FSFE Nieuwsbrief - April 2017

press at fsfe.org press at fsfe.org
Wed Apr 5 19:39:36 CEST 2017


 = FSFE Nieuwsbrief - April 2017 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201704.nl.html ]

 == Vrije Software in het Duitse OGP actieplan ==

Afgelopen december nam Duitsland deel aan het Open Government
Partnership [1] en heeft daarom tot juni 2017 om te beslissen over een
actieplan en deze te ontwikkelen. Toenemende transparantie, voortdurend
rapporteren, effectief regeren en burgervriendelijke overheid zijn
doelen van een Open Government.

De FSFE heeft met andere organisaties en de "werkgroep OGP" Duitsland
samengewerkt om het onderwerp Vrije Software samen te vatten in een Open
Government-context en concrete actie-items aan te leveren, samen met een
korte maar verhelderende introductie tot het onderwerp en een visie voor
2030. De aanbevelingen werden in maart ingediend bij de Duitse regering.

Het voorstel was het resultaat van een werkgroep die in februari werd
georganiseerd door de Duitse regering. Verschillende vertegenwoordigers
van de samenleving, inclusief de FSFE, hebben daaraan bijgedragen. Door
onze aanbevelingen te publiceren [2] hopen we dat over de hele wereld
actoren in de samenleving leren over de OGP-discussie in Duitsland en
dat deze aanbevelingen gebruikt zullen worden in andere landen.

--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017
https://fsfe.org/join [3]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- Tijdens de Nederlandse verkiezingscampagne vergeleek Freedomvote.nl
 [4], geïnitieerd door de Nederlandse FSFE-groep, de postities van
 partijen over digitale vrijheid. Ze hielpen kiezers hun eigen
 beslissing te nemen maar lichtten ook een tipje van de sluier op over
 wat we kunnen verwachten van het digitale beleid van de nieuw gekozen
 partijen.

- Vorige maand verwelkomden we een geassocieerde organisatie: Dyne.org,
 een denk-/doetank zonder winstoogmerk [5] met meer dan 10 jaar
 ervaring in het ontwikkelen van Vrije Software-gereedschappen en
 verhalen voor het versterken van de gemeenschap.

- Op 7 maart richtte Matthias Kirschner de aandacht op LiMux [6] tijdens
 de presentatie die hij hield op de 58e Netzpolitischer Abend [7] in
 Berlijn. Op 28 maart deelde hij zijn zienswijze met het publiek op het
 ISCTE–University Institute of Lisbon in Portugal [8] over manieren om
 mensen in staat te stellen om technologie te gebruiken. Matthias nam
 ook deel aan een langere podcast in het Duits over LiMux [9].

- Op 11 en 12 maart keerde de FSFE terug naar de Linux-Tage in Chemnitz
 [10]: de grootste Vrije Software-conferentie in Duitsland,
 georganiseerd op de universiteit van Chemnitz, We organiseerden een
 informatiekraam en Max Mehl sprak over de ontwikkelingen rond de EU
 Radio "Afschermings"-richtlijn [11].

- Op 20 maart presenteerden Olga Gkotsopoulou, Polina Malaja en Lusy
 Vaseva FSFE's standpuntbepaling voor de aanbeveling van Vrije Software
 en Open Standaarden in Horizon 2020 en alle met publiek geld
 gefinancierd onderzoek [12]. Ook faciliteerden zij een discussie over
 de rol van Vrije Software in Open Wetenschap op Open Science Barcamp
 in Berlijn [13].

- De Free Software Foundation kondigde de winnaars aan van de Free
 Software Awards 2016 [14] tijdens de LibrePlanet conferentie 2017. De
 Award for Projects of Social Benefit ging naar SecureDrop, een anoniem
 platvorm voor klokkenluiders, beheerd door de Freedom of the Press
 Foundation. De Award for the Advancement of Free Software ging naar
 Alexandre Oliva, een verdediger van Vrije Software en het GNU Project.

- De FSFE-groep Wenen organiseerde een informatiekraam op het Veganmania
 indoor festival 2017. [15]

- Jonas Öberg schreef over de noodzaak om meer met lokale en andere
 overheden te werken [16] om op die manier aan te moedigen dat men
 overgaat tot Vrije Software-vriendelijk beleid bij inkoop en
 ontwikkeling van IT-systemen. Het FSFE beleidsteam heeft haar
 inspanningen in deze richting versterkt en vraagt ieders steun [17].

- Als u interesse heeft in discussies over Vrije Software op Android dan
 kunt u zich aanmelden voor FSFE's Android e-maillijst [18]. Deze werd
 door Matthias Kirschner uitgelicht in zijn introductie tot het
 installeren van Signal zonder een Google account of Google Play [19].

- In februari vierden we voor het achtste achtereenvolgende jaar de "I
 Love Free Software"-dag [20]. Over de hele wereld maakten mensen
 gebruik van de gelegenheid om hun liefde en affectie niet alleen aan
 hun partner, maar ook aan de gehele Vrije Software-gemeenschap te
 verklaren. De viering van dit jaar had alles: een FOSDEM fotoautomaat
 in Brussel [21], brieven en bloemen voor het Duitse parlement [22],
 lichtprojecties in de straten van Berlijn [23] en Frankfurt [24],
 creatieve kunstwerken [25], een stralend programma vol IloveFS-
 evenementen, grappige memes [26], liederen, microblogs en langere
 blogs van individuen, politici en ondersteunende organisaties.

- Studeert u op dit moment? Vormt een stage een verplicht deel van uw
 studie? Bent u vloeiend in Duits en Engels en heeft u interesse in de
 politiek rond Vrije Software? Bekijkt u dan onze nieuwe vacture [27]
 voor een betrekking in ons kantoor in Berlijn, van juni tot oktober
 2017. En vergeet niet dat we voor stages in 2017 nog steeds studenten
 aannemen. Solliciteer nu [28] en mis de mogelijkheid niet om deel uit
 te maken van een fantastisch internationaal en divers team met als
 basis Berlijn!

 == Word actief ==

Fellowshipverkiezingen 2017: Volgens onze statuten [29] zijn twee zetels
in de Algemene Vergadering [30] gereserveerd voor gekozen
vertegenwoordigers van onze Fellows. Zij dienen tweejaarlijkse termijnen
en er komt ieder jaar een zetel vrij voor herverkiezing. De
verkiezingsperiode begint op 10 april en eindigt op 24 april. Er zijn
acht kandidaten beschikbaar voor herverkiezing. U kunt de
kandidatenlijst, inclusief manifesten en achtergronden, vinden op onze
Fellowshipverkiezingen 2017 wikipagina [31]. Alle Fellows die in
aanmerking komen om te stemmen zullen spoedig per e-mail gedetailleerde
instructies ontvangen.

 == Help ons onze nieuwsbrief te verbeteren ==

Heeft u nieuws gezien dat aan de nieuwsbrief toegevoegd zou kunnen
worden, stuur het dan aan ons door. Als u uw ideeën zou willen delen,
stuur ze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org.
We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan alle vrijwilligers [32], supporters [33] en donoren [34]
die ons werk mogelijk maken.

uw eindredacteuren Jonas Öberg, Olga Gkotsopoulou en Lusy Vaseva FSFE

--------------------------------------------------------------------

Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017
https://fsfe.org/join [35]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://www.opengovpartnership.org/
 2: https://fsfe.org/news/2017/news-20170328-01.html
 3: https://fsfe.org/join/nl2017-04
 4: https://fsfe.org/news/2017/news-20170302-01.nl.html
 5: https://fsfe.org/associates/associates.nl.html
 6: ttps://www.youtube.com/watch?v=lPd5N2Y5nuM
 7: https://digitalegesellschaft.de/2017/03/58-npa/
 8: https://ansol.org/FSFE-palestra
 9: http://www.pietcast.com/folge-0026-limux/
 10: https://chemnitzer.linux-tage.de/2017/en
 11: https://fsfe.org/activities/radiodirective/index.html
 12: https://etherpad.wikimedia.org/p/oscibar2017_session17
 13: https://www.open-science-conference.eu/barcamp/
 14: http://www.fsf.org/news/securedrop-and-alexandre-oliva-are-2016-free-software-awards-winners
 15: https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2017/03/10/booth-veganmania-indoor-2017/
 16: http://blog.jonasoberg.net/policy-whys-that
 17: https://fsfe.org/fellowship/ams/join.php?ams=join
 18: https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/android
 19: https://k7r.eu/testing-signal-without-google-account/
 20: https://fsfe.org/news/2017/news-20170315-01.nl.html
 21: https://fsfe.org/campaigns/ilovefs/whylovefs/gallery.nl.html
 22: https://fsfe.org/news/2017/graphics/ilovefs-roses.jpg
 23: http://bit.ly/2ltZM4H
 24: https://www.flickr.com/photos/blixxter/32872437596/
 25: http://www.elektrollart.de/?p=4503
 26: https://blog.3rik.cc/2017/02/free-software-ergo-sum/
 27: https://fsfe.org/news/2017/news-20170321-01.de.html
 28: https://fsfe.org/news/2017/news-20170116-01.html
 29: https:///www.fsfe.org/about/legal/constitution.html#id-fellowship-seats
 30: https:///www.fsfe.org/about/team#general-assembly
 31: https://wiki.fsfe.org/Migrated/FellowshipElection_2017#Candidates_2017
 32: https://fsfe.org/contribute/contribute.nl.html
 33: http://fellowship.fsfe.org/join/nltr17
 34: https://fsfe.org/donate/thankgnus.nl.html
 35: https://fsfe.org/join/nl2017-04


More information about the Newsletter-nl mailing list