FSFE Nieuwsbrief - februari 2017

press at fsfe.org press at fsfe.org
Wed Feb 1 17:32:04 CET 2017


 = FSFE Nieuwsbrief - februari 2017 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201702.nl.html ]

 == Waarom Open Wetenschap belangrijk is en het standpunt van de FSFE over Horizon 2020 ==

"Open Wetenschap" is een groeiende beweging die vraagt dat de vier
vrijheden die we met Vrije Software in de praktijk brengen, worden
geïntroduceerd in de wetenschap. Hoewel Open Wetenschap nog niet zo lang
bestaat kennen besluitvormers het steeds meer strategisch belang toe. In
de ogen van de ministers van Financiën van de Europese Unie produceert
en gebruikt Open Wetenschap veel Open Data. En dat heeft op haar beurt
mogelijk grote economische voordelen. Het "Europese Cloud Initiatief"
maakt bijvoorbeeld deel uit van de strategie van de Europese Commissie
voor Open Wetenschap. Dit is bedoeld voor het bouwen van een
"competitieve data- en kenniseconomie in Europa" [1]. Het doel hiervan
is om Europa's positie binnen de door data gestuurde innovatie te
versterken. Men beschouwt het daarmee als een belangrijk deel van de
Europese digitale eengemaakte markt. Of, zoals de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling het stelt: "Het aanmoedigen van
het delen en hergebruiken van onderzoeksdata zou meer waarde voor
publiek geld kunnen genereren" [2].

Tegen deze achtergrond heeft FSFE het doel om Vrije Software vanaf het
begin deel te laten uitmaken van dit groeiende gebied van Europese Open
Wetenschap. Op dit moment is alle onderzoek, data-verwerking en
archivering grotendeels afhankelijk van software. Daarom is dit een kans
om met de massa mee te gaan en Vrije Software te definiëren als
voorwaarde van Open Wetenschap. We beschreven ons standpunt voor de
tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 [3]. Dit is het grootste EU
onderzoeks- en innovtieprogramma ooit, met een beschikbaar budget van
bijna €80 miljard.

In de standpuntbepaling van FSFE leggen we uit waarom Vrije Software en
Open Standaarden essentieel zijn voor Open Wetenschap [4]. Daarom vragen
we dat Europees onderzoek dat met publiek geld is gefinancierd verplicht
gebruik maakt van Vrije Software en Open Standaarden en deze ontwikkelt.
Tegen de achtergrond van het "Europese Cloud Initiatief" vragen we
expliciet dat "data- en software-pakketbronnen en data-beheerplannen
gebruik moeten maken van Vrije Software om de vrije toegang tot de
inhoud en het behoud op lange termijn zeker te stellen" [5].

--------------------------------------------------------------------

Help ons nu om groter te groeien en een verschil te maken in 2017
https://fsfe.org/join [6]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- Ter ondersteuning van de eisen in de standpuntbepaling die we schreven
 voor de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 (zie hierboven)
 dienden we een verzoek in aan het Directoraat-Generaal voor Onderzoek
 en Innovatie van de Europese Commissie [7] . We stelden daarin vragen
 over het gebruik, de ontwikkeling en de publicatie van (Vrije)
 Software in Horizon2020. Als er een antwoord komt dan houden wij u op
 de hoogte.

- We publiceerden ons jaarverslag [8] met inzicht in ons beleidswerk,
 campagnes en evenementen in 2016 en een vooruitblik op 2017.

- In augustus 2016 nam de FSFE zitting in de adviesraad van The Document
 Foundation [9]. The Document Foundation stelt nu de LibreOffice-
 certificering voor migraties en trainingen open [10] voor leden en
 organisaties zonder winstoogmerk in hun adviesraad, inclusief de FSFE.

- We publiceerden een rapport over de eerste FSFE-top ooit [11] die
 plaatsvond in september 2016. Het rapport bevat bespiegelingen,
 impressies, afbeeldingen en het volledige programma met links naar de
 samenvatting, dia's en video-opnames van iedere presentatie, voor
 zover die beschikbaar is. Als u de top gemist heeft dan is dit rapport
 uw kans om uw achterstand in te lopen.

- FSFE's assemblé op de 33e editie van het Chaos Communication Congress
 (33C3) [12] was een groot succes dankzij ons zeer gemotiveerde team in
 de kraam en de hoge kwaliteit van de 21 sessies in drie dagen die zijn
 gerealiseerd door onze gastheren en -vrouwen. Lees Erik's rapport en
 bekijk de afbeeldingen voor meer inzicht [13].

- Zoals ieder jaar zullen de FSFE-staf en veel teamleden aanwezig zijn
 op FOSDEM. We hebben een grote kraam in het K-gebouw [14]. Maakt u,
 als u naar FOSDEM komt, gebruik van de kans om de FSFE of individuele
 teamleden te ontmoeten.

- "Barcelona Free Software" [15] is een lokale groep in Barcelona en
 vormt een open ruimte voor code-schrijvers en gebruikers die van Vrije
 Software houden. Na een beslissing van het team aan het eind van 2016
 is Barcelona Free Software nu een geassocieerde organisatie van de
 FSFE [16].

- Wilt u met ons werken in de FSFE of kent u iemand die dat zou willen?
 In 2017 zoeken we naar nieuwe student-stagiair(e)s [17] om deel te
 nemen aan ons team en die graag een wereld aan Vrije Software willen
 leren kennen.

 == Kom in actie ==

14 Februari is "I love Free Software day", een dag om alle mensen achter
Vrije Software te bedanken. Maak gebruik van deze dag om uw liefde te
laten blijken voor uw favoriete Vrije Software en bekijk vooraf onze
campagne-pagina voor ideeën en om inspiratie op te doen:
http://www.ilovefs.org [18]

 == Goed Vrije Software nieuws ==

The De Verklaring van Parijs over Open Overheid [19] is afgelopen
december geïntroduceerd tijdens OGP Parijs. Het doel ervan is om in 2017
samenwerking te bewerkstelligen tussen landen en organisaties in de
samenleving. De Verklaring bestaat uit 21 collectieve acties, waaronder
het tot stand brengen van open publieke inkoop en het instellen van
effectief Vrije Software-beleid [20].

 == Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren ==

Denkt u dat we nieuws hebben gemist of zou u willen dat specifiek nieuws
verschijnt in de volgende nieuwsbrief? Deel dit en andere feedback
alstublieft door te schrijven naar newsletter at fsfe.org

Met dank aan alle vrijwilligers [21], Fellows [22] en zakelijke donoren
[23] die ons werk mogelijk maken,

uw eindredacteuren Erik Albers, Olga Gkotsopoulou en Fernando Sanjurjo,
FSFE

--------------------------------------------------------------------

Help ons nu om groter te groeien en een verschil te maken in 2017
https://fsfe.org/join [24]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science
 2: https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
 3: https://fsfe.org/news/2017/news-20170105-01
 4: https://fsfe.org/activities/policy/eu/Horizon2020-Position-Paper
 5: https://fsfe.org/news/2017/news-20170105-01
 6: https://fsfe.org/join/nl2017-02
 7: https://fsfe.org/news/2017/news-20170110-01
 8: https://fsfe.org/news/2017/news-20170109-01.en.html
 9: https://fsfe.org/news/2016/news-20160817-01
 10: https://blog.documentfoundation.org/blog/2016/12/27/the-document-foundation-opens-libreoffice-certification-for-migrations-and-trainings-to-all-project-volunteers-to-members-of-not-for-profit-bodies-and-to-individuals-of-proven-competence/
 11: https://fsfe.org/community/events/2016/summit/backsight
 12: https://events.ccc.de/congress/2016/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe
 13: http://blog.3rik.cc/2017/01/worked-for-us-thank-you-33c3/
 14: https://fosdem.org/2017/practical/transportation/
 15: http://bcnfs.org/
 16: https://fsfe.org/associates/associates
 17: https://fsfe.org/news/2017/news-20170116-01
 18: http://www.ilovefs.org
 19: https://en.ogpsummit.org/paris-declaration/
 20: https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/paris-declaration-promote-collective-actions-open-government
 21: https://fsfe.org/contribute/contribute.en.html
 22: http://fellowship.fsfe.org/join/nltr16
 23: https://fsfe.org/donate/thankgnus.en.html
 24: https://fsfe.org/join/nl2017-02


More information about the Newsletter-nl mailing list