FSFE Nieuwsbrief - december 2016

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Thu Dec 8 16:48:22 CET 2016


 = FSFE Nieuwsbrief - december 2016 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201612.nl.html ]

 == Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017 ==

Dit jaar vierde FSFE haar 15e verjaardag. 15 jaar hebben we gebruikers
sterker gemaakt, gemeenschappen gesteund en aangedrongen op betere
wetgeving. In deze 15 jaar hebben we gezien dat alle activiteiten, zelfs
als ze op dat moment als klein werden beschouwd, groot kunnen worden als
we samenwerken. In deze 15 jaar hebben we gezien dat alle activiteiten,
zelfs als ze op dat moment als onmogeljk werden gezien, een succes
kunnen worden als we samenwerken. Soms boekten we samen zelfs succes ten
opzichte van de zwaarste lobby van grote belangengroepen. 15 jaar waarin
we wisten dat dit alles niet mogelijk was zonder de voortdurende steun
van onze gemeenschap, die duizenden uren van ons werk doneerden on ons
financieel steunden. En als u deze nieuwsbrief regelmatig leest, ons
werk u bevalt maar u nog geen lid bent van onze gemeenschap... overweeg
dan nu om mee te doen met de FSFE!

Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017:
https://fsfe.org/join[1]

 == Russische wet stelt Vrije Software tot prioriteit ==

In het midden van oktober keurde de volksvertegenwoordiging van de
Russische Federatie ("Doema") een wetsvoorstel goed dat Vrije Software
op verschillende niveaus binnen de overheid van de Russische Federatie
sterker zal maken[2]. Het vereist dat de publieke sector de prioriteit
geeft aan Vrije Software boven propriëtaire alternatieven, geeft bij
openbare aanbestedingen voorrang aan lokale IT-bedrijven die Vrije
Software leveren en erkent de noodzaak om samenwerkng aan te moedigen
met het wereldwijde netwerk van Vrije Software-organisaties en
-gemeenschappen.

De wetgevers hebben zich extra ingespannen om zeker te stellen dat de
taal in het wetsvoorstel correct is. De wet spreekt van "Vrije
Software", noemt expliciet de vier vrijheden en gebruikt zelfs
"GNU/Linux" om te verwijzen naar het meest verspreide vrije
besturingssysteem.

Zoals onze beleidsanalist Polina Malaja het verwoordt: "Deze wet is een
voorbeeld van publieke software-inkoop op de goede manier."

 == Wat hebben we verder gedaan? ==

- Begin oktober vond de jaarlijkse bijeenkomst van de algemene
 vergadering van de FSFE[3] plaats. Op deze gelegenheid lukte het onze
 huidige Fellowship-vertegenwoordiger Mirko Böhm om de kluwen, die
 ontstaan was over onze ideeen om te beginnen met het evalueren van
 "Vrije Software"-bedrijven, te ontwarren. Het geniale idee zou zich
 kunnen bevinden in het niet evalueren van bedrijven maar in van hun
 activiteiten. Matthias Kirschner vatte de hele achtegrond samen in
 zijn blog "There is no Free Software company - But!"[4] en vraagt om
 feedback.

- Nadat we de politieke partijen die meedoen aan de
 deelstaatverkiezingen in Berlijn hadden gevraagd om hun plannen over
 het gebruik en de verspreiding van Vrije Software[5] en hen drie
 aanbevelingen hadden gestuurd om hen tot handelen aan te sporen
 (DE)[6], publiceerden we nu een analyse van de coalitie-overeenkomst
 van de nieuwe regering in de deelstaat Berlijn (DE)[7].

- Max Mehl rapporteert over ijzer en vrijheid en deelt zijn
 herinneringen aan OpenRheinRuhr 2016[8] dat plaatsvond in Oberhausen.
 De FSFE was goed vertegenwoordigd met presentaties door Max Mehl[9],
 Matthias Kirschner,[10] Erik Albers[11] en een internationale
 infokraam met Duitse en Nederlandse Fellows.

- Op 12 en 13 november was FSFE landteam Nederland[12] aanwezig met een
 kraam op T-Dose in Eindhoven[13] en organiseerde zij een Nederlandse
 teambijeenkomst ter voorbereiding op de aankomende verkiezingen in
 maart.

- Op 16 en 17 november participeerde FSFE's beleidsanalist en juridisch
 coordinator Polina Malaja aan de Open Source Summit 2016, die
 plaatsvond in Parijs, door er een presentatie te geven[14].

Help ons om te groeien en een verschil te maken in 2017:
https://fsfe.org/join[15]

- Op 23 november hield Matthias Kirschner een voordracht voor de .Net-
 gebruikersgroep Berlijn-Brandenburg, waarbij hij een algemeen
 overzicht van FSFE's missie en projecten presenteerde[16].

- FSFE's uitvoerend directeur Jonas Öberg participeerde in een panel
 over vrijheid van panorama, auteursrecht, openheid en democratie in
 het Zweedse Linköping[17].

- De FSFE was met een kraam ook aanwezig op FIfFKon16 – in.visible
 systems[18] van 25 tot 27 november.

- Op 28 en 29 november participeerde Georg Greve, oprichter/eerste
 voorzitter van de FSFE in een panel met Europees Parlementslid Julia
 Reda[19] over de toekomst van Vrije Software in Europese instituties
 op DIGITEC 2016 in Brussel.

 == Uit de gemeenschap ==

- FSFE's gemeenschapsbouwer Erik Albers probeerde een helpende hand te
 bieden door onze noCloud-leus[20] te lokaliseren met vertalingen uit
 de hele wereld. Met de wonderbaarlijke hulp van Olga Gkotsopoulou
 lukte de crowdsourcing en in onze wiki hebben we nu bijna 40
 vertalingen in verschillende landen en dialecten, van Japans, Bretons
 en Arabisch tot Luxemburgs en Zwabisch[21]. Erik vatte deze activiteit
 samen en noemt manieren om nog steeds bij te dragen aan de noCloud-
 vertalingen[22]. We zouden deze vertalingen snel willen gebruiken om
 onze favoriete sticker aan te bieden in uw favoriete taal of dialect.

- Max Mehl schreef voor iedereen die werkt met de FSFE-website, zoals
 het webteam of veer vertalers, een gedetailleerde uitleg over hoe u
 lokaal de gehele FSFE-webste kan bouwen en daarna snel enkele XHTML-
 bestanden ook lokaal kan bouwen[23].

- Paul Boddie houdt een betoog over de verschillende gevolgen van
 computers in werktijd, op onze carrieries, onze ontwikkeling, onze
 vrije tijd en de mogelijke voldoening van het leven in zijn blog On
 Not Liking Computers[24].

- Tarin Gamberini biedt een overzicht van de derde waarneming na het
 aannemen van Vrije Software PDF-lezers binnen Italiaanse regionale
 overheden[25]: tien Italiaanse regio's hebben het aantal advertenties
 voor propriëtaire PDF-lezers op hun websites verminderd.

- Iain R. Learmonth schrijft over PATHspider-plugins[26].

- Daniel biedt ons een handleiding voor het direct via USB maken van een
 reservekopie en het weer terugzetten van data op Android-
 apparaten.[27] Hij deelt zijn kennis over het benchmarken van microSD-
 kaarten[28].

- In het kader van steeds meer Internet of Things-botnets begint Daniel
 Pocock een discussie over veiligheid van apparatuur voor thuis de
 draaien met GNU/Linux-gebaseerde firmware[29].

 == Kom in actie! ==

Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017[30].

 == Goed Vrije Software nieuws ==

Goed nieuws van overheden in Europa en de rest van de wereld: Hongarije
heeft als doel om een standaard Vrije Software-gebaseerde pc
desktopconfiguratie te creëeren voor alle ministeries en diensten van de
centrale overheid[31]. Het parlement van het Spaanse Navarra heeft een
motie[32] aangenomen die de regering oproept met een werkversie te komen
voor een migratieplan naar Vrije Software-oplossingen. Frankrijk voegt
broncode toe aan de lijst staatsdocumenten die vallen onder de
informatievrijheidswetten[33], maar introduceert een nieuwe uitzondering
als openbaarmaking een bedreiging zou vormen voor de veiligheid van de
overheid[34].

Goed nieuws op Europees niveau: Een Vrije Software FIWARE-platform[35],
gefinancierd door de Europese Commissie, creeert nieuwe IoT-
mogelijkheden voor bedrijven. Het gezamenlijke onderzoekscentrum JRC
(Joint Research Centre) publiceerde, als deel van haar actieve Vrije
Software verspreidingsbeleid, Vrije Software over bosbouw en
internetrisicobewustzijn[36].

In het kader van het transatlantische open data-partnerschap tussen de
EU en de VS heeft men een nieuwe R-bibliotheek voor economische data
ontwikkeld en gepubliceerd op GitHub[37].

En tenslotte: in 2016 draaide GNU/Linux op 99,6%, ofwel 498 van de 500
snelste supercomputers ter wereld[38].

 == Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren ==

Denkt u dat we nieuws hebben gemist of zou u willen dat specifiek nieuws
verschijnt in de volgende nieuwsbrief? Deel dit en andere feedback
alstublieft door te schrijven naar newsletter at fsfe.org

Met dank aan alle vrijwilligers[39], Fellows[40] en zakelijke
donoren[41] die ons werk mogelijk maken,

uw redacteuren Olga Gkotsopoulou en Erik Albers, FSFE[42]

PS: Vanwege de feestdagen is er in januari geen nieuwsbrief.

 === Neem een abonnement op FSFE's maandelijkse nieuwsbrief ===

- Nieuwsbrieven[43]

- Laatste nieuws[44]

- Komende evenementen[45]

- Planet blogs[46]

- Vrije Softwarediscussies[47]

Doneer[48]

 === Over FSFE ===

Free Software Foundation Europe is een liefdadigheidsorganisatie die
gebruikers in staat stelt om technologie te controleren.

In alle aspecten van onze levens is software sterk betrokken. Het is
belangrijk dat deze technologie ons versterkt in plaats van ons te
beperken. Vrije Software geeft iedereen het recht om software te
gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen
bij het steunen van andere fundamentele rechten zoals vrijheid van
meningsuiting, persvrijheid en privacy.

 == Meer leren[49] Doneer ==

De Free Software Foundation Europe is een niet-gouvernementele
organisatie zonder winstoogmerk. Ons werk[50] wordt mogelijk gemaakt
door een gemeenschap van vrijwilligers[51], Fellows[52] en donoren[53].
Uw donaties zijn cruciaal voor onze kracht en autonomie. Zij stellen ons
in staat om te blijven werken voor Vrije Software waar dat nodig is en
om een onafhankelijke stem te blijven.

  - Doneer[54]  Free Software Foundation Europe[55] Over ons[56]

  - Ons werk[57]

  - Campagnes[58]

  - Doe mee![59]

  - Contact opnemen[60]

-

  - Doneren[61] Steunen[62]

  - Winkel[63]

  - Donoren[64]

    - Fellowship[65] Deelnemen[66]

    - Kaart[67]

    - Veelgestelde vragen[68]

  -

-

  - Campagnes[69] Document Vrijheidsdag[70]

  - Bevrijd uw Android[71]

  - PDF-lezers[72]

  - Vraag het uw kandidaten[73]

  - DRM.info[74]

-

  - Laatste nieuws[75] Perskamer[76]

  - Nieuwsbrieven[77]

  - Planet blogs[78]

  - Komende evenementen[79]

-

  - Juridische steun[80] Diensten en fiduciair[81]

  - Documentatie[82]

  - Juridisch netwerk[83]

  - Conferenties[84]

-

  - Vrije Software[85] Definitie[86]

  - Vrije samenleving[87]

  - Educatie[88]

  - Bedrijfsleven[89]

-

Laatst veranderd: 2016-12-08 16:29:55 (automatic)

- Broncode[90]

- Meedoen met het webteam[91]

Deze pagina vertalen?[92]
We bedanken André Ockers voor deze vertaling. Bekijk alstublieft ook de
originele tekst[93] van deze pagina.

Copyright © 2001-2015 Free Software Foundation Europe[94].

- Contact opnemen[95]

- Impressum[96] / Privacybeleid[97] / Transparantiebelofte[98]

Woordelijk kopiëren en distribueren van dit gehele artikel is toegestaan
in ieder medium, mits voorzien van deze notitie.

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1. https://fsfe.org/join/nltr16
 2. https://fsfe.org/news/2016/news-20161110-01
 3. https://fsfe.org/about/team#general-assembly
 4. https://k7r.eu/there-is-no-free-software-company-but/
 5. http://blog.3rik.cc/2016/09/what-do-political-parties-in-berlin-think-about-internet-policy-issues/
 6. https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/201610-germany-berlin-handlungsempfehlungen
 7. http://blog.3rik.cc/2016/11/die-neue-berliner-koalition-und-freie-software-zwei-schritte-vor-einer-fehlt-noch/
 8. https://blog.mehl.mx/2016/openrheinruhr-2016-a-report-of-iron-and-freedom/
 9. http://programm.openrheinruhr.de/2016/events/496.de.html
 10. http://programm.openrheinruhr.de/2016/events/445.de.html
 11. http://programm.openrheinruhr.de/2016/events/494.de.html
 12. https://fsfe.org/about/localteams#netherlands
 13. http://t-dose.org/
 14. http://opensourcesummit.paris/preinscription-conferences.html?orderby=time
 15. https://fsfe.org/join/nltr16
 16. https://dnugbb.azurewebsites.net/events/die-freie-software-foundation-europe-fsfe-stellt-sich-vor/
 17. https://www.koikonfait.com/event/5827d03e0cdaab447d1ccf28/paneldebatt-vem-ager-vad-pa-internet
 18. https://2016.fiffkon.de/
 19. https://europa.eu/digitec/event/open-source/
 20. https://fsfe.org/contribute/spreadtheword#nocloud
 21. https://wiki.fsfe.org/Migrated/KnowledgeBase/PromotionMaterial/noCloud
 22. http://blog.3rik.cc/2016/11/localizing-our-nocloud-slogan/
 23. https://blog.mehl.mx/2016/build-fsfe-websites-locally/
 24. https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=1497
 25. http://www.taringamberini.com/en/blog/fsfe/adoption-of-free-software-pdf-readers-in-italian-regional-public-administrations-third-monitoring/
 26. https://iain.learmonth.me/post/2016/pathspider-plugins/
 27. https://blogs.fsfe.org/kuleszdl/2016/11/02/android-data-backup/
 28. https://blogs.fsfe.org/kuleszdl/2016/11/05/benchmarking-microsd-cards/
 29. https://danielpocock.com/using-a-fully-free-os-for-devices-in-the-home
 30. https://fsfe.org/news/2016/news-20161202-01
 31. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/hungary-aims-get-rid-it-vendor-lock
 32. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/parliament-navarre-should-move-use-open-source
 33. http://www.pcworld.com/article/3129360/france-adds-source-code-to-list-of-documents-covered-by-freedom-of-information-laws.html
 34. https://www.april.org/en/progress-report-aprils-campaign-around-french-digital-republic-bill
 35. https://opensource.com/business/16/11/fiware-platform
 36. https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/news/commission-and-jrc-distribute-new-software
 37. https://www.bea.gov/developers/r-index.htm
 38. https://itsfoss.com/linux-99-percent-top-500-supercomputers/
 39. https://fsfe.org/contribute/contribute.en.html
 40. http://fellowship.fsfe.org/join/nltr16
 41. https://fsfe.org/donate/thankgnus.en.html
 42. https://fsfe.org
 43. https://fsfe.org/news/newsletter.nl.html
 44. https://fsfe.org/news/news.nl.html
 45. https://fsfe.org/events/events.nl.html
 46. http://planet.fsfe.org
 47. https://fsfe.org/contact/community.nl.html
 48. https://fsfe.org/donate/index.nl.html
 49. https://fsfe.org/about/about.nl.html
 50. https://fsfe.org/work.nl.html
 51. https://fsfe.org/contribute/contribute.nl.html
 52. https://fsfe.org/fellowship
 53. https://fsfe.org/donate/thankgnus.nl.html
 54. https://fsfe.org/donate/donate.html?ref-followupbox
 55. https://fsfe.org/index.nl.html
 56. https://fsfe.org/about/about.nl.html
 57. https://fsfe.org/work.nl.html
 58. https://fsfe.org/campaigns/campaigns.nl.html
 59. https://fsfe.org/contribute/contribute.nl.html
 60. https://fsfe.org/contact/contact.nl.html
 61. https://fsfe.org/donate/donate.nl.html#ref-fullmenu
 62. https://fsfe.org/support/support.nl.html
 63. https://fsfe.org/order/order.nl.html
 64. https://fsfe.org/donate/thankgnus.nl.html
 65. https://fsfe.org/fellowship/index.nl.html
 66. https://fsfe.org/fellowship/join.nl.html
 67. https://fsfe.org/fellowship/card.nl.html
 68. https://fsfe.org/fellowship/faq.nl.html
 69. https://fsfe.org/campaigns/campaigns.nl.html
 70. http://www.documentfreedom.org
 71. https://fsfe.org/campaigns/android/android.nl.html
 72. https://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.nl.html
 73. https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.nl.html
 74. http://drm.info
 75. https://fsfe.org/news/index.nl.html
 76. https://fsfe.org/press/press.nl.html
 77. https://fsfe.org/news/newsletter.nl.html
 78. http://planet.fsfe.org/
 79. https://fsfe.org/events/events.nl.html
 80. https://fsfe.org/legal/index.nl.html
 81. https://fsfe.org/activities/ftf/services.nl.html
 82. https://fsfe.org/activities/ftf/documentation.nl.html
 83. https://fsfe.org/activities/ftf/network.nl.html
 84. https://fsfe.org/activities/ftf/legal-conference.nl.html
 85. https://fsfe.org/freesoftware/index.nl.html
 86. https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.nl.html
 87. https://fsfe.org/freesoftware/society/society.nl.html
 88. https://fsfe.org/freesoftware/education/education.nl.html
 89. https://fsfe.org/freesoftware/enterprise/enterprise.nl.html
 90. https://fsfe.org//fsfe.org/source/news/nl/nl-201612.nl.xhtml
 91. https://fsfe.org//fsfe.org/contribute/web/index.nl.html
 92. https://fsfe.org//fsfe.org/contribute/translators/index.nl.html
 93. https://fsfe.org/news/nl/nl-201612.en.html
 94. https://fsfe.org//fsfe.org/index.nl.html
 95. https://fsfe.org//fsfe.org/contact/contact.nl.html
 96. https://fsfe.org//fsfe.org/about/legal/imprint.nl.html
 97. https://fsfe.org//fsfe.org/about/legal/imprint.nl.html#id-privacy-policy
 98. https://fsfe.org//fsfe.org/about/transparency-commitment.nl.html


More information about the Newsletter-nl mailing list