.fsfe.org/Teams/GA
 3: https://fsfe.org/news/2017/news-20170425-01
 4: https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017#Daniel_Pocock
 5: https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017
 6: https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017#Hustings
 7: https://danielpocock.com/fsfe-fellowship-representative-and-upcoming-events
 8: https://fsfe.org/join/nl2017-05
 9: https://fsfe.org/activities/ftf/legal-conference.en.html
 10: https://lwn.net/SubscriberLink/721540/7831c0949927d665/
 11: https://lwn.net/SubscriberLink/721458/be70cd561648d22f/
 12: http://www.prnewswire.com/news-releases/linux-foundation-and-free-software-foundation-europe-introduce-resources-to-support-open-source-software-license-identification-and-compliance-300444721.html
 13: https://www.linuxfoundation.org/news-media/research/practical-gpl-compliance
 14: https://www.digital-o-mat.de/
 15: https://github.com/dsstio/digital-o-mat
 16: http://planet.fsfe.org/
 17: http://blog.jonasoberg.net/using-proprietary-software-for-freedom/
 18: https://danielpocock.com/risks-of-using-proprietary-software
 19: https://wiki.fsfe.org/Teams/WikiCaretakers/Hackathon2017
 20: https://wiki.fsfe.org/Teams/WikiCaretakers
 21: https://www.taringamberini.com/en/blog/fsfe/adoption-of-free-software-pdf-readers-in-italian-regional-public-administrations-fourth-monitoring/
 22: https://pdfreaders.org/
 23: http://blog.jonasoberg.net/towards-a-new-understanding-of-non-profit-management/
 24: https://wiki.fsfe.org/Events/2017/LiMA
 25: https://fsfe.org/contribute/contribute
 26: http://fellowship.fsfe.org/join
 27: https://fsfe.org/donate/thankgnus


More information about the Newsletter-nl mailing list